Silur
444 miljoner – 419 miljoner år före nutid
Period
(System)
Epok
(Serie)
Ålder
(Etage)
Miljoner
år sedan
Devon Äldre devon Lochkov senare
Silur Pridoli 423–419
Ludlow Ludford 426–423
Gorsty 427–426
Wenlock Homer 430–427
Sheinwood 433–430
Llandovery Telych 438–433
Aeron 441–438
Rhuddan 444–441
Ordovicium Yngre ordovicium Hirnant tidigare

Silur är en geologisk period under den paleozoiska eran och varade mellan 444 miljoner år och 419 miljoner år sedan. Tidsmässigt kommer silur efter ordovicium, men före devon. Silur är i sin tur indelad i fyra epoker; llandovery, wenlock, ludlow och pridoli.[1]

Fanerozoikum
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Kenozoikum Kvartär 2,6–0,0
Neogen 23–2,6
Paleogen 66–23
Mesozoikum Krita 145–66
Jura 201–145
Trias 252–201
Paleozoikum Perm 299–252
Karbon 359–299
Devon 419–359
Silur 444–419
Ordovicium 485–444
Kambrium 541–485
Protero-
zoikum
Neoprotero-
zoikum
Ediacara tidigare
Se även Geologisk tidsskala.

Namn och DefinitionRedigera

Silur blev först definierat av Sir Roderick Murchison, en brittisk geolog som undersökte de fossilförande sedimentära bergarterna i södra Wales under tidigt 1830-tal. Murchison namngav lagerföljden, liksom hans vän och kollega Adam Sedgwick hade gjort med kambrium, efter en keltisk stam ifrån Wales, silurerna.

1835 presenterade Murchison och Sedgwick en vetenskaplig artikel med titeln "On the Silurian and Cambrian Systems, Exhibiting the Order in which the Older Sedimentary Strata Succeed each other in England and Wales", på svenska "Om de siluriska och kambriska systemen, visande på den ordning vilken den äldre sedimentära lagerföljden följer på varandra i England och Wales". Detta var embryot till den geologiska tidsskalan.

Vid jämförelser med likåldriga lagerföljder som låg längre bort från typlokalen framgick det snart att "silur" och "kambrium" överlappade varandra. Problemet löstes 1879 av Charles Lapworth, då han introducerade ordovicium, en tidsålder som inkluderade de överlappande tidsintervallen.

Gotlandium är en äldre, numera övergiven, beteckning på silur.[2]

GSSP för gränsen mellan ordovicium och silur ligger vid Dobs Linn i Skottland.

Geografi och klimatRedigera

De flesta kontinenterna låg samlade på södra halvklotet under namnet Gondwana. Inlandsisarna runt sydpolen minskade dock jämfört med ordovicium. Detta gjorde att havsnivåerna steg. Laurentia (Nordamerika) och Baltica (Nordeuropa) låg nära ekvatorn. Under silur kolliderade dessa två kontinenter och bildade superkontinenten Euroamerica. Vid kollisionen veckades kustavlagringarna ihop och bildade en bergskedja från Skandinavien till östra Nordamerika. Klimatet var varmt och stabilt med grunda hav som nådde in över kontinenterna.

Biologisk utvecklingRedigera

Vegetationen på land utvecklades där mossliknande växter nu fick sällskap av de första kärlväxterna. Dessa kan transportera näring genom hela växten genom speciell ledningsvävnad. Växterna andades genom klyvöppningar och spred sig med sporer. Bland växterna levde spindelliknande leddjur och tusenfotingar. Dessa var rovdjur så det bör ha funnits någon form av bytesdjur också. Detta är exempel på ett första ekosystem utvecklat på land. Korallrev bredde ut sig i haven och fiskarna utvecklade en mängd former. De modernare benfiskarna dök upp. Brakiopoder (armfotingar), bryozoer (mossdjur), blötdjur, trilobiter och svampdjur dominerade faunan i de grunda delarna av haven. Här jagade även havsskorpioner på upp till flera meters längd. I den fria vattenmassan svävade graptoliter (en utdöd grupp kolonibildande organismer). När de dog sjönk de till bottnen och är vanliga i de på djupt vatten avsatta lerskiffrarna.

SverigeRedigera

 
Fossil från silur främst av sjöliljor men även några fragment rugosa koraller från Gotland.

I Sverige finns det bergarter från silur i Skåne, Dalarna, Västergötland, Gotland, Östergötland, Jämtland och Lappland. Under silur fortsatte bildningen även den svenska fjällkedjan (Kaledoniderna), när de två paleokontinenterna Baltika och Laurentia kolliderade, vilket resulterade i intensiv bergskedjebildning.

GotlandRedigera

Under silur låg Sverige ganska nära ekvatorn, vilket har resulterat i att i den siluriska berggrunden på Gotland finns rester av ett flertal stora rev. Berggrunden på Gotland vittnar om att de sediment (som sedan kom att bilda den kalkrika berggrunden) avsattes i ett grunt tropiskt hav. På Gotland har man bland annat gjort fossilfynd (Nature 2007), som visar att den äldsta kända benfisken, den lilla Andreolepis, simmade här för drygt 400 miljoner år sedan. För mer information, se artikeln Gotlands geologi.

SkåneRedigera

Från silur finns mycket mäktiga lagerföljder i Skåne, lokalt mer än en kilometer tjocka. Under större delen av perioden avsattes dessa som skiffer i ett djupt tropiskt hav. Dessa kallas Kallholnskiffer, Cyrtograptusskiffer och Colonusskiffer. Under epoken Ludlow blev dock havet allt grundare på grund av sedimentationen och under åldern Ludford ersattes skiffern av kalkstenslager (Klintaformationen) och slutligen av sandsten (Övedssandsten) under Pridoli.[3]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Cohen, K. M.; Finney, S. C.; Gibbard, P. L.; Fan, J.-X. (1 januari 2020). ”International Chronostratigraphic Chart”. International Commission on Stratigraphy. http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2020-01.pdf. Läst 1 mars 2020. 
  2. ^ Artikeln "Gotlandium", Nationalencyclopedien
  3. ^ Jan Lundqvist, Thomas Lundqvist, Maurits Lindström: Sveriges geologi, sid 374 och 396-399, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-05847-4.

Externa länkarRedigera