Arkiv för denna sida     Genväg WP:VT
Bluegradient1.svg
Veckans tävling
Delta i eller arrangera en tävling!
Gold medal ribbon.svg

Veckans tävling är en aktivitet för att stimulera Wikipediaskribenterna till goda insatser. Olika varianter på temat att utveckla stubbar har varit en vanliga typ av tävling. Bland andra typer av tävlingar som avverkats finns att kontrollera och förbättra robotskapade artiklar, att lägga in bilder under fri licens i artiklarna, att upptäcka vanliga felskrivningar, och att göra omdirigeringar och slå ihop dubblettartiklar.

Den första veckans tävling gick av stapeln år 2005. Idén till tävlingsformen kom från iakttagelsen att det verkade finnas ett starkt incitament att skapa många nya små artiklar, men inte att utveckla de artiklar som redan finns. En förhoppning var alltså att Veckans tävling skulle stimulera till annat Wikipedia-arbete, som ger värdefulla förbättringar av innehållet.

Runt år 2013 började tävlingar i att förbättra källhänvisningarna bli vanliga. Detta kom sedan kvalitetsmätningar utpekat bristen på källhänvisningar som den största kvalitetsfrågan i svenskspråkiga Wikipedia. Även tävlingar om att bildsätta artiklar har varit populära.

En av grundtankarna med Wikipedia är den om det globala perspektivet. För att förbättra vår täckning av andra länder har även många tävlingar med geografisk avgränsning arrangerats, som enstaka eller återkommande tävlingar eller som hela tävlingsserier.

Kommande tävlingarRedigera

Högst en tävling per vecka får utlysas. Varje tävlingsledare får ha högst två tävlingar inlagda i kalendariet för den närmaste månaden. Tabellen redigeras från sidan Mall:Veckans tävling/Lista.

Vecka Datum Tävling Tävlingsledare Anmärkning
25 121 juni 2021–27 juni 2021 Sommar 2021 Haxpett
26 228 juni 2021–4 juli 2021 1971 Paracel63
27 35 juli 2021–11 juli 2021 Pekingrallyt III – Karpatsextetten Paracel63
28 412 juli 2021–18 juli 2021 Medicin, doping och droger Iris Dysnomia IV

Om tävlingarnaRedigera

Tävlingsledaren är enväldig domare, och utser sig själv. Tävlingsledaren får inte själv delta i tävlingen. Tävlingsledaren bestämmer tema och tävlingsregler. De flesta tävlingar kräver ingen föranmälan, men vissa gör det, beroende på utformningen. De flesta tävlingar bedöms efter ett poängsystem som tävlingsledaren bestämmer, medan andra bedöms efter av vem som bäst uppfyllt tävlingens mål. Det är tillåtet att flera användare delar på uppgiften som tävlingsledare.

Regeltolkningar diskuteras med fördel på tävlingssidans egen diskussionssida.

Tävlingstiden bör i regel vara en vecka, från måndag klockan 00:00:00 till söndag klockan 23:59:59 (svensk tid, CET). Ibland kan dock det göras undantag från denna regel. Längre tävlingar går att anordna om det saknas en tävling för efterföljande vecka och om konsensus finns.

Att arrangera en tävlingRedigera

Nedan finns instruktioner och tips för att arrangera en tävling, steg för steg.

 • Före tävlingen:
 1. Tänk ut en idé om vad tävlingen skall gå ut på. Lite praktiska saker att tänka på finns på Wikipedia:Typer av upplägg av Veckans tävling.
 2. Skapa tävlingssidan, det vill säga en undersida till den här sidan. Tävlingssidan bör innehålla information om regler, poängberäkning och priser (se "Utmärkelser" nedan) och en deltagarlista. Mallen {{Tävlingsstatus|start=starttid}} (där "starttid" anges på formatet YYYYMMDDhhmmss) bör finnas högst upp på tävlingssidan. Reglerna för poängberäkning får gärna vara enkla men måste innehålla en rad om huruvida (ja eller nej) den tävlande kan ta hjälp av bot i sitt poängsamlande.
 3. Härma gärna andra tävlingars layout (exempelvis Wikipedia:Veckans tävling/Exempeltävling). Be om hjälp om det strular.
 4. Lägg in tävlingen i Mall:Veckans tävling/Lista.
 5. (Valfritt) För att väcka uppmärksamhet kring tävlingen är Bybrunnen och Anslagstavlan bra forum. Du kan också skicka ett massmeddelande till alla som prenumererar på uppdateringar om Veckans tävling. (I dagsläget kan endast administratörer skicka meddelande, om du inte är en så kan du be om hjälp.)
  • Under tävlingen:
 6. Ge gärna glada tillrop under någon form av logg under tävlingens gång. Kommentatorsfunktionen ger tävlingen extra nerv och blir en fin återkoppling från tävlingsledaren till hårt arbetande tävlingsdeltagare.
  • Efter tävlingen:
 7. När tävlingen är slut, avsluta den och sammanställ resultatet. Uppdatera Mall:Veckans tävling/Lista med att ange vinnaren.
 8. Dela ut priser på deltagarnas diskussionssidor. Använd gärna Mall:Veckans tävling/pris för att dela ut dessa.

TävlingsförhinderRedigera

Om arrangören inte kan sjösätta en inbokad tävling, kan tävlingen flyttas/ställas in och tävlingsveckan tas över av någon annan hugad arrangör. Senast dagen före tävlingstart bör alla inblandade få veta vad som händer.

En påbörjad tävling som inte avslutas av sin arrangör inom rimlig tid, kan avslutas av annan intresserad.

UtmärkelserRedigera

Nedan visas de allmänna priser som finns att tillgå. I vissa tävlingar tillverkas dock särskilda priser (återanvänd gärna, om någon passar).

Förstapriser
  Den blå rosetten Förstapriset i stubb- eller utökningstävlingar.
  Den röda rosetten Förstapriset i tävlingar med fokus på administrativa saker, snarare än artiklars innehåll.
  Den orange rosetten Förstapriset i illustrationstävlingar.
  Den mörkgröna rosetten Förstapriset i artikelskapar- eller ämnesrelaterade tävlingar.
  Källrosetten Förstapriset i källbeläggningstävlingar.
  Den globala rosetten Förstapriset i tävlingar med mål att stärka Wikipedias globala perspektiv.
  Sillsallatsrosetten Förstapriset i tävlingar där både svensk- och norskspråkiga Wikipedia deltar.
  Den ljusgröna rosetten Förstapriset i andra typer av tävlingar.
Övriga priser
  Den lila rosetten Andrapriset som kan användas i alla typer av tävlingar. Delas ofta ut som "flitpris", där en poängsumma är satt.
  Den bruna rosetten Tredjepriset som kan användas i alla typer av tävlingar. Delas ofta ut som "flitpris", där en poängsumma är satt.
  Den vita rosetten Pris som kan ges till övriga deltagare som har gjort någon förtjänstfull insats.
  Insatsrosetten
  Den gula rosetten Priset som någon som har uppskattat tävlingen kan ge till tävlingsledaren eller tävlingsledarna som tack för tävlingen.

Tidigare tävlingarRedigera

Ännu tidigare tävlingar

Se ävenRedigera