Kenozoikum

geologisk era som sträcker sig från 66 miljoner år sedan till nutid
Fanerozoikum
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Kenozoikum Kvartär 2,6–0,0
Neogen 23–2,6
Paleogen 66–23
Mesozoikum Krita 145–66
Jura 201–145
Trias 252–201
Paleozoikum Perm 299–252
Karbon 359–299
Devon 419–359
Silur 444–419
Ordovicium 485–444
Kambrium 541–485
Protero-
zoikum
Neoprotero-
zoikum
Ediacara tidigare
Se även Geologisk tidsskala.

Kenozoikum är en geologisk era som sträcker sig från 66 miljoner år sedan till nutid. Den är indelad i perioderna paleogen, neogen och kvartär. I äldre litteratur talas istället om tertiär, som bestod av nuvarande paleogen och neogen, det vill säga huvuddelen av kenozoikum.[1]

Kenozikum föregicks av mesozoikum, då dinosaurier var de dominerande landdjuren. Dessa dog ut (fåglarnas gren överlevde) för 66 miljoner år sedan (Krita–tertiär-gränsen), troligen på grund av ett asteroidnedslag som bildade Chicxulubkratern. Därmed inleddes kenozoikum, då däggdjuren utvecklades och kom att dominera bland de stora djuren.[2][3]

Klimat redigera

Under de första 30 miljoner åren (paleocen och eocen, se tabell nedan) var klimatet på jorden betydligt varmare än idag, och inga större nedisningar förekom. Under de följande tre epokerna (oligocen, miocen och pliocen) var klimatet svalare och inlandsisar förekom på Antarktis och mot slutet av perioden också på Grönland. Under epoken pleistocen inträdde en serie intensiva kvartära nedisningar av främst norra Nordamerika och norra Europa.[2]

Detaljerad indelning redigera

Kenozoikum
de senaste 66 miljoner åren
 Denna tabell: visa  redigera 
Era
(Eratem)
Period
(System)
Epok
(Serie)
Ålder
(Etage)
Miljoner
år sedan
Kenozoikum Kvartär Holocen Meghalaya 0,004–0,000
Northgrip 0,008–0,004
Greenland 0,012–0,008
Pleistocen Övre 0,129–0,012
Chiba 0,774–0,129
Calabria 1,80–0,774
Gela 2,58–1,80
Neogen Pliocen Piacenza 3,6–2,6
Zancle 5,3–3,6
Miocen Messina 7,2–5,3
Tortona 11,6–7,2
Serravalle 13,8–11,6
Langhe 16,0–13,8
Burdigala 20,4–16,0
Aquitaine 23,0–20,4
Paleogen Oligocen Chatt 28–23
Rupel 34–28
Eocen Priabona 38–34
Barton 41–38
Lutetia 48–41
Ypres 56–48
Paleocen Thanet 59–56
Själland 62–59
Dan 66–62
Mesozoikum Krita Yngre krita Maastricht tidigare
Kenozoikum är en era inom eonen fanerozoikum.
Se även Geologisk tidsskala.

Referenser redigera

Noter redigera