Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst får nominera vilken artikel som helst på svenska Wikipedia för att bli granskad. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och nominatorn har rätt att när som helst dra tillbaka sin nominering. En artikel som läggs upp på denna sida måste inte hamna på sidan Artikelnomineringar, men den kan göra det om den bedöms som tillräckligt bra.

Processen för att nominera en artikel för granskning ser ut så här:

 1. Hitta en artikel du vill nominera.
 2. Lägg in den under rubriken Artikelgranskningar och lämplig ämnesrubrik[1] nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande mall:
==== [[Skriv namnet på artikeln här]] ====
*'''Begärd av:''' ~~~~
*'''Motivering:''' Din motivering här.
*'''Målsättning:''' En frivillig parameter där du beskriver vad du vill att artikeln ska uppnå efter att granskningen är gjord.

*'''Diskussion:'''

</div>
----
 1. Lägg in följande mall överst på artikelns diskussionssida: {{Artikelgranskningar}}
 • Vem får granska en artikel?

Det finns inga direkta krav för vem som får och inte får granska en artikel. Lättast att säga är att den som känner sig mest manad gärna får ta på sig ansvaret att granska en artikel. Det finns dock ett antal ämneskunniga personer som finns till för att hjälpa dig inom specifika områden. Tänk dock på att dessa nödvändigtvis inte hjälper dig med att redigera en artikel utan de finns främst till för att ge tips och råd om hur en artikel kan förbättras. När man granskar en artikel ska man se på artikeln med kritiska ögon, men det är viktigt att man kommer med konstruktiv kritik och att man inte klankar ned på någon annans arbete. Som artikelgranskare bör man ta i akt följande frågor när man ser över en artikel:

 • Saknas något?
 • Finns det någon uppgift som behöver utredas närmare?
 • Är någon uppgift helt irrelevant för ämnet?
 • Förekommer felaktiga uppgifter eller uppgifter som verkar osannolika?
 • Bryter enskilda meningar mot Wikipedias riktlinjer?
 • Är artikeln skriven från en neutral utgångspunkt?
 • Har artikeln ett globalt perspektiv?
 • Har alla bilder godtagbara licenser? Finns det andra bilder som kunde passa bättre?
 • Vem får bli ämneskunnig?

För att bli ämneskunnig krävs det att man är registrerad användare på svenska Wikipedia och att man känner sig mogen att svara på frågor om ämnet man är kunnig inom. Anser du att du uppfyller kraven för detta är det bara att anmäla sig under rubriken nedan.

 • Hur vet jag när artikelgranskningen ska avslutas?

Granskningen avslutas när nominatorn drar tillbaka nomineringen eller när artikeln uppnår något av nedanstående krav:

 • Artikeln har varit granskad i över sex månader.
 • Artikeln har blivit nominerad för bra- eller utmärkt-status eller nominerad för omprövning på denna sida.
 • Något slags konsensus har uppnåtts.
 • Artikelns målsättning har uppnåtts.
 • Vem får avsluta en granskning?

Den som känner sig mest manad och även som nominator får du avsluta artikelgranskningen. För att avsluta en granskning gör följande:

 1. Se vilket krav som uppfylls under frågan ovan.
 2. Gå till redigeringsläget på artikelns diskussionssida.
 3. Skriv {{DGT|Anledning|~~~~}} längst ned på diskussionssidan. Klistra sedan in all information som framkommit under granskningen under denna mall. Ta samtidigt bort mallen {{Artikelgranskningar}} från diskussionssidan.
 4. Sluta av med att ta bort artikeln från den här sidan.

ArtikelgranskningarRedigera

  Natur/vetenskap/teknik  Redigera

Inga artiklar för tillfället.

  Kultur/media  Redigera

PornografiRedigera

 • Begärd av: Paracel63 (diskussion) 6 september 2021 kl. 08.16 (CEST)
 • Motivering: Artikeln har byggts ut rejält, källbelagts, kompletterats och fördjupats på ett antal olika plan. Den har nu också blivit rekommenderad artikel. Ytterligare kompletteringar kommer att ske genom jämförelser med och inspiration från (gäller främst den historiska genomgången) en:Pornography och ca:Pornografia). Jag är högst medveten om att ämnet är känsligt och för många obehagligt att hantera. Ämnet (som oftast går under radarn i akademiska sammanhang) är dock en viktig pusselbit i den moderna västerländska kulturen. Artikeln har cirka 100 dagliga besök, vilket ändå är i minsta laget för ett fenomen med en så hög konsumtion. Genom kompletterande artikelarbete på annat håll de senaste månaderna har jag försökt foga in artikeln i ett större sammanhang med en mängd sidoartiklar. Det arbetet kommer att fortsätta.
 • Målsättning: Om artikeln kan nå Bra- eller Utmärkt-nivå vore det trevligt. Jag tror att den nu är så mångsidig och – förhoppningsvis – balanserad att detta kan vara möjligt med rimliga arbetsinsatser.
 • Diskussion:

Jag reagerar negativt på meningen Sexuellt upphetsande bilder har producerats i åtminstone 37 000 år att ange en tidpunkt och såpas exakt är oseriöst. Bättre någon som Sexuellt upphetsande bilder har återfunnit i grottor bebodda för över 35000 år sedan.Yger (diskussion) 6 september 2021 kl. 18.48 (CEST)

Tack för påpekandet. Jag har nu förenklat info i ingressen. I den fördjupande historieskrivningen tror jag det är bättre att utgå från vad källan säger. Tycker du att källan är vag kan vi ta upp det till förnyad diskussion (Venus från Hohle Fels har varit föremål för flera olika tolkningar). Paracel63 (diskussion) 6 september 2021 kl. 23.41 (CEST)

Jag har läst en del av artikeln och har en del sypunkter:

 1. "Pornografin är ofta gränsöverskridande och tenderar att vara obscen". Är inte detta en värdering? Värderingar bör inte presenteras som fakta. Skriv hellre "anses vara obscen" och skriv då gärna av vem/vilka/varför. Källan tycks inte självklart styrka påståendet heller. Första meningen lyder "Obscenity refers to a narrow category of pornography that violates contemporary community standards".
 2. "Konsumerandet kan leda till skamkänslor,[9] när den orgastiska upphetsningen avtagit och materialets stötande karaktär framstår tydligare". Här framstår det också som att pornografi objektivt sett är obscent och stötande, och att den upphetsade konsumenten blundar för detta fram tills upphetsningen avtagit. Jag noterar även att källan "aims to examine the experiences of adult heterosexual men with problematic pornography use in New Zealand. A total of 15 heterosexual men were recruited". En högst o-generaliserbar studie med andra ord. Använd hellre översiktsverk än enskilda vetenskapliga studier om man ska presentera fakta på en generaliserad nivå. Här används alltså en undersökning av femton (mycket liten grupp) med problematiskt pornografibruk för att göra ett mycket generaliserat påstående.
 3. "många anser att regelbunden porrkonsumtion från tidig ålder kan påverka en persons sexuella utveckling". Det här är inte något som man kan "anse" saker om, det är ett faktapåstående (jfr. "många anser att himlen är blå") som behöver gedigna vetenskapliga källor. En UR-dokumentär ser jag inte som tillräckligt för ett så väldigt laddat påstående.
 4. "Den stora tillgängligheten ökar risken att bli beroende" är källbelagd med Aftonbladet-artikeln "Våga söka hjälp om du är beroende av porr". Det är inte en tillförlitlig källa för sådana här påståenden. Är det för övrigt så vanligt med pornografi-beroende att det bör lyftas fram på det här sättet? Jfr en:Pornography_addiction#Epidemiology
 5. "och det kan skapa problem att inleda eller upprätthålla sexuella relationer.[13][14]" Också ett laddat påstående. Källan "”Porr - hur slutar jag titta?” är inte gedigen för ett sådant påstående. Den andra källan är en enskild studie. Campbell & Kohut (2016) The use and effects of pornography in romantic relationships, vilket är en litteraturöversikt, ger en mer nyanserad bild av forskningsläget (som inte är entydigt avseende pornografins påverkan på relationer). Det finns förmodligen fler källor, detta var "första bästa" jag googlade mig fram till.
 6. " den populära heterosexuella mainstreampornografin ofta tydligt vädjar till manliga maktfantasier (se våldspornografi)[15]". Är det verkligen mainstream med våldsporr? Källan är intressant men ter sig mer som ett verk av sociologisk och filosofisk teori än ett vetenskapligt studium. Källan säger: "perhaps the most convincing sociological explanation for the proliferation and appeal of Internet porn points to a disjunction between hegemonic ideals of masculinity that promise men power and privilege and the actual lack of control that most men experience in their everyday lives. Mainstream pornographies seeminly allow men to re-establish a feeling of security and control in an era in which men's economic, cultural and social dominance has been under threat from women's growing power and social status". Jag ser det som tydligt att det här handlar om teoribyggande och teoretiskt reflekterande snarare än ett konstaterande att mainstreamporr är våldsam och innehåller inslag av manlig dominans. Bokens beskrivning förstärker detta intryck: " xtending the work of the Frankfurt School and Heidegger’s critique of modern technology, The Nature of Masculinity draws on case studies and new materialist theories to argue ..."
 7. "Pornografin ses per definition som något provokativt och utmanande (av den goda smaken).[18]" Här är källan "Var går gränsen mellan naket och porr?”. SVT Nyheter". Ett mycket starkt påstående för en sådan källa. Är alla akademiker eniga om denna definition? Är definitionen gällande i alla historiska kontexter där pornografi förekommit?
 8. "har olika former av våldspornografi (lagligt i Sverige om innehållet högst motsvarar ringa misshandel och produceras efter samtycke) blivit en mycket omdiskuterad del av "mainstreampornografin." Igen görs ett påstående om att våldsporr tillhör mainstream. Denna gång utan källa
 9. "Pornografin lockar genom att medvetet gå över gränser, vilket också leder till att den väcker avsmak" skulle behöva utvecklas. T.ex.: vilka gränser är det som överskrids?
 10. "Ibland ses den utbredda sexualiseringen av samhället som ett tecken på pornotopi (jämför utopi), en hedonistisk dröm- och idealvärld[4] som paradoxalt nog kan underminera den borgerliga måttlighet som är kapitalismens födelseplats.[25]" Det här verkar väldigt "out of place" så att säga... Hur vanlig är denna teori? Är det ett givet faktum att samhället har sexualiserats eller är det en åsikt/tolkning av samhällsutvecklingen? Hur kom vi plötsligt in på att tala om borgerlighet och kapitalism???
 11. "Williams anser att en stor del av det pornografiska uttrycket beror på distansen mellan skådespelarna och deras publik. Därför menar hon att pornografins utseende till stor del både kommer från och kompenserar den upplevda distansen mellan betraktaren och den betraktade.[28]" Ännu en teori av tveksam relevans i sammanhanget
 12. "ASMR ses ibland som en sorts pornografi, eftersom den kittlar ens sinnen via bland annat ljud och bild.[37]" starkt påstående med tveksam källa. Skriv hellre om Kinas förbud men nyansera det gärna... Att kategoriskt se ASMR som porr är rätt långsökt, även om det sannolikt finns gott om ASMR med erotiska/pornografiska inslag...
 13. I avsnittet "Varianters" två första stycken används en källa per stycke. Den första källan är "Why lesbian porn dominates 10 Years Of Pornhub data". En artikel om Pornhub används för att göra generaliserande påståenden om all porr och porrkonsumtion. Det andra stycket källbeläggs med källan "Spred barnporr på darknet - åtalas", fast stycket handlar om väldigt mycket annat än detta...
 14. "interaktiva datorprogram och webbkameror blivit vanligare" omnämns. Hade gärna sett en utvecklad beskrivning av dessa fenomen. "Interaktiva datorprogram" vet jag inte riktigt vad som åsyftas till heller? Sex-spel?
 15. Första stycket i "Olika roller" källbeläggs med "Deep Inside: A Study of 10,000 Porn Stars and Their Careers". Detta är inte en peer-reviewed studie utan en (vad jag förstår) egen-utförd studie publicerad på en blogg. Slutsatsen i stycket, "Hälften av dessa roller sexualiserar tonårsflickor eller kvinnor som behöver hjälp och antyder en ojämlik maktposition" återkommer till temat om makt som tagits upp tidigare (då också med svaga källor och hög nivå av generalisering)
 16. Andra stycket är inte heller så väl källbelagt. "Why Men Working Low-Wage Jobs Are the Most Familiar Trope in Porn", i en:MEL Magazine. Visst förstår jag att det kanske inte finns tonvis med vetenskapliga undersökningar av hur vanligt förekommande olika roller är i porr... men detta stycke och det föregående går ju längre än att endast rada upp vanliga roller. I detta stycke finns: "Är den manliga rollen av vardagligt slag, anses han vara lättare att identifiera sig med för den manlige porrkonsumenteten". Anses av vem, och på vilka grunder? Jag blir också lite förvirrad över skrivelsen "den ofta underavlönade hantverkaren". Hur framgår det i dessa pornografiska filmer att hantverkaren är underavlönad?
 17. "Under långa perioder i Europas historia har köttsliga begär varit tabu". Köttsliga begär låter som hämtat ur en religiös text, och kan dessutom ha en mångfald av betydelser. I ett asketiskt sammanhang skulle all drift till alla former av njutning kunna beskrivas som "köttsliga begär" om skribenten/talaren vill använda skarpa ordval... Kort sagt skulle jag säga att uttrycket är oencyklopediskt att använda på det här sättet. Termen skulle kunna, om historiskt relevant, diskuteras/presenteras men inte användas på det här sättet.
 18. "Dessa bilder kom att inspirera den franske neuropatologen Jean-Martin Charcot[57] att fotografera kvinnor som fick hysteriska anfall". Vad är ett "hysteriskt anfall"? Diagnosen hysteri är ju sedan väldigt länge övergiven och i modern tid skarpt kritiserad. EnWp definierar det t.o.m. som "a pejorative term used colloquially to mean ungovernable emotional excess and can refer to a temporary state of mind or emotion" (se en:Hysteria).
 19. "Sexuella teman inom den seriösa bildkonsten är inte ovanligt". Kan inte pornografi vara seriös bildkonst? Om jag förstår saken rätt så har "pornografi" haft olika innebörd i olika kulturer och historiska epoker. Med det i åtanke verkar det konstigt att kontrastera pornografi till "seriös bildkonst". Jag menar, det som idag skulle kunna beskrivas som "seriös bildkonst" skulle kanske för 100 år sedan beskrivas som pornografi, om man nu ska kontrastera dessa ... Skulle hellre se en annan term, eller kanske bara ett borttagande av termen "seriös".
 20. "Hos exempelvis Alasdair Gray (bland annat i 1984 års 1982, Janine[63]) och Mara Lee finns det en tydlig strävan att spela emot den traditionella porrens oproblematiska objektifiering och överblick; skildringen förblir erotiskt tändande men genomför också en ironisk eller kritisk spegellek med de vanliga porrformaten." Jag noterar dels "den traditionella porren" (vad är det? i vilken kultur och epok är denna pornografi "traditionell"?) som "oproblematiska objektifiering" (laddad tolkning/åsikt) som "skildringen förblir erotiskt tändande men genomför också en ironisk eller kritisk spegellek med de vanliga porrformaten". Det sistnämnda innehåller åsikter (tycker alla att texten är erotiskt tänande?) men är också ganska vag. "ironisk eller kritisk spegellek med de vanliga porrformaten"... Vad betyder det? Vilka är de vanliga porrformaten? Det här stycket ter sig som originalforskning och/eller egna analyser / åsikter.
 21. "Internet erbjöd under 1990-talet en ännu mer privat och flexibel miljö för att konsumera pornografi, och för konsumenten en möjlighet att undvika det sociala stigma som ofta förknippas med porrkonsumtion". Utveckla gärna kring stigmat kring porrkonsumtion. Källan är jag lite skeptisk till också, då den är publicerad av den konservativa tankesmedjan en:Witherspoon Institute.
 22. "Samtidigt appellerar mainstreampornografin allt tydligare till manliga maktfantasier (se våldspornografi).[15]" i avsnittet "Internet". Har kommenterat denna mening ovan
 23. Omnämnandena av Erika Lust och "kanadensisk-amerikanska Bree Mills. Adult Time" är tveksamma. Är dessa verkligen så populära? I samma stycke följer "ett av flera försök att i en era av gratis Internetporr skapa betaltjänster för pornografi i stil med Netflix, och även med fokus på de växande kvinnliga och etiskt medvetna konsumentgrupperna". Att det skulle finnas en "växande" kvinnlig och "etiskt medveten" grupp porrkonsumenter skulle behöva källbeläggas. Påståendet antyder dessutom att den "vanliga" porren är oetisk (annars skulle det ju inte behövas speciella tjänster för den "växande" gruppen etiskt medvetna konsumenter?), vilket är en åsikt/tolkning (inte ett empiriskt konstaterande)
 24. Stycket som inleds med "Detta sker parallellt med en ofta uppflammande debatt kring pornografins excesser..." är oadekvat källbelagt utifrån det långa resonemang som förs. Påståendet "ojämlika rollfördelning, tveksamma eller oklara arbetsvillkor och risker i konsumentledet" saknar t.ex. helt och hållet källbeläggning.
 25. Fotnot 83 är från Proletären
 26. "Generation Z, som vuxit upp med Internet och dess lättillgängliga pornografi,[84] har haft svårt att kommunicera med sin föräldrageneration, som upplevde sin egen utforskande ungdomsperiod i ett helt annorlunda medielandskap" saknar källa. Ja, det finns en fotnot som följer i samma stycke, men fotnoten källbelägger inte det som påstås här, likt tidigare påståenden i stycket.
 27. "Moralpanik,[85] ökad forskning (se nedan), normaliseringen av BDSM[86] och ofta senfärdiga utbildningsreformer[87] har försökt hålla jämna steg med den i stora delar otyglade pornografiska industrin". Vad menas med "otyglade pornografiska industrin"? Den här meningen är ju som jag ser det en riktad kritik mot den pornografiska industrin. Kritiken saknar dessutom källa och det framgår inte vem som anser detta och hur vanlig denna ståndpunkt är.

Jag har inte läst resterande del av artikeln (från "Ekonomi och produktion" och ned) men dessa kommentarer är kanske för stunden mycket nog att ta ställning till. Jag tycker inte artikeln borde vara rekommenderad då den, som jag ser det, har en tydlig slagsida vilket inkluderar brist på nyansering, och har en otillfredsställande källbeläggning. Kritik mot pornografin som fenomen, kritik mot de förhållanden under vilka pornografin produceras och kritik mot allting annat som kan relateras till pornografi är för all del relevant. Jag ser att det finns ett avsnitt om detta längre ned (som jag alltså inte läst ännu). Men sådan kritik och kritiska perspektiv/kritiska analyser som går bortom empirin bör inte genomsyra de andra avsnitten. Om artikeln ska bli utvald tycker jag den bör hålla en akademisk standard av någon grad, vilket jag inte tycker den gör just nu. Artikeln bör alltså varken försvara eller kritisera porren, men i den mån det är relevant presentera åsikter om den i särskilt avsatta avsnitt för teorier, tolkningar och åsikter. Engelska Wikipedias artikel har jag bara läst ingressen av, men den lyckas på ett betydligt mer nyanserat sätt presentera fenomenet. Det här ser jag t.ex. som en föredömlig mening: "Various groups within society have considered depictions of a sexual nature immoral, addictive, and noxious, labeling them pornographic, and attempting to have them suppressed under obscenity laws, censored or made illegal. Such grounds, and even the definition of pornography, have differed in various historical, cultural, and national contexts". Just för att ämnet är kontroversiellt och laddat tycker jag det behövs noggrannhet avseende källbeläggning och neutralitet/nyansering.

Med detta sagt måste jag förstås också säga att det är berömvärt att du tagit dig an att förbättra denna artikel.

Med vänlig hälsning Sigvid (diskussion) 7 september 2021 kl. 00.34 (CEST)

Tack för kritik och vinklar. Jag återkommer med svar (vilket förhoppningsvis inte blir på alltför många spaltkilometrar).   Paracel63 (diskussion) 7 september 2021 kl. 10.30 (CEST)
Här är några svar…
1. "Gränsöverskrivande"… "obscen". Nja, det anser jag, även om jag nu lagt in det lilla ordet "ibland". Historiskt, fram till legaliseringen runt 1970, har "obscen" ofta använts som den juridiska definitionen av pornografi. Senare har de moralistiska argumenten blivit mindre viktiga i kritiken mot porren i liberala demokratier; det tas upp under motsvarande rubrik. Förtydligande källor har lagts till. Randalls Freedom and Taboo (1989) används som allmän källa till artikeln, och där är både obsceniteten (se även problematiken under punkt 2) och individens kluvenhet grundförutsättningar för diskursen.
2. Bra invändning. Viss omformulering, två andra källor. Den stötande karaktären ser jag som en grundförutsättning för att en stor del av åtminstone Internetpornografin ska kunna upphetsa konsumenten; videotitlar på Pornhub etc är ofta fraser som per definition är "dirty talk". Efter den orgastiska fasen sänks lustnivåerna, och hjärnans belöningssystem präglar inte längre individens tankar lika starkt. Verkar inte det rimligt?
3. Bra invändning. Jag har tagit bort andra hälften av meningen, så kan vi återkomma i ämnet med bättre ammunition.
4. Bra påpekande. Källan har ifrågasatts på annat håll och är nu utbytt. Viss omformulering har gjorts.
5. Bra påpekande. Viss omformulering gjord, med kompletterande källor.
6. Bra invändning. Jag formulerade mig nog lite klumpigt, och det är nu hjälpligt justerat. Vi har ingen artikel mainstreampornografi, och jag tror folk här menar olika saker. I artikeln våldspornografi finns en källa som anger andelen Internetpornografi med våld till mellan 2 och 90 procent. Med ett sådant vitt spann, är det inte konstigt att folk talar förbi varandra. Jag ser det inte som anekdotiskt att mainstreampornografi åtminstone ofta skulle innehålla inslag av dominans eller våld. Har du klickat på första videolänken på Pornhub tio gånger i rad, tror jag att du fattar galoppen. Nu ser inte jag (vapenvägrare som aldrig gjort lumpen) våld i rollspel per definition som något ont. Läs gärna BDSM, våld, våldspornografi och sexuell fantasi, där jag de senaste månaderna försökt definiera våld och liknande yttringar i relation till rollspel och spelregler.
7. Bra invändning. Jag har inte personligen intervjuat alla akademiker. Fler/andra källor tillagda plus viss omformulering.
8. Bra påpekande. Samma justeringar som i ingressen är gjorda här.
9. Bra invändning. Jag har omformulerat och använt Randall som källa.
Nu tar jag paus och återkommer om en stund. :-) Paracel63 (diskussion) 14 september 2021 kl. 21.58 (CEST)
Sigvid, vilken genomgång! Bara att läsa den var som att läsa en artikel. Väl genomarbetad och bra kritik. Det visar hur viktigt det är med färska ögon när man skriver. Även du, Paracel63, har gjort ett hästjobb här, och är duktig på att ta till dig av kritiken. Jag håller med om att man i ett sådant här kontroversiellt ämne måste vara extremt objektiv och ha många bra källor. Det är knepigt, men går. Du är på god väg. Att artikeln redan nu ör rekommenderad tycker jag är ok. Jag är nästan säker på att den var potential att bli bra med. Ska läsa lite nu och se om jag kan hjälpa till. Mvh Adville (diskussion) 16 september 2021 kl. 19.12 (CEST)
 Gillar Tycker ungefär likadant. Listan trycker på potentiella svagheter i sammanställningen, balansen mellan perspektiv och ämnesval, liksom argumentationen och källbeläggningen. När invändningarna är så här tydliga, blir det lättare att göra något åt problemen (på de ställen där jag instämmer med att det finns ett problem). Tack också för att du, Adville, tycker att artikeln förtjänar sin gröna stjärna. Den kanske aldrig kommer att kunna nå "högre" än så, pga. att ämnet är förknippat med så många åsikter. Mitt mål med skrivandet i ämnet var att lära mig mer om ämnet och att sprida det till andra (dvs. en rätt vanlig ingång till att skriva på Wikipedia). Den här artikelversionen (19 mars 2021) saknade så mycket, att det kliade i mig. Jag vill tro att bristen på kompletteringar av andra i artikeln det senaste halvåret betyder att artikeln ändå uppfattas som ganska trovärdig. Annars är kritikerna välkomna hit eller till artikelns diskussionsida.  
10. Bra påpekande. Jag har nu separerat det resonemanget till ett eget stycke. Samt ändrat rubriceringen till "Definition och påverkan". Jag tror att definitionen av ett ämne också behöver belysa vad som ligger runtom, med påverkan åt båda hållen. Definitionen av pornografi är delvis tidsbunden, och då blir påverkansresonemanget en naturlig del av hur gränser flyttas. Kanske behöver det här omformuleras och källbeläggas bättre. Men jag kan nämna att vi ännu inte skapat artikelmotsvarigheten till en:Pornotopia. Jag har dock successivt byggt ut sexualisering och objektifiering (enwp har även fördjupningsartiklarna en:Sexual objectification och en:Self-objectification). Jag inser att kopplingen till borgerlighet/kapitalism är ett stickspår som ännu inte funnit sitt rätta sammanhang, så jag har nu dolt den i koden (men behållit källhänvisningen som tar upp det större sammanhanget).
11. Det här går säkert att arbetas vidare på, med förtydliganden. Men Williams är en viktig tänkare i sammanhanget. Jag har nu kompletterat med en källa som tar upp Laura Mulvey och Den manliga blicken (delvis baserat på Freuds idéer om voyeurism och fetischism). Så helt ensam är inte Williams om det här teoribygget.
12. Bra påpekande. ASMR nämnas ofta som "en sorts porr", och jag har använt det lilla ordet "ibland". Tack för den kinesiska länken, och jag har nu kompletterat med den vinkeln, liksom med data från undersökningen som citeras där.
13. Okej… Så här är det källbeläggningen och inte innehållet som fallerar? Jag har nu lagt in en kompletterade översiktlig källa från dailydot.com. Hoppas det räcker så långt.
14. Bra poäng. Det här är en rest från äldre artikelversioner. Jag har nu utvidgat lite och källbelagt stycket. Mer i ämnet står även i den historiska genomgången, under "Internet".
15. Det stämmer att den inte är peer-reviewed, även om undersökaren verkar ha lagt ner ett stort och systematiskt arbete för att ta fram data. Jag har nu kompletterat och källbelagt.
16. Bra vinkel. Underbetalningen nämns av källan men är sekundär för förståelsen av rollerna, så jag tog bort detta. Jag tog även bort den problematiska meningen som saknade förtydligande och info om vem som säger det.
17. Bra stilpoäng. Jag har bytt ut mot "sexuella".
18. Detta är material som är kvar från tidigare artikelversion. Jag har skrivit om.
Nu tar jag en ny paus och återkommer senare med den sista tredjedelen av kommentarsbatteriet.  --Paracel63 (diskussion) 18 september 2021 kl. 12.39 (CEST)
@Sigvid: Ledsen för förseningen. Här kommer mina svar på tredje tredjedelen…
 • 19. Bra poäng. Det här var kvar från tidigare artikelversion. Nu är "seriös" borttaget.
 • 20. Även det en rest från gammal artikelversion. Nu något omskrivet och förhoppningsvis lite tydligare. Jag tycker dock "traditionella" är ett bra ord, eftersom den borde syfta på en bredare och mer marknadsstyrd produktion.
 • 21. Nu har jag kompletterat med tydligare källa.
 • 22. Omformulerat även här.
 • 23. Jag har nu försökt förtydliga och komplettera referenserna. Erika Lust lyfts fram på många håll, och Bree Mills har fått en mängd olika priser. Adult Times ägare Gamma nämns ofta som en av de tre expansiva (teknologi)bolag som präglar den pågående maktkoncentrationen inom branschen. Lust och Mills listas här mer pga. deras betydelse som pionjärer än för deras produktioners relativa popularitet.
 • 24. Jag har kompletterat källbeläggningen.
 • 25. Ja, och det anger också den artikelversion som du läste. Menade du något annat?
 • 26. Omformulerat och källbelagt.
 • 27. Något omformulerat. Tre källor tillagda.
Förhoppningsvis gör de här tilläggen och ändringarna artikeln bättre. Bra att du flaggar för icke-neutrala formuleringar, där du hittar dem. Det här ämnet är inte lättnavigerat, och även många av de akademiska källorna har en problemställning som (enligt vissa) anses vara präglade av den inflammerade mediedebatten. Jag har personligen en sexpositivt feministisk åsikt men försöker undvika att låta det prägla mitt skrivande. Men som alltid är det bra om fler ögon och tangenbordsfingrar hjälper till med balanserandet.
Återkom gärna med dina åsikter om den resterande delen av artikeln. Det finns säkert något som kan behöva fixas där också.  --Paracel63 (diskussion) 14 november 2021 kl. 03.32 (CET)
Hej, jag ska försöka svara så småningom men det kan dröja... Vänligen, Sigvid (diskussion) 28 november 2021 kl. 00.57 (CET)
 Gillar Paracel63 (diskussion) 28 november 2021 kl. 01.30 (CET)

  Geografi/samhälle  Redigera

Goulburn Railway StationRedigera

 • Begärd av: Dieselmotorvagnar (till stationen) 7 augusti 2021 kl. 06.00 (CEST)
 • Motivering: Artikeln har nått den punkt där jag har svårt att tänka mig vad mer av encyklopedisk relevans kan tillfogas. Jag söker därmed gemenskapens synpunkter på innehåll och begriplighet för utomstående. Även språkputs uppskattas.
 • Målsättning: Att artikeln ska kunna antas till utmärkt eller bra.
 • Diskussion:

Jag putsat första tredjedelen. Går helt på känsla, så du får inspektera och överväga om något ska reverteras. MvH Dr Bowser (diskussion) 8 augusti 2021 kl. 18.56 (CEST)

Ok, jag har gjort en första "copy edit". Jag planerar att gå igenom mina ändringar och göra en andra skumläsning. Några funderingar under tiden:
 1. "Till följd av motstånd från inflytelserika medborgare bestämdes det 1867 att anlägga stationen i närheten av Belmore Park, söder om Mulwaree Ponds."[2][a] - det verkar som om källorna har olika bud. Så som det är skrivet blir det lite förvirrande när det först kommer ett påstående som sedan upphävs i kommentaren. Kan vi skriva om det istället så att det framgår tydligare. Hur bedömer du källmaterialet i den här frågan?
 2. "cirka 33,15 × 7,92 meter" - kan vi stryka decimalerna här?
 3. "När kommissarien kom på besök" - jag tror en förklaring av vad en järnvägskommisarie är skulle vara bra, eller enklare wikilänka kommisarie bara. Ordet används ju främst om poliser i nusvenska.
 4. "för out-of-trafik."[b] - kan man ersätta med bara styckegods och skippa noten helt?
 5. "för vissa bestämda tåg och även specialtåg" - vad är ett specialtåg? Behöver det preciseras utöver vissa bestämda tåg?
 6. "Goulburn tilldelades då trafikplatssignaturen G, som ska uttolkas som Goulburn." - stryka bisatsen?
 7. "Det renoverade stationshuset invigdes av New South Wales premier John Fahey och ledamoten för Goulburns valkrets 16 september 1994." - är detta en och samma eller två personer? överväg byte till "och tillika" eller "tillsammans med" beroende på.
MvH Dr Bowser (diskussion) 9 augusti 2021 kl. 13.09 (CEST)
Hej Dr Bowser! Jag inleder med ännu ett stort tack för värdefulla och uppskattade insatser och synpunkter.
 1.   Åtgärdat Jag läste om källorna och skrev om. Det mesta handlade om en feltolkning från min sida. Sharps andra mening i det relevanta avsnittet inleds med "After very influential local opposition, the NSW Railways decided to relocate the station [...]". Han anger dock inte ett årtal och senare i texten påtalar han ett beslut från 1867. Jag tolkade det som att de två uppgifterna hade samband, men så verkar inte vara fallet. Jag lyckades hitta en tidningsartikel från 1864 där det angavs att stationen skulle anläggas intill Clinton Street, därmed bedömer jag Mooneys uppgifter som sannolika.
 2.   Åtgärdat Ändrat till 33,1 × 7,9 meter. 108 fot 9 tum är precis 33,147 m (då 1 tum är 2,54 cm). Det är ganska orimligt att tro att de byggde med så där stor noggrannhet, men jag tycker det är osannolikt att de var så slarviga att byggnadens mått skulle avvika med mer än ett par tre tum (5–7,5 cm).
 3. Jag slog upp den relevanta sidan i Gunn och det verkar som Frasers roll hette Chief Railway Commissioner. Jag kan ändra till detta, länka till kommissarie eller stoppa in en not som "Fraser var en av fyra järnvägskommissarier vid tiden. I hans roll som Chief Railway Commissioner var han överordnad en Deputy Chief Railway Commissioner och två Assistant Commissioners. Tillsammans svarade de för järnvägsväsendets förvaltning." Vad tycker du är bäst?
 4.   Åtgärdat
 5. I källan står det "[...] these rooms had been only opened for certain regular services and special trains." Jag kan inte se att han klargör vad ett special train skulle vara. För mig finns det tre möjligheter. De är antingen extrainsatta avgångar (under exempelvis jultiden kunde det vara så många resenärer att det kördes flera tåg med vilka vagnar som helst, ibland utan restaurangvagnar), sådana som veteran- och turisttåg, eller bådadera. Tycker du att det är mödan värt att hitta en bra formulering eller borde uppgiften kortas ned?
 6.   Åtgärdat Det står så i källan, men ja, det är nog aningen överflödigt och är nu borta.
 7.   Åtgärdat
Dieselmotorvagnar (till stationen) 10 augusti 2021 kl. 05.20 (CEST)
3. Jag tror att jag föredrar att den engelska titeln antingen används eller får vara med inom parantes eller så. Man behöver nog inte gå in på detaljer kring yrket så länge det framgår att det är någon form av tjänsteman i chefsposition.
5. I så fall rekommenderar jag att korta till bara "..vissa bestämda tåg." eller något dylikt.
Dr Bowser (diskussion) 10 augusti 2021 kl. 12.40 (CEST)
3.   Åtgärdat
5.   Åtgärdat Jag hade hoppats att Banger (2015) skulle kunna ge svar på det, men tyvärr inte. Källan gav i alla fall källstöd åt några nya uppgifter.
Dieselmotorvagnar (till stationen) 13 augusti 2021 kl. 06.45 (CEST)
8. Det står nu bara "out-of trafik" i artikeln. Jag hade tänkt mig att det skulle vara bättre att det bara stod styckegods, alternativt att man återgår till den gamla lösningen och behåller noten.
9. Trafikkapitlet kan göras tidlöst genom att införa årtalet 2021.
10. Minnesmärkeskapitlet använder ordet avtäcka tre meningar i följd. Finns det någon bra synonym eller får vi nöja oss med inviga?
Jag har också lämnat ett minimalt språkligt förslag, men har inga fler synpunkter. Tack för gott författande! Dr Bowser (diskussion) 9 september 2021 kl. 18.33 (CEST)
8.   Åtgärdat, det var helt tafatt av mig och jag kan inte förklara hur jag tänkte (eller snarare inte tänkte). Det står nu styckegods som är en smidig lösning.
9.   Åtgärdat, ett riktigt bra förslag.
10.   Åtgärdat, jag hade inte tänkt på det. Jag har nu bytt ut ordet på flera ställen och hoppas det blev en förbättring.
Tack själv för ett gott samarbete och värdefulla och mycket uppskattade förslag och korrigeringar! Apropå just invigningar har jag en fråga som rör språk. Du bytte "Järnvägen invigdes till Picton, 85 kilometer från Sydney, 1 juli 1863." till "Järnvägen till Picton 85 kilometer från Sydney invigdes 1 juli 1863." Det jag försökte få fram var att det var bara en etapp av järnvägen som invigdes vid tillfället (närmare bestämt sträckan Menangle Platform/Riversford–Picton). Detta utan att ägna alltför många ord åt saken. Ju mer jag tänker på det desto mer lutar jag åt att det är av obetydlig relevans för artikeln, men en undran kvarstår. Var den ursprungliga formuleringen att föredra om man försökte få det budskapet fram eller är formuleringen bara galen? Om uppgiften tycks vara av intresse plockar jag med glädje fram en källa och skriver om på ett tydligare sätt. Återigen tack! Dieselmotorvagnar (till stationen) 10 september 2021 kl. 05.14 (CEST)
Oklart vad min tanke var, jag tror jag försökte göra något med flödet i texten. I så fall kanske någonting i stil med "Järnvägssträckan/sträckningen till/mellan ... invigdes 1 juli 1863." blir bättre. Jag tror inte man behöver nämna avståndet till Sydney här eftersom artikeln inte annars behandlar Picton, annars är det förstås av intresse hur långt en station ligger från den stora knutpunkten. Dr Bowser (diskussion) 10 september 2021 kl. 16.32 (CEST)
Nej, jag vet inte riktigt. Jag tror jag ska backa till mitt föregående uttalande om "..inga fler synpunkter". Gör som du finner bäst. Dr Bowser (diskussion) 10 september 2021 kl. 22.14 (CEST)
Tack för svaren! Jag tog med avståndet så att läsaren kunde bilda en uppfattning om hur länge det tog för järnvägen att nå Goulburn (eller närmare bestämt att det tog ett tag att nå Picton och efter dess gick det snabbare). Efter att ha tänkt på saken ett tag vet jag inte om det blev helt lyckat. Tycker jag ska låta det stå och se om det inkommer anmärkningar under nominering. Dieselmotorvagnar (till stationen) 13 september 2021 kl. 03.02 (CEST)

Fame WorldRedigera

 • Begärd av: Kigsz 21 oktober 2021 kl. 11.47 (CEST)
 • Motivering: Var nominerad i februari 2019 (men drogs tillbaka) och sen granskad under några månader därefter. Artikeln är nu förbättrad och förhållandet mellan Fame World och Köpstaden är mer tydliggjord.
 • Målsättning: Att nå upp till Bra eller åtminstone Rekommenderad nivå.
 • Diskussion:

  Språk  Redigera

Inga artiklar för tillfället.

  Sport/fritid  Redigera

Inga artiklar för tillfället.

  Historia  Redigera

Mehmet ShehuRedigera

 • Begärd av: IsaBoletinii (diskussion) 23 augusti 2021 kl. 17.00 (CEST)
 • Motivering: En bra artikel, belagt med källor, bra översikt. Kan behöva granska artikelns språk
 • Målsättning: Att artikeln kan bli utvald till rekommenderat.
 • Diskussion:

Hej IsaBoletinii! Jag ser början till en artikel som kan bli rekommenderad eller kanske till och med bra. Ämnesexpert är jag dock inte, men jag tycker följande skulle behöva åtgärdas för att artikeln skulle kunna rekommenderas.

 1. Ingressen behöver utökas. I dagsläget lockar den inte till vidare läsning. Jag hade gärna sett 1–2 meningar om hans uppväxt och studier, 2–3 meningar om hans bedrifter och öde i och under krig, 2–3 meningar om hans tid som politiker och 1–2 meningar om hans död. Sammanlagt cirka 7–8 meningar.
 2. Källäget är ganska tunt för en biografisk artikel. Jag hade gärna sett ungefär fem till fotnoter. Detta skulle ge de allra flesta meningar källstöd. Jag tycker alla citat borde ha källstöd i direkt anslutning till den mening de förekommer i. Det är en mening med två citat under Slutet där det inte anges en källa i direkt anslutning.
 3. Det verkar finnas mycket mer att skriva om Shehu i allmänhet och hans död i synnerhet. Hur betraktar du uppgifterna av Jon Halliday där han dryftar tanken att Shehu avrättades på grund av arkivdokumenten? Är de tillräckligt trovärdiga för att de placerar i ett avsnitt om hans död och teorierna kring den?
 4. Genom att spåra Shehu i källorna finner man att han motsatte sig Zog I av Albanien, och att detta verkar vara anledningen till att hans stipendium drogs in (källa). I artikeln förenklas detta på ett grovt sätt till "men på grund av hans prokommunistiska aktiviteter drogs Shehus stipendium in" (dessutom utan källa).
 5. Där möjligt har jag kontrollerat källor och gör följande anmärkningar:
  5.1 Alla CIA-länkarna är döda, men filerna verkar finnas kvar vid nya adresser.
  5.2 Han gifte sig med Fiqirete Sanxhaktari och de fick tre söner.[1] Jag tror att dokumentet finns här. Vad jag kan se stödjer inte källan uppgifterna. I den anges att han är gift med Fiquet Shehu. Visserligen ligger artikeln om henne på enwp under Fiqirete Shehu och det verkar som hon egentligen hette så, men jag har inte möjlighet att kontrollera där anförda källor. I CIA-dokumentet ser jag inget om hans söner. Missar jag något?
  5.3 Han var även pådrivande i beslutet att stödja Kina framför Sovjetunionen i den sino-sovjetiska ideologiska konflikt som blossade upp under slutet av 1950-talet, som innebar en brytning i de albansk-sovjetiska förbindelserna 1961.[10] Jag tror att det här är källan. I så fall är källan från 1 november 1960 och kan omöjligen stödja uppgifter om händelser 1961. Jag är även något skeptisk mot att använda den som stöd för att han var pådrivande i beslutet.
  5.4 Dödsfallet avskrevs officiellt som självmord men med all sannolikhet mördades han av säkerhetspolisen, alternativt pressades till att ta sitt liv.[11] I källan (som nu länkar hit) står det "In 1981, Shehu, opposed to Hoxha's isolationist policies, became involved in a power struggle, and after being accused of being a Yugoslav spy, was reported to have committed suicide." Jag kan inte se annat än vagt källstöd för påståendena (om inte jag missar något, är källan exempelvis bara en sammanfattning av en längre artikel?). Det nämns ingenting om säkerhetspolis, eller att rapporterandet skulle kommit från officiellt håll (källan tar helt enkelt inte ställning till varifrån rapporten kom och kan då lika gärna lita sig på en tidning publicerad 30 år senare). Inte heller nämns något om att han skulle tvingats att ta livet av sig.Dieselmotorvagnar (till stationen) 24 augusti 2021 kl. 05.49 (CEST)
Hej Dieselmotorvagnar!
2. Angående att källläget känns tunt är för att källa nr 10 innehåller allt fram till nedsista stycket. Men om det är så att det känns för tunt lägger jag in även några andra också.
3. Jag tycker inte att Jon Hallidays uppgifter om varför han dött är trovärdiga har aldrig hört om det tidigare.
4. På samma källa står det varför hans stipendium drogs in och tycker faktiskt inte det behövs och skriva mer.
5.1 Angående namnet på hans fru och hans söner fixar jag idag. Trodde att jag hade lagt källor för hans söner.
5.3 Det var inte jag som skrev stycket men det var jag som la in källan. Jag la in den på grund av att källan visade att det var den riktningen dom följde det vill säga att de var på väg att stödja Kina. Men jag kan hitta en annan källa och lägger in den istället.
5.4 Källan och stycket var det inte jag som la in. Räcker denna källan [5], visar även vad hans fru heter och att han hade tre söner.
IsaBoletinii (diskussion) 24 augusti 2021 kl. 21.43 (CEST)
Hej IsaBoletinii, jag har indenterat ditt inlägg så att det blir lättare att följa tråden. Hoppas detta är okej.
2. Problemet med att källbelägga större stycken med endast en fotnot är att en framtida bidragsgivare kanske stoppar in en ny uppgift, som inte har stöd i källan, mitt i stycket. Det är givetvis inget krav för rekommenderad att varenda mening har en fotnot, men jag tycker det kan höja artiklar.
3. Okej, det låter rimligt. Jag har inte lyckats hitta andra källor som går in på samma linje som Halliday.
5.3 Det vore bäst att antingen hitta en källa som bättre passar meningen, alternativ var djärv och skriva om enligt tillgängliga källor.
5.4 Jag antar att jag missar något då jag inte ser fruns namn i källan. Hur som helst, hennes namn är med i denna källa, och det verkar dessutom som hon var en lärarinna. Kanske en intressant uppgift att ta med?
Det verkar som hans kvarlevor hittades 2001 (se här eller här). Är det känt vad som hände sen? Jag hittade även denna intressanta berättelse där det anges att frimärken avbildande honom slutade att säljas efter hans död. Det verkar finnas många intressanta och mer eller mindre relevanta uppgifter som saknas, men om dessa krävs för rekommenderad är jag osäker på. Jag pingar in Tostarpadius som ämneskunnig i politik, historia m.m. och som även röstade i artikelns tidigare nominering. Förhoppningsvis kan Tostarpadius lämna synpunkter på artikelns innehåll och täckning (men det är frivilligt, förstås). Dieselmotorvagnar (till stationen) 25 augusti 2021 kl. 05.33 (CEST)
Hej Dieselmotorvagnar!

5.3 Har lagt in några källor som passar in i meningen. Jag tycker faktiskt artikeln är bra nu finner inga fel kanske det ända som behövs nu är att skriva lite om hans kvarlevor som hittades 20 år efter hans död.IsaBoletinii (diskussion) 26 augusti 2021 kl. 02.03 (CEST)


  Listor  Redigera

Inga listor för tillfället.

  Portaler  Redigera

Inga portaler för tillfället.

ÄmneskunnigaRedigera

Dessa användare har specialistkunskaper (eller åtminstone stort intresse) inom vissa ämnesområden. Kontakta dem gärna, till exempel på deras diskussionssidor, om du behöver hjälp i något av "deras" ämnen.

Användarnamn Går att kontakta angående Information Meriter
Adville Biologi (främst kroppen och evolutionen), Medicinsk teknik, allmänt om fysik och kemi Lärare inom Ma/No som hållit sig up to date med sina ämnen Utbildad Ma/No-lärare, åk 4-9 och medicinskteknisk ingenjör
AHA Biologi (främst zoologi, ornitologi, systematik), konst (främst samtidskonst och svensk 1900-tal), arkitektur, musik (främst populärmusik men även 1900-tals avantgarde),
Alexander Alejandro Historia (särskilt Sveriges krigshistoria), datorspel, film, TV, populärlitteratur, ibland politik. Har mycket stor koll på flera datorspel och filmer (särskilt på dem som jag äger själv), samt på utvalda tv-serier och romaner. Läser mycket historia, främst Sveriges krigshistoria men också en hel del om de stora krigen som skedde utanför Sverige, och skriver artiklar utifrån flera källor. Skriver ibland om svensk politik. Högskoleexamen inom speldesign och läst militiärhistorisk kurs. Samt flera fritidsintressen.
Anhn Energiteknik, kärnkraft, solkraft, vindkraft, mekanik, hållfasthetslära Master maskinteknik, arbetar i kärnkraftsbranschen
Ascilto Teater, dramatik, hundar, hästar. Teater & dramatik: Universitetsstudier, långvarig yrkeserfarenhet, arkiv & bibliotek med facklitteratur.
Hundar & hästar: Långvariga fritidsintressen, bibliotek med facklitteratur.
B****n Heraldik (vapensköldar), vexillologi (flaggor, fanor)
Blåmes Geografi, musik, spel, filmer, språk
Deryni Astronomi, utbildningsvetenskap, skrivande Lärare, rektor, journalist, författare, utredare Verksam inom utbildning. Naturvetenskap på högskolan.
dnm Statsvetenskap, sociologi, kriminologi, genusteorier av diverse slag, ekonomi, politik, historia. Verksam inom utbildning och forskning
FBQ Historia (särskilt Sveriges historia) Svensk kulturhistoria - ett något luddigt begrepp och ett gigantiskt område, där jag har en hel del luckor, men svårt att säga ringa in exakt var. Har ägnat mig en hel del åt hembygdsforskning i Norduppland och studerat källmaterial medeltid och fram till ca 1800, en del liknande på andra håll. Svensk glastillverkning före 1900, svenskt silver före 1900, fotografier och fotografiutveckling 1839-1875, dräkthistoria mest 1800-tal, fajans och tidigt flintgods, svensk möbelkultur -1900 och en del annat i den vägen, materiell kultur över huvud taget, främst före 1850 även om jag ibland rör mig lite framåt, kanske som längst emot 1930. Också lite som Yger, litteratur, konst, vetenskap under 1600- 1700- och 1800-talet - även om jag kanske inte direkt fokuserat på idéhistoria. Fil. kand. i arkeologi, kandidatuppsats i etnologi, studier i historia, ekonomisk historia, konsthistoria och kulturvetenskap m.m. och en del egenstudier.
Glentamara EU-politik, fysik Tekn. dr i fysik, forskare, intresserad av EU-politik
Historiker Historia, särskilt svensk stormaktstid, första och andra världskrigen
Holger.Ellgaard Stockholms arkitektur, tekniska utveckling och stadsplanering Pensionerad arkitekt. Mitt modersmål är tyska, fråga gärna om ni vill ha hjälp med översättningar. Arkitektutbildning vid Technische Universität Berlin med avslut Diplom-Ingenieur.
Idunius Historia, konst, arkitektur, litteratur, musik Fil.mag i kulturhistoria/historia med påbörjad forskning inom engelsk renässans.
Jan Arvid Götesson Molekylärbiologi, evolutionsbiologi, evolutionär psykologi, filologi, lingvistik, nordiska språk, finsk‐ugriska språk, Nya Hollands språk, folkmål, folkkultur, runologi, hembygdskunskap, återupplivande av hotade språk, politisk vänsterlitteratur, konservatism Artiklar om molekylärbiologi i vetenskapliga tidskrifter, arbete på centrum för hotade språk.
Joshua06 Försvarsmakten, militärväsen, försvarsindustri, försvarsbeslut. Har väldigt bra koll på det mesta rörande Försvarsmakten och dess utveckling, organisation och historia från 1900-talet och framåt. Bidrar även till Wikimedia Commons med illustrationer från före detta regementen, flottiljer och andra militärväsen. Ett fritidsintresse som vuxit fram genom åren. Skrivit nästan samtliga artiklar om försvarsbeslut och garnisoner. Täckt in så att alla förband som existerat i Sverige under 1900-talet har egen artikel. Standardiserat alla artiklar med anknytning till Försvarsmakten, så de är likformiga.
LucieManette Juridik och dylikt.
Civilsamhället o.dy.
Juridik o.dy.: Jurist till skolning och yrke.
Civilsamhället o.dy.: Ideellt engagerad i olika organisationer sedan tidiga ungdomen.
Mange01 Data-/telekommunikation, särskilt trådlös kommunikation. Akademia. Universitetsadjunkt. Medförfattare till grundläggande läroböcker i datavetenskap. Påbörjade forskarstudier. Gav världens första akademiska kurs om Wikipedia.
Militärhistorikern Svensk och internationell militärhistoria från Romarriket till 1945. Har länge haft intresse för militärhistoria och historia överlag. Mitt huvudsakliga område är svensk och europeisk krigshistoria från Romarriket till andra världskrigets slut. Bidrar till Wikimedia Commons bland annat med illustrationer av militära uniformer och utrustning. Jag har författat en del av svenskspråkiga Wikipedias artiklar om svenska uniformer och militära persedlar. 10+ år av fritidsstudier.
Paracel63 Tecknade serier, animerad film, språk, geografi och historia. Bra på serier (särskilt vuxenserier) från Frankrike, Sydeuropa, Argentina och Japan. Har facklitteratur och, genom språkkunskaper, tillgång till artiklar på diverse språkversioner av Wikipedia. Vad gäller animerad film specialintresserad av Studio Ghibli, Madhouse och all animation av realistisk karaktär. Även större intressen av språk, geografi och historia. Extra intresserad av katalansk kultur. F.d. redaktör för Bild & Bubbla, översättare av serier från franska (bl.a. Lucky Luke och Smurfarna), f.d. ämnesexpert på Nationalencyklopedin, håller föredrag om anime. Läst geografi, journalistik och franska på universitetet.
Rasmus 28 Krigsvetenskap, militärväsen, kommunikationer, numismatik Har sedan många varit intresserad av militärväsen och militärhistoria samt kommunikationer, i synnerhet järnvägar. Jag har även en del kunskaper om numismatik (framförallt mynt och sedlar). Inom dessa områden har jag ägnat stor del av mitt engagemang här. Jag har framförallt kunskaper om militärmusik och uniformer och har författat majoriteten av svenskspråkiga Wikipedias uniformsrelaterade artiklar. Kan även bistå med vissa allmänna kunskaper i historia och inom andra historiska hjälpvetenskaper Mångåriga fritidsintressen, påbörjad högskoleutbildning i krigsvetenskap
Skottniss Buddhism
Tanzania Historia, kultur, litteratur Litteratur, litteraturhistoria, litteraturteori. Intresserad av och har gott om källor om litteratur. Masterstudent i litteraturvetenskap. Studerat under David Damrosch bl.a.
Thuresson Historia, geografi, litteratur, film
Tomas e Kemi, fysik, naturvetenskap och teknik allmänt, teknik- och vetenskapshistoria, biomedicin, läkemedel, militärväsen, ekonomi, vin, mat och dryck allmänt. Utbildningsmässigt kemitekniker, tekn.dr. i fysikalisk kemi, därutöver en del biologi och ekonomi/samhällsvetenskap.
Tostarpadius Historia, geografi, filosofi, religion, samhällsvetenskap, politik, konst, arkitektur, litteratur, musik, språk Teologie kandidatexamen. Påbörjad doktorandutbildning. Universitetskurser i andra ämnen, främst klassiska språk. Mångåriga fritidsintressen.
Vannucci Kunskap rörande Albanien, som exempelvis albansk historia, kultur och språk. Goda baskunskaper i ämnet, kan bistå med svar i tvistefrågor rörande vanligt förekommande felaktigheter i ämnet. Har ett litet "bibliotek" med böcker om Albanien som växer successivt med nya inköp. Ett fritidsintresse sedan 2001 om jag minns rätt.
Yger Historia (särskilt Sverige under 1800-talet)
Administrativa indelningar i Sverige, speciellt socknar
Speciellt intresserad av 1830-1890 och hur de olika tanketrenderna var då. 40+ års fritidsstudier.
Skrivit alla sockenartiklar i sv:wp

ReferenserRedigera

 1. ^ Notering: Ämnesindelningen är ett försök att göra det lättare att hitta nominerade artiklar i en viss kategori. Indelningen är gjort enligt någon sorts princip om minsta möjliga förvåning eller logik, det vill säga att artiklar som behandlar skeenden från förr nog har med Historia att göra, artiklar som behandlar verk/publikation av något slag nog kan tillhöra Kultur/media. Det är upp till nominatorn att bestämma var artikeln bäst "hör hemma" och för enkelhets skull bör kanske artikeln ligga kvar där under hela nomineringstiden.
 2. ^ Sharp 2016, s. 16–17.
 3. ^ Mooney 2017, s. 6.
 4. ^ Referensfel: Ogiltig <ref>-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnet Sharp s23
 5. ^ https://books.google.se/books?id=cATMCgAAQBAJ&pg=PA23&dq=why+shehu+died&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwj8xvW7ssryAhVpQvEDHUeLBfgQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=why%20shehu%20died&f=false
 1. ^ Det har också konstaterats att beslutet fattades redan 1863.[3]
 2. ^ Out-of-trafik bestod av mindre varor som vägde mindre än 50 kilogram och som transporterades i samma utrymme som tågmästaren alternativ i särskilda vagnar.[4] Detta kan jämföras med styckegods.