Proterozoikum

geologisk eon som sträcker sig från arkeikums slut 2 500 miljoner år före nu till 541 miljoner år sedan
Prekambrium
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Paleozoikum Kambrium senare
Protero-
zoikum
Neo-
proterozoikum
Ediacara 635–541
Kryogenium 720–635
Tonium 1000–720
Meso-
proterozoikum
Stenium 1200–1000
Ectasium 1400–1200
Kalymmium 1600–1400
Paleo-
proterozoikum
Staterium 1800–1600
Orosirium 2050–1800
Ryacium 2300–2050
Siderium 2500–2300
Arkeikum Neoarkeikum 2800–2500
Mesoarkeikum 3200–2800
Paleoarkeikum 3600–3200
Eoarkeikum 4000–3600
Hadeikum 4600–4000
Jorden bildas tidigare
Se även Geologisk tidsskala.

Proterozoikum är en geologisk eon som sträcker sig från arkeikums slut 2 500 miljoner år före nu till 541 miljoner år sedan, då fanerozoikum tar vid. Proterozoikum delas in i erorna paleoproterozoikum, mesoproterozoikum och neoproterozoikum. Tillsammans med arkeikum och hadeikum utgör proterozoikum det äldre begreppet prekambrium.

Under proterozoikum skedde den tidiga utvecklingen av liv med uppkomsten av bakterier och alger. Fotosyntesen uppstod under denna period i jordens historia.