Southeast Asia Treaty Organization

Map of SEATO member countries - de.svg

Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) var ett försvarssamarbete mellan länder i Sydostasien. SEATO skapades efter amerikanskt initiativ 1954 under kalla kriget. Alliansen upplöstes 1977 efter Vietnamkriget.

MedlemsstaterRedigera