Prekambrium
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Paleozoikum Kambrium senare
Protero-
zoikum
Neo-
proterozoikum
Ediacara 635–541
Kryogenium 720–635
Tonium 1000–720
Meso-
proterozoikum
Stenium 1200–1000
Ectasium 1400–1200
Kalymmium 1600–1400
Paleo-
proterozoikum
Staterium 1800–1600
Orosirium 2050–1800
Ryacium 2300–2050
Siderium 2500–2300
Arkeikum Neoarkeikum 2800–2500
Mesoarkeikum 3200–2800
Paleoarkeikum 3600–3200
Eoarkeikum 4000–3600
Hadeikum 4600–4000
Jorden bildas tidigare
Se även Geologisk tidsskala.

Ediacara, ibland även kallad Vendium, är den geologiska tidsperioden före kambrium, för cirka 635–541 miljoner år sedan.[1] Denna tidsperiod tillhör eonen proterozoikum och eran neoproterozoikum.

Relationen mellan Edicara och Vendium är något oklar. Enligt McCall (2006)[1] är Vendium ett äldre namn för samma period, men enligt Nationalencyklopedin[2] är Ediacara en underperiod inom Vendium. Resten av Vendium kallas där Varangerperioden, vilket torde inbegripa Varangeristiden som idag räknas till kryogenium. Fedonkin m.fl. (2007) kritiserade definitionen av Ediacara och anförde att konceptet Vendium står på en mer solid och global bas av lagerserier som bättre kan korreleras med varandra.[3]

Livsformer redigera

Huvudartikel: Ediacarafauna

Ediacara är speciellt känd för ediacarafaunan, en uppsättning varelser som föregick den så kallade kambriska explosionen och finns bevarade i fossil. Inga av dessa livsformer hade utvecklat skal eller skelett vilket leder till att fossiliserade fynd är få och svåra att upptäcka. Från denna tid finns ett hundratal olika arter identifierade varav endast ett fåtal har utseendemässiga likheter med efterkommande livsformer under den kambriska explosionen.

Fyndplatser redigera

Fossila lämningar från denna tidsperiod finns bland annat på följande platser:

Geologi redigera

I början av Edicara var jordens landmassor samlade i superkontinenten Pannotia, som sedan splittrades upp i fyra delar under perioden. Ett par hundra miljoner år senare återsamlades dessa och formade en ny superkontinent kallad Pangea.

Källor redigera

  1. ^ [a b] McCall, G H J (2006) The Vendian (Ediacaran) in the geological record: Enigmas in geology's prelude to the Cambrian explosion Earth-Science Reviews 77:1-230
  2. ^ Nationalencyklopedin om Vendium [1]
  3. ^ M.A. Fedonkin (2007), Vendian versus Ediacaran: priorities, contents, prospectives