Stratigrafi

läran om lagerföljder
(Omdirigerad från System (geologi))

Stratigrafi, av latinets stratum (plural: strata), i vetenskapliga sammanhang 'skikt', 'lager', och -grafi, läran om lagerföljder. Stratigrafin beskriver bergenheter (och jordenheter) som utgör jordskorpan och deras indelning i användbara, karteringsbara enheter, så kallade strata. Dessa strata klassificeras efter bergets eller jordens naturliga beståndsdelar och kännetecken för att kunna fastställa deras utbredning i tid och rymd. Stratigrafiska enheter är viktiga när man ska tolka den geologiska utvecklingen. Inom stratigrafin skiljer man på olika typer, litostratigrafi, kronostratigrafi och biostratigrafi.

Geologiska skikt i Salta (Argentina)
Kalkavlagringar på Cypern

Stratigrafi som begrepp används både inom geologi och arkeologi. Inom arkeologin används den framförallt som en relativ dateringsmetod vid utgrävning av kulturlager, då det lager som ligger underst är äldst.

Litostratigrafi redigera

Litostratigrafin är den del av stratigrafin i vilken man beskriver geologiska strata baserat på deras litologi.

Inom litostratigrafin grupperar man strata i supergrupp, grupp, formation, led ((engelska): member) och stratum, där supergrupp är den största enheten och stratum är den minsta enheten.

Biostratigrafi redigera

Biostratigrafi är en relativ dateringsmetod där man använder sig av fossil för att åldersbestämma sedimentära bergarters strata. Dateringarna presenteras i form av olika biozoner, som genom global jämförelse kan fastställas. Genom att jämföra geologiska profiler från olika delar av världen kan man sedan skapa en biostratigrafisk zonering vilken ligger till grund för indelningen av den geologiska tidsskalan.

Vanliga fossil som används för biostratigrafiska dateringar och korreleringar är trilobiter, graptoliter, konodonter, foraminiferer och ammoniter.

Kronostratografi redigera

Geokronologi
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Kenozoikum Kvartär 2,6–0,0
Neogen 23–2,6
Paleogen 66–23
Mesozoikum Krita 145–66
Jura 201–145
Trias 252–201
Paleozoikum Perm 299–252
Karbon 359–299
Devon 419–359
Silur 444–419
Ordovicium 485–444
Kambrium 541–485
Protero-
zoikum
Neo-
proterozoikum
Ediacara 635–541
Kryogenium 720–635
Tonium 1000–720
Meso-
proterozoikum
Stenium 1200–1000
Ectasium 1400–1200
Kalymmium 1600–1400
Paleo-
proterozoikum
Staterium 1800–1600
Orosirium 2050–1800
Ryacium 2300–2050
Siderium 2500–2300
Arkeikum Neoarkeikum 2800–2500
Mesoarkeikum 3200–2800
Paleoarkeikum 3600–3200
Eoarkeikum 4000–3600
Hadeikum 4600–4000
Jorden bildas tidigare
Se även Geologisk tidsskala.

Kronostratigrafi är indelningen av olika berg- och jordartslager i olika strata, synkront med geokronologin. Indelningen har inget med bergarten att göra, utan enbart tidsindelningen. Berg- och jordarter från samma kronostratigrafiska stratum skapades under samma tidsintervall.

Geologins hierarkiska system
enligt Internationella stratigrafiska kommissionen[1]
Lagerföljder inom
kronostratigrafi [2]
Tidsintervall inom
geokronologi
Ändelser för
svenska namn
Exempel Antal namngivna
Supereon - Prekambrium 1 supereon
Eonotem Eon -ikum Arkeikum 4 eoner
Eratem Era -ikum Kenozoikum 10 eror
System Period -ogen, -ium, - Neogen, Kambrium, Jura 22 perioder
Serie Epok -ocen, - Eocen, Wenlock 37 epoker
Etage Ålder - Flo, Sandby 95 åldrar
Kronozon Kron - Inga officiella

Standardiserad uppdelning
Lagerföljder inom
kronostratigrafi
Tidsintervall inom
geokronologi
Exempel Kommentar
Övre Yngre Övre jura = Yngre jura Nya sedimentlager hamnar överst
Mellersta Mellersta Mellersta jura
Undre Äldre Undre jura = Äldre jura De äldsta sedimenten ligger underst

Se även redigera

Referenser redigera

Externa länkar redigera