Neogen
23 miljoner – 2,6 miljoner år före nutid
Period
(System)
Epok
(Serie)
Ålder
(Etage)
Miljoner
år sedan
Kvartär Pleistocen Gela senare
Neogen Pliocen Piacenza 3,6–2,6
Zancle 5,3–3,6
Miocen Messina 7,2–5,3
Tortona 11,6–7,2
Serravalle 13,8–11,6
Langhe 16,0–13,8
Burdigala 20,4–16,0
Aquitaine 23,0–20,4
Paleogen Oligocen Chatt tidigare

Pliocen är en geologisk epok som inföll 5,3 miljoner till 2,6 miljoner år före nutid.[1] Det är den andra och yngsta epoken inom den neogena perioden i den kenozoiska eran. Fram till 2009 års revision av den geologiska tidsskalan sträckte sig pliocen ända till för 1,6 miljoner år sedan, men tiden mellan 2,6 och 1,6 miljoner år sedan (Gela) flyttades till pleistocen, för att hela istiden skulle höra till samma epok.

Pliocen namngavs av Sir Charles Lyell. Namnet kommer från de grekiska orden πλεῖον (pleion, "mer") och καινός (kainos, "ny") och betyder ungefär "fortsättning på det nutida", vilket syftar på den väsentligen moderna marina blötdjursfaunan.

Liksom för andra geologiska perioder så är de geologiska lager (strata) som definierar perioden välbestämda, men deras exakta ålder är behäftade med en viss osäkerhet. Både övre och nedre gränserna för pliocen är valda för att sammanfalla med signifikanta klimatförändringar.

Epoken i jordens kronologi

redigera
Geokronologi
 Denna tabell: visa  redigera 
Eon Era Period Epok
Fanerozoikum Kenozoikum Kvartär Holocen (0,01–0)
Pleistocen (2,59–0,01)
Neogen Pliocen (5–2,6)
Miocen (23–5)
Paleogen Oligocen (35–23)
Eocen (57–35)
Paleocen (65–57)
Mesozoikum Krita Yngre krita (100–65)
Äldre krita (146–100)
Jura Yngre jura (161–146)
Mellersta jura (176–161)
Äldre jura (200–176)
Trias Yngre trias (228–200)
Mellersta trias (245–228)
Äldre trias (251–245)
Paleozoikum Perm Loping (260–251)
Guadalupe (271–260)
Cisural (299–271)
Karbon Pennsylvania (318–299)
Mississippi (359–318)
Devon Yngre devon (385–359)
Mellersta devon (398–385)
Äldre devon (416–398)
Silur Pridoli (419–416)
Ludlow (423–419)
Wenlock (428–423)
Llandovery (444–428)
Ordovicium Yngre ordovicium (461–444)
Mellersta ordovicium (472–461)
Äldre ordovicium (488–472)
Kambrium Furong (497–485)
Miaoling (509–497)
Kambriums serie 2 (521–509)
Terreneuve (541–521)
Proterozoikum Neoproterozoikum Ediacara
Kryogenium
Tonium
Mesoproterozoikum Stenium
Ecstasium
Kalymmium
Paleoproterozoikum Staterium
Orosirium
Ryacium
Siderium
Arkeikum Neoarkeikum
Mesoarkeikum
Paleoarkeikum
Eoarkeikum
Hadeikum
Teckenförklaring: Tidsintervallet inom parenteser representerar miljoner år sedan då epoken varade.

Källor

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Pliocene, 3 juli 2012.