Prekambrium
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Paleozoikum Kambrium senare
Protero-
zoikum
Neo-
proterozoikum
Ediacara 635–541
Kryogenium 720–635
Tonium 1000–720
Meso-
proterozoikum
Stenium 1200–1000
Ectasium 1400–1200
Kalymmium 1600–1400
Paleo-
proterozoikum
Staterium 1800–1600
Orosirium 2050–1800
Ryacium 2300–2050
Siderium 2500–2300
Arkeikum Neoarkeikum 2800–2500
Mesoarkeikum 3200–2800
Paleoarkeikum 3600–3200
Eoarkeikum 4000–3600
Hadeikum 4600–4000
Jorden bildas tidigare
Se även Geologisk tidsskala.

Neoproterozoikum är en geologisk era för mellan 1000 miljoner och 541 miljoner år sedan. Neoproterozoikum tillhör eonen proterozoikum och är indelad i perioderna tonium, kryogenium och ediacara.

Sverige under neoproterozoikum redigera

Under neoproterozoikum avsattes de bergarter som utgör Visingsögruppen, det vill säga de bergarter som bland annat bygger upp Visingsö.