Wikipedia:Artikelgranskningar

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst får nominera vilken artikel som helst på svenska Wikipedia för att bli granskad. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och nominatorn har rätt att när som helst dra tillbaka sin nominering. En artikel som läggs upp på denna sida måste inte hamna på sidan Artikelnomineringar, men den kan göra det om den bedöms som tillräckligt bra.

Processen för att nominera en artikel för granskning ser ut så här:

 1. Hitta en artikel du vill nominera.
 2. Lägg in den under rubriken Artikelgranskningar och lämplig ämnesrubrik[1] nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande mall:
==== [[Skriv namnet på artikeln här]] ====
*'''Begärd av:''' ~~~~
*'''Motivering:''' Din motivering här.
*'''Målsättning:''' En frivillig parameter där du beskriver vad du vill att artikeln ska uppnå efter att granskningen är gjord.

*'''Diskussion:'''

</div>
----
 1. Lägg in följande mall överst på artikelns diskussionssida: {{Artikelgranskningar}}
 • Vem får granska en artikel?

Det finns inga direkta krav för vem som får och inte får granska en artikel. Lättast att säga är att den som känner sig mest manad gärna får ta på sig ansvaret att granska en artikel. Det finns dock ett antal ämneskunniga personer som finns till för att hjälpa dig inom specifika områden. Tänk dock på att dessa nödvändigtvis inte hjälper dig med att redigera en artikel utan de finns främst till för att ge tips och råd om hur en artikel kan förbättras. När man granskar en artikel ska man se på artikeln med kritiska ögon, men det är viktigt att man kommer med konstruktiv kritik och att man inte klankar ned på någon annans arbete. Som artikelgranskare bör man ta i akt följande frågor när man ser över en artikel:

 • Saknas något?
 • Finns det någon uppgift som behöver utredas närmare?
 • Är någon uppgift helt irrelevant för ämnet?
 • Förekommer felaktiga uppgifter eller uppgifter som verkar osannolika?
 • Bryter enskilda meningar mot Wikipedias riktlinjer?
 • Är artikeln skriven från en neutral utgångspunkt?
 • Har artikeln ett globalt perspektiv?
 • Har alla bilder godtagbara licenser? Finns det andra bilder som kunde passa bättre?
 • Vem får bli ämneskunnig?

För att bli ämneskunnig krävs det att man är registrerad användare på svenska Wikipedia och att man känner sig mogen att svara på frågor om ämnet man är kunnig inom. Anser du att du uppfyller kraven för detta är det bara att anmäla sig under rubriken nedan.

 • Hur vet jag när artikelgranskningen ska avslutas?

Granskningen avslutas när nominatorn drar tillbaka nomineringen eller när artikeln uppnår något av nedanstående krav:

 • Artikeln har varit granskad i över sex månader.
 • Artikeln har blivit nominerad för bra- eller utmärkt-status eller nominerad för omprövning på denna sida.
 • Något slags konsensus har uppnåtts.
 • Artikelns målsättning har uppnåtts.
 • Vem får avsluta en granskning?

Den som känner sig mest manad och även som nominator får du avsluta artikelgranskningen. För att avsluta en granskning gör följande:

 1. Se vilket krav som uppfylls under frågan ovan.
 2. Gå till redigeringsläget på artikelns diskussionssida.
 3. Skriv {{DGT|Anledning|~~~~}} längst ned på diskussionssidan. Klistra sedan in all information som framkommit under granskningen under denna mall. Ta samtidigt bort mallen {{Artikelgranskningar}} från diskussionssidan.
 4. Sluta av med att ta bort artikeln från den här sidan.

ArtikelgranskningarRedigera

  Natur/vetenskap/teknik  Redigera

JätteutterRedigera

 • Begärd av: Sjunnesson (diskussion) 25 januari 2020 kl. 10.16 (CET)
 • Motivering: Motsvarar artikeln redan nu kriterierna för Rekommenderad?
 • Målsättning: Att artikeln utses till Rekommenderad.
 • Diskussion:

Artikeln har nu omarbetats och försetts med ytterligare källbelägg. Sjunnesson (diskussion) 27 januari 2020 kl. 17.33 (CET)

Trevlig artikel men hittat lite saker som jag tycker skulle kunna förbättras. Tycker att ingressen skulle kunna vara mer en sammanhängande sammanfattning, för mig är det just nu mer som ett antal korta fakta som till viss del dyker upp igen senare i texten. Något annat jag saknar är information om evolution och släktskap med andra arter. Kanske personlig smak men det är något jag saknar. Det sista jag tänkte på är att en väldigt stor del av texten bygger på en enda källa, den källan är väldigt bra, men vore ändå en förbättring att få in någon mer, primärforskning saknas t.ex. helt. Finns även några få påståenden som saknar fotnot. Dubbeltänk (diskussion) 31 januari 2020 kl. 21.03 (CET)

En fin och intressant artikel. Om det är något jag saknar så är det precis om Dubbeltänk sagt att stycket om (från enwp) taxonomi & evolution och om själva namnet kunde vara intressant att ha med. Alkyonios (diskussion) 15 april 2020 kl. 22.15 (CEST)

Då det står "En undersökning som gjordes 2015", vad menas?

 • "Detta enligt en undersökning"? Stycket baseras på källa som hänvisar till undersökningen?
 • "En undersökning gjordes om detta"? Stycket baseras på en källa som bland annat tar upp undersökningen?

I övrigt tycker jag nog artikeln kan bli bra om inte utmärkt. mvh Lithobolos (diskussion) 19 april 2020 kl. 21.44 (CEST)

Utöver att det finns några stycken utan fotnoter (som Dubbeltänk tagit upp), och den avbrutna/ofullständiga meningen som Lithobolos tagit upp är min invändning att det i artikeln står "Jätteuttern jagas för att den anses konkurrera med människan om fisk och för att den förstör fisknät." medan i källan anges att den "is viewed as threatening" av samma anledningar, det vill säga näten och konkurrensen. Jag kan inte se att källan fastslår att uttern jagas för att den förstör fisknät och konkurrerar om fisk. Åtgärdas dessa problem kan artikeln räcka för rekommenderad. För att bli mer än så skulle den behöva utökas (det finns mer att hämta, se andra språkversioner där ämnet är utmärkt, några konkreta förslag är läte/kommunikation och en utförligare utseendebeskrivning – till exempel hur lång svansen är, vilken form huvudet har). Dieselmotorvagnar (till stationen) 20 april 2020 kl. 04.23 (CEST)

Jag har nu åtgärdat den avbrutna meningen samt förkortat meningen om fisknät och konkurrens om fisk. Sjunnesson (diskussion) 26 april 2020 kl. 10.04 (CEST)
@Sjunnesson: Tack för det.
@Dubbeltänk, Sjunnesson: Vad sägs om en omformulering som Jätteutterns kroppslängd, med svansen inräknad, ligger ungefär på två meter och med sin vikt på upp till 34 kg[2] är den i särklass störst bland uttrarna. för att få lite bättre flyt i ingressen? Dieselmotorvagnar (till stationen) 3 maj 2020 kl. 09.33 (CEST)
Tack för förslaget, det var bra. Jag har nu ersatt den tidigare formuleringen med den nya. Sjunnesson (diskussion) 3 maj 2020 kl. 10.51 (CEST)

Mars 2020Redigera

 • Begärd av: Alkyonios (diskussion) 14 april 2020 kl. 17.06 (CEST)
 • Motivering: Jag tycker artikeln ger en tydlig bild om vad uppdraget handlar om.
 • Målsättning: Att artikeln blir rekommenderad.
 • Diskussion:

Då artikeln lär bli aktuell om några månader så tycker jag att det vore bra om den kunde rekommenderas innan dess. Jag vill lyfta fram följande punkter som gör att jag inte kan se att artikeln är redo att rekommenderas:

 • Ett krav för att en artikel ska bli rekommenderad är att artikeln "är källbelagd och innehåller åtminstone en summarisk källförteckning." Då artikeln har endast fyra källor (varav tre i ingressen) kan jag knappast anse att den är källbelagd. Att den är en översättning av en artikel med bra källäge på en språkversion ersätter inte detta krav. Särskilt graverande för mig är att det är flera källösa citat i avsnittet Reaktioner.
 • Artikeln har inte uppdaterats sedan 2017. Se följande punkter:
  • Efter att ha snabbkollat andra språkversioner visar det sig att själva ingressen skulle behöva uppdateras. Till exempel på cawp, enwp och etwp anges i ingressen att uppskjutning sker 17 juli, på dewp och nlwp anges mellan 17 juli och 5 augusti. På svwp står det bara "planerad 2020".
  • Det står även "Uppdraget är dock beroende av att få tillräcklig finansiering." Då det finns en planerat uppskjutningsdatum (inom ganska snar framtid dessutom) så antar jag att projektet har finansierats.
  • Då det finns ett (någorlunda?) bestämt datum för uppskjutning lär målen nu vara fastslagna, inte föreslagna. Avsnitten Föreslagna mål, Föreslagna vetenskapliga instrument och Föreslagna landningsplatser behöver uppdateras.
  • Roboten verkar ha döpts till Perseverance (enwp).
 • Jag finner flera meningar otydliga eller språkligt besvärliga. Några exempel:
  • "Uppdraget är en del av NASA:s Mars Exploration Program, och Mars Program Planning Group (MPPG), liksom den associerade vetenskapsadministratören John Grunsfeld, rekommenderade ett provhämtning och återvändandeuppdrag till jorden för vetenskaplig analys." Detta kan tolkas som att uppdraget är en del av John Grunsfeld, men jag antar att vad som menades var att Grunsfeld rekommenderade Nasa (eller NASA eller hur man ska egentligen skriva) att utföra ett uppdrag av angiven art.
  • "I september 2013 lanserade NASA ett tillkännagivande om möjligheter för forskare att föreslå och utveckla de nödvändiga instrumenten." För mig låter det klumpigt att man 'lanserar ett tillkännagivande', skulle man kunna skriva om så att det blir något som "I september 2013 inledde NASA en process där forskare fick föreslå och utveckla instrument som de ansåg nödvändiga för uppdraget"? Bättre skulle det vara om man angav vilka forskare fick lämna förslag.
  • "Som föreslaget kommer roboten att baseras på Curiositys design.[4] Även om det finns skillnader i vetenskapliga instrument och den teknik som krävs för att stödja dem, kan hela landningssystemet (inklusive "Sky-cranen" och värmeskölden) och robotchassi i huvudsak återskapas utan ytterligare teknik eller forskning." Det framgår inte tydligt att det menas att teknik från Curiosity ska återanvändas eller vidareutvecklas, dessutom lanseras begreppet "Sky-cranen" utan att förklara vad det är för något (begreppet förklaras inte heller i artikeln om Curiosity).
 • Ytterligare ett krav är att artikeln "ingår i wikistrukturen med wikilänkar ..." Länkningen är inte bra. Rymden, och i synnerhet rymdteknik, är nog ämnen där det kan finnas låga förkunskaper. Det är väsentligt att det länkas till relevanta artiklar för folk som kanske inte vet vad en värmesköld eller en "Multi-Uppdrags Radioisotopisk termoelektrisk generator" (som jag antar är en sorts radioisotopgenerator) är. Särskilt avsnittet om instrumenten behöver länkar och även korta texter i förklaringssyfte.

Som sagt, jag hoppas att artikeln kan rekommenderas innan den blir aktuell. Dieselmotorvagnar (till stationen) 15 april 2020 kl. 02.40 (CEST)


SOMUA S-35Redigera

 • Begärd av: Alkyonios (diskussion) 14 april 2020 kl. 17.40 (CEST)
 • Motivering: Jag tycker artikeln ger en bra beskrivning av fordonet.
 • Målsättning: Att artikeln blir rekommenderad.
 • Diskussion:

  Kultur/media  Redigera

Carl Michael BellmanRedigera

 • Begärd av: andejons (diskussion) 11 mars 2020 kl. 15.47 (CET)
 • Motivering: Har arbetat med att bygga ut artikeln och vill se vad som mer kan göras.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli minst rekommenderad.
 • Diskussion:

Utan att ha läst hela artikeln vill jag lyfta fram några invändningar.

 • Jag skulle gärna vilja ha en källa på hans dödsorsak. I faktarutan står det "Troligen tuberkulos", i brödtexten slås det fast att han avled "i tuberkulos". Båda är källösa.
 • Det finns ett mindre antal hänvisningar till Lönnroth 2015, men en sådan källa finns inte. Är det Lönnroth 2005 som avses?
 • En av källorna är "Visning på Bellmanhuset, uppgifter från guiden som berättade om det utställda instrumentet." Jag betvivlar inte guidens (eller någon annans) uppriktighet, men en sådan källa är i det närmaste omöjligt att kontrollera och håller inte måttet för att artikeln ska bli utvald enligt min mening. Skulle denna källa kunna användas istället? Dieselmotorvagnar (till stationen) 30 mars 2020 kl. 02.17 (CEST)
Jag har lagt till Nationalencyklopedin som källa till att Bellman dog av tuberkulos (eller lungsot, som de skriver). Sjunnesson (diskussion) 30 mars 2020 kl. 05.26 (CEST)

Steven M. GreerRedigera

 • Begärd av: Alkyonios (diskussion) 14 april 2020 kl. 17.12 (CEST)
 • Motivering: Jag tycker artikeln ger en tydlig bild om vem personen är.
 • Målsättning: Tycker att artikeln borde kunna räcka till som rekommenderad.
 • Diskussion:

Hjalmar FreyRedigera

 • Begärd av: Lantgård (diskussion) 4 maj 2020 kl. 16.03 (CEST)
 • Motivering: Artikeln innehåller alla tillgängliga fakta om personen, har bra bilder och bra källor.
 • Målsättning: Att artikeln skall bli rekommenderad
 • Diskussion:

  Geografi/samhälle  Redigera

Inga artiklar för tillfället.

  Språk  Redigera

Inga artiklar för tillfället.

  Sport/fritid  Redigera

Inga artiklar för tillfället.

  Historia  Redigera

HålbonäsättenRedigera

 • Begärd av: Dan Koehl (diskussion) 10 februari 2020 kl. 11.23 (CET)
 • Motivering: Hur kan en dylik artikel, f.n. ganska unik i sin sammanställning, förbättras?
 • Målsättning: Att artikeln blir utvald till rekommenderad eller bra artikel.
 • Diskussion:

Gustav Vasas ättlingarRedigera

 • Begärd av: Dan Koehl (diskussion) 10 februari 2020 kl. 12.21 (CET)
 • Motivering: vill jag gärna få kollektivets synpunkter på hur artikeln kan förbättras.
 • Målsättning: Att artikeln blir utvald till rekommenderad eller bra artikel.
 • Diskussion:
För att vara uttömmande borde det finnas någon from av diskussion om de anspråk på svenska kronan som rests genom släktskap med Vasaätten. Detta berörs just nu endast mycket kortfattat genom att det noteras att huset Holstein-Gottorp och senare medlemmar av huset Bernadotte stammar från Gustav Vasa.
Enklare att åtgärda är att uppräkningen av ättlingar under 1900-talet placerats under rubriken "Gustav Vasas oadliga ättlingar" men upptar flera adliga. Det är också oklart hur urvalet av personer som presenteras gjorts. Om David Lagercrantz är upptagen bör rimligen även hans syster Marika vara det. Och om de båda är vasaättlingar, och dessutom Hugo Lagercrantz, så verkar det inte otroligt att även Olof Lagercrantz var det.
andejons (diskussion) 10 februari 2020 kl. 12.46 (CET)
Jag undrar rent principiellt hur relevant det är för en encyklopedi att lista nutida ättlingar. För en person som levde för ca 500 år sedan kommer ju antalet att bli enormt, kanske flera miljoner. En europeisk person som levde för 1000 år sedan är ju förfader till alla européer (om han har ättlingar). Det verkar som ett ganska stort projekt att börja lista dessa, även om man endast koncentrerar sig på de mest kända historiska personernas ättlingar. mvh Lithobolos (diskussion) 13 maj 2020 kl. 12.40 (CEST)

Gustav Vasas härstamningRedigera

 • Begärd av: Dan Koehl (diskussion) 10 februari 2020 kl. 12.21 (CET)
 • Motivering: vill jag gärna få kollektivets synpunkter på hur artikeln kan förbättras.
 • Målsättning: Att artikeln blir utvald till rekommenderad eller bra artikel.
 • Diskussion:
Källorna behöver arbetas över. En del av dem är amatörgenealogiska sidor på internet eller foruminlägg, vilket inte är acceptabel standard. Andra är uppladdade böcker som ser ut att vara bra källor, men där grundläggande information som författare, förlag och utgivningsår inte är angiven.
andejons (diskussion) 10 februari 2020 kl. 12.46 (CET)
Det är svårt att granska artikeln, då den till största delen saknar källor. Det krävs alltså en ganska radikal omarbetning för att den ska kunna få bra status. mvh Lithobolos (diskussion) 13 maj 2020 kl. 12.37 (CEST)

Sydliga samerRedigera

 • Begärd av: Tomastvivlaren (diskussion) 9 april 2020 kl. 16.33 (CEST)
 • Motivering: Ämnet har ett visst vetenskapligt nyhetsvärde, och artikeln redogör väl för olika forskares motstridiga syn på saken. Huvudförfattaren User:Eskil Olsson är kunnig, och jag bedömer att han håller sig precis inom gränsen för originalforskning, även om artikelnamnet är ett ovanligt begrepp i forskningen. Detta gör artikeln extra spännande.
 • Målsättning: Önskar tips på hur artikeln kan bli utvald till bra eller utmärkt artikel.
 • Diskussion:

SvenskarRedigera

 • Begärd av: Tomastvivlaren (diskussion) 14 april 2020 kl. 17.08 (CEST)
 • Motivering: Artikeln går rätt djupt in på ett ämne av stort populärvetenskapligt intresse (DNA-tester), och täcker väl in språkliga och delvis även kulturella aspekter. Ingressens definition är ett svårt och politiskt omdebatterat ämne där moderna svenskspråkiga källor är tunna.
 • Målsättning: Önskar tips främst på hur artikelns DNA-avsnitt kan skrivas mer lättillgängligt (bör de tekniska detaljerna brytas ut till en egen artikel?), men även hur artikelns kontroversiella ingress kan bli bättre källbelagd och ge upphov till färre redigeringskrig. Ett mål är att artikeln ska bli rekommenderad.
 • Diskussion:

Slaget vid PoltavaRedigera

 • Begärd av: Alexander Alejandro (diskussion) 17 maj 2020 kl. 04.09 (CEST)
 • Motivering: Artikeln har fått sig en rejäl utökning och omskrivning nu i maj; det här är den allra längsta artikel jag har skrivit här. Flera nya stycken, omfattande skildring av slaget utifrån ett svenskt perspektiv och med en bred källförteckning. På grund av artikelns nya längd bör den definitivt granskas med kritiska ögon, främst kring artikelns språk, disposition och helhetsintryck.
 • Målsättning: Att artikeln kan bli utvald till utmärkt.
 • Diskussion:

En mycket bra artikel som kräver insatta granskare. En fråga - finns det något mera svenskt begrepp för termen "kulturella referenser"? Det låter översatt. Mvh Lithobolos (diskussion) 19 maj 2020 kl. 19.34 (CEST)

Tack Lithobolos! Kulturella referenser tycker jag är en acceptabel term i detta sammanhang. Den används i andra artiklar för att beskriva hur en viss händelse, ett kulturellt verk m.m., på ett eller annat vis refereras i andra kulturella verk, främst då inom populärkulturen. När jag tittar på engelska Wikipedia om olika fältslag har man i vissa artiklar listat olika kulturella referenser på ett avsnitt längst underst med titeln "In popular culture". Man har även skapat hela artiklar som "Battle of Stalingrad in popular culture" och "Battle of Thermopylae in popular culture". I andra svenska militärartiklar finns termer som "Dramatisering" i slaget vid Thermopyle och "Eftermäle" i slaget vid Svolder.Alexander Alejandro (diskussion) 21 maj 2020 kl. 14.05 (CEST)

  Listor  Redigera

Inga listor för tillfället.

  Portaler  Redigera

Inga portaler för tillfället.

ÄmneskunnigaRedigera

Dessa användare har specialistkunskaper (eller åtminstone stort intresse) inom vissa ämnesområden. Kontakta dem gärna, till exempel på deras diskussionssidor, om du behöver hjälp i något av "deras" ämnen.

Användarnamn Går att kontakta angående Information Meriter
Adville Biologi (främst kroppen och evolutionen), Medicinsk teknik, allmänt om fysik och kemi Lärare inom Ma/No som hållit sig up to date med sina ämnen Utbildad Ma/No-lärare, åk 4-9 och medicinskteknisk ingenjör
AHA Biologi (främst zoologi, ornitologi, systematik), konst (främst samtidskonst och svensk 1900-tal), arkitektur, musik (främst populärmusik men även 1900-tals avantgarde),
Alexander Alejandro Historia (särskilt Sveriges krigshistoria), datorspel, film, TV, populärlitteratur, ibland politik. Har mycket stor koll på flera datorspel och filmer (särskilt på dem som jag äger själv), samt på utvalda tv-serier och romaner. Läser mycket historia, främst Sveriges krigshistoria men också en hel del om de stora krigen som skedde utanför Sverige, och skriver artiklar utifrån flera källor. Skriver ibland om svensk politik. Högskoleexamen inom speldesign och läst militiärhistorisk kurs. Samt flera fritidsintressen.
Anhn Energiteknik, kärnkraft, solkraft, vindkraft, mekanik, hållfasthetslära Master maskinteknik, arbetar i kärnkraftsbranschen
Ascilto Teater, dramatik, hundar, hästar. Teater & dramatik: Universitetsstudier, långvarig yrkeserfarenhet, arkiv & bibliotek med facklitteratur.
Hundar & hästar: Långvariga fritidsintressen, bibliotek med facklitteratur.
Blåmes Geografi, musik, spel, filmer, språk
Deryni Astronomi, utbildningsvetenskap, skrivande Lärare, rektor, journalist, författare, utredare Verksam inom utbildning. Naturvetenskap på högskolan.
dnm Statsvetenskap, sociologi, kriminologi, genusteorier av diverse slag, ekonomi, politik, historia. Verksam inom utbildning och forskning
FBQ Historia (särskilt Sveriges historia) Svensk kulturhistoria - ett något luddigt begrepp och ett gigantiskt område, där jag har en hel del luckor, men svårt att säga ringa in exakt var. Har ägnat mig en hel del åt hembygdsforskning i Norduppland och studerat källmaterial medeltid och fram till ca 1800, en del liknande på andra håll. Svensk glastillverkning före 1900, svenskt silver före 1900, fotografier och fotografiutveckling 1839-1875, dräkthistoria mest 1800-tal, fajans och tidigt flintgods, svensk möbelkultur -1900 och en del annat i den vägen, materiell kultur över huvud taget, främst före 1850 även om jag ibland rör mig lite framåt, kanske som längst emot 1930. Också lite som Yger, litteratur, konst, vetenskap under 1600- 1700- och 1800-talet - även om jag kanske inte direkt fokuserat på idéhistoria. Fil. kand. i arkeologi, kandidatuppsats i etnologi, studier i historia, ekonomisk historia, konsthistoria och kulturvetenskap m.m. och en del egenstudier.
Glentamara EU-politik, fysik Tekn. dr i fysik, forskare, intresserad av EU-politik
Historiker Historia, särskilt svensk stormaktstid, första och andra världskrigen
Holger.Ellgaard Stockholms arkitektur, tekniska utveckling och stadsplanering Pensionerad arkitekt. Mitt modersmål är tyska, fråga gärna om ni vill ha hjälp med översättningar. Arkitektutbildning vid Technische Universität Berlin med avslut Diplom-Ingenieur.
Idunius Historia, konst, arkitektur, litteratur, musik Fil.mag i kulturhistoria/historia med påbörjad forskning inom engelsk renässans.
Jan Arvid Götesson Molekylärbiologi, evolutionsbiologi, evolutionär psykologi, filologi, lingvistik, nordiska språk, finsk‐ugriska språk, Nya Hollands språk, folkmål, folkkultur, runologi, hembygdskunskap, återupplivande av hotade språk, politisk vänsterlitteratur, konservatism Artiklar om molekylärbiologi i vetenskapliga tidskrifter, arbete på centrum för hotade språk.
Joshua06 Försvarsmakten, militärväsen, försvarsindustri, försvarsbeslut. Har väldigt bra koll på det mesta rörande Försvarsmakten och dess utveckling, organisation och historia från 1900-talet och framåt. Bidrar även till Wikimedia Commons med illustrationer från före detta regementen, flottiljer och andra militärväsen. Ett fritidsintresse som vuxit fram genom åren. Skrivit nästan samtliga artiklar om försvarsbeslut och garnisoner. Täckt in så att alla förband som existerat i Sverige under 1900-talet har egen artikel. Standardiserat alla artiklar med anknytning till Försvarsmakten, så de är likformiga.
Mange01 Data-/telekommunikation, särskilt trådlös kommunikation. Akademia. Universitetsadjunkt. Medförfattare till grundläggande läroböcker i datavetenskap. Påbörjade forskarstudier. Gav världens första akademiska kurs om Wikipedia.
Paracel63 Tecknade serier, animerad film, språk, geografi och historia. Bra på serier (särskilt vuxenserier) från Frankrike, Sydeuropa, Argentina och Japan. Har facklitteratur och, genom språkkunskaper, tillgång till artiklar på diverse språkversioner av Wikipedia. Vad gäller animerad film specialintresserad av Studio Ghibli, Madhouse och all animation av realistisk karaktär. Även större intressen av språk, geografi och historia. Extra intresserad av katalansk kultur. F.d. redaktör för Bild & Bubbla, översättare av serier från franska (bl.a. Lucky Luke och Smurfarna), f.d. ämnesexpert på Nationalencyklopedin, håller föredrag om anime. Läst geografi, journalistik och franska på universitetet.
Rasmus 28 Krigsvetenskap, militärväsen, kommunikationer, numismatik Har sedan många varit intresserad av militärväsen och militärhistoria samt kommunikationer, i synnerhet järnvägar. Jag har även en del kunskaper om numismatik (framförallt mynt och sedlar). Inom dessa områden har jag ägnat stor del av mitt engagemang här. Jag har framförallt kunskaper om militärmusik och uniformer och har författat majoriteten av svenskspråkiga Wikipedias uniformsrelaterade artiklar. Kan även bistå med vissa allmänna kunskaper i historia och inom andra historiska hjälpvetenskaper Mångåriga fritidsintressen, påbörjad högskoleutbildning i krigsvetenskap
Skottniss Buddhism
Tanzania Historia, kultur, litteratur Litteratur, litteraturhistoria, litteraturteori. Intresserad av och har gott om källor om litteratur. Masterstudent i litteraturvetenskap. Studerat under David Damrosch bl.a.
Thuresson Historia, geografi, litteratur, film
Tomas e Kemi, fysik, naturvetenskap och teknik allmänt, teknik- och vetenskapshistoria, biomedicin, läkemedel, militärväsen, ekonomi, vin, mat och dryck allmänt. Utbildningsmässigt kemitekniker, tekn.dr. i fysikalisk kemi, därutöver en del biologi och ekonomi/samhällsvetenskap.
Tostarpadius Historia, geografi, filosofi, religion, samhällsvetenskap, politik, konst, arkitektur, litteratur, musik, språk Teologie kandidatexamen. Påbörjad doktorandutbildning. Universitetskurser i andra ämnen, främst klassiska språk. Mångåriga fritidsintressen.
Vannucci Kunskap rörande Albanien, som exempelvis albansk historia, kultur och språk. Goda baskunskaper i ämnet, kan bistå med svar i tvistefrågor rörande vanligt förekommande felaktigheter i ämnet. Har ett litet "bibliotek" med böcker om Albanien som växer successivt med nya inköp. Ett fritidsintresse sedan 2001 om jag minns rätt.
Yger Historia (särskilt Sverige under 1800-talet)
Administrativa indelningar i Sverige, speciellt socknar
Speciellt intresserad av 1830-1890 och hur de olika tanketrenderna var då. 40+ års fritidsstudier.
Skrivit alla sockenartiklar i sv:wp

ReferenserRedigera

 1. ^ Notering: Ämnesindelningen är ett försök att göra det lättare att hitta nominerade artiklar i en viss kategori. Indelningen är gjort enligt någon sorts princip om minsta möjliga förvåning eller logik, det vill säga att artiklar som behandlar skeenden från förr nog har med Historia att göra, artiklar som behandlar verk/publikation av något slag nog kan tillhöra Kultur/media. Det är upp till nominatorn att bestämma var artikeln bäst "hör hemma" och för enkelhets skull bör kanske artikeln ligga kvar där under hela nomineringstiden.