Trias
252 – 201 miljoner år före nutid
Period
(System)
Epok
(Serie)
Ålder
(Etage)
Miljoner
år sedan
Jura Äldre jura Hettang senare
Trias Yngre trias Rät 208–201
Nor 227–208
Karn 237–227
Mellersta trias Ladin 242–237
Anis 247–242
Äldre trias Olenek 251–247
Indus 252–251
Perm Loping Changxing tidigare

Äldre trias är en geologisk epok som varade för 251–245 miljoner år sedan. Det är den första av de tre som perioden trias indelas i. Undre trias är namnet på motsvarande geologiska lagerserie inom stratigrafi. Epoken omfattar etagerna indus och olenek.

I äldre vetenskaplig, framför allt europeisk litteratur kallas epoken ibland Buntsandstein efter buntsandsteinformationen som finns i Tyskland. Efter den revidering av den geologiska tidsskalan som skedde 2004 ändrade man dock den globala referenspunkten (GSSP) för äldre trias till en lokalitet i Kina.[1]

På närmare två kilometers djup under Skåne finns lager i Hammarformationen som härrör från äldre trias.[2]

Äldre trias inleder den mesozoiska eran, och gränsdragningen mellan paleozoikum och mesozoikum är i hög grad kopplad till perm–trias-utdöendet, då det uppskattas att runt 95% av alla havslevande och 70% av alla landlevande arter dog ut.

Epoken i jordens kronologiRedigera

Geokronologi
 Denna tabell: visa  redigera 
Eon Era Period Epok
Fanerozoikum Kenozoikum Kvartär Holocen (0,01–0)
Pleistocen (2,59–0,01)
Neogen Pliocen (5–2,6)
Miocen (23–5)
Paleogen Oligocen (35–23)
Eocen (57–35)
Paleocen (65–57)
Mesozoikum Krita Yngre krita (100–65)
Äldre krita (146–100)
Jura Yngre jura (161–146)
Mellersta jura (176–161)
Äldre jura (200–176)
Trias Yngre trias (228–200)
Mellersta trias (245–228)
Äldre trias (251–245)
Paleozoikum Perm Loping (260–251)
Guadalupe (271–260)
Cisural (299–271)
Karbon Pennsylvania (318–299)
Mississippi (359–318)
Devon Yngre devon (385–359)
Mellersta devon (398–385)
Äldre devon (416–398)
Silur Pridoli (419–416)
Ludlow (423–419)
Wenlock (428–423)
Llandovery (444–428)
Ordovicium Yngre ordovicium (461–444)
Mellersta ordovicium (472–461)
Äldre ordovicium (488–472)
Kambrium Furong (497–485)
Miaoling (509–497)
Kambriums serie 2 (521–509)
Terreneuve (541–521)
Proterozoikum Neoproterozoikum Ediacara
Kryogenium
Tonium
Mesoproterozoikum Stenium
Ecstasium
Kalymmium
Paleoproterozoikum Staterium
Orosirium
Ryacium
Siderium
Arkeikum Neoarkeikum
Mesoarkeikum
Paleoarkeikum
Eoarkeikum
Hadeikum
Teckenförklaring: Tidsintervallet inom parenteser representerar miljoner år sedan då epoken varade.

KällorRedigera

  1. ^ Stratigraphy.org Arkiverad 13 september 2008 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ Jan Lundqvist, Thomas Lundqvist, Maurits Lindström: Sveriges geologi, sid 401, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-05847-4.