Öppna huvudmenyn

Wikipedia:Wikidatafrågor

Kontakta Wikipedia
Frågor
Kontakt
 Arkiv för denna sida     Genväg WP:WD
Bluegradient1.svg
Wikidatafrågor
Frågor om hur Wikidata fungerar
Wikidata-logo.svg
Vikning av mappar för datalagring 1917.

Innehåll

Här går det att ställa frågor om hur Wikidata fungerar och om vad som är brukligt. Både rena nybörjarfrågor och frågor från dem som varit med ett tag är välkomna. I de flesta fall droppar svar in inom någon timme. Frågor som visar sig återkomma ofta kan läggas till på listan med vanliga frågor och svar.

Signera ditt inlägg med fyra tilde (~~~~) så skapas signatur med tidpunkt automatiskt. Tänk på att inte signera med e-postadress, telefonnummer, bostadsadress och annat som du inte vill ska spridas över Internet.

Fler frågemöjligheter

Du kan också ställa frågor kring Wikidata på:

I sämsta fall får du inget svar, i bästa fall får du ett eller en hänvisning någonstans.

Wikidata 2019 utvecklingsplan publiceradRedigera

Se d:Wikidata:Development_plan om ni vill vara med och påverka / har synpunkter. Redigera Wikidata från WIkipedia och bättre mobilstöd verkar många vilja ha - Salgo60 (diskussion) 5 januari 2019 kl. 15.58 (CET)

Dashboard hur mycket WIkidata används i olika projekt - Salgo60 (diskussion) 13 januari 2019 kl. 09.59 (CET)

Kategori till WikidataRedigera

Hur kopplar man en kategori till Wikidata? Det verkar att finnas två metoder: antingen lägger man till "propertyn" Commons Category eller så lägger man till kategorin under "other sites". Jag försökte det förstnämnda för Wikidata:Q60351391 och Category:Storm Alfrida 2019, men jag ser ingen effekt i kategorin. Jag har tidigare märkt att kategorin ibland blir en länk och ibland inte, i det här fallet inte. Kan någon ta en titt? Wikipedia:Wikidata verkar inte ha någon information om kategorier. --LPfi (diskussion) 10 januari 2019 kl. 12.28 (CET)

Skilj på Commons-kategori och Wikipediakategori. Skilj på property och objekt. Propertyn Commons-kategori (P373), som du la in, talar bara om vilken kategori på Commons som är associerad till ett viss WD-objekt. Wikipediakategorier, som du möjligen avser, är som vilka objekt som helst. De måste skapas, om de inte redan finns, och sedan kopplas till respektive kategori på de olika språkversionerna. Exempel på ett kategoriobjekt i WD är Kategori:Sverige (Q4368475) som är en instans av (P31) av Wikimedia-kategori (Q4167836). Jag tror inte att någon har skapat något WD-objekt för kategorin "Stormen Alfrida" än. Men behöver verkligen denna storm ha en egen kategori? Inte ens Orkanen Gudrun har ju en egen Wikipediakategori. --Larske (diskussion) 10 januari 2019 kl. 13.00 (CET)
P.S. Det där du skriver om "Other sites" vet jag inte vad det skulle vara när det gäller kategorier, men i och med att du skriver "Other sites" och inte "Andra webbplatser" förmodar jag att du inte har svenska som språkinställning i Wikidata. Det gör man ju som man vill förstås, men jag tycker att det känns lite bättre att Wikidata skriver på svenska så jag har valt att ange det som språk i Inställningar. --Larske (diskussion) 10 januari 2019 kl. 13.09 (CET)
Förenklat kan man säg att "other sites" kopplar kategorin på Commons till wikidataobjektet medan "Commons-kategori" kopplar kategorierna på Wikipedia till motsvarande kategori på Commons. Det är för att "Commons-kategori" inte ska vara en 1-till-1 koppling utan att både en kategori och huvudartikeln i kategorin ska kunna länkas till samma objekt på Commons. /ℇsquilo 10 januari 2019 kl. 13.15 (CET)
@Larske, Esquilo: Om ni tittar på vilka sidor jag länkade ser ni vad jag ville koppla ihop. Jag hade alltså ingen avsikt att skapa någon Wikipedia-kategori. Men var det alltså fel att lägga till P373 "Commons Category: name of the Wikimedia Commons Category containing files related to this item" då Wikipedia-länkarna inte går till kategorier? Det framgår inte direkt av beskrivningen. Och "other sites" är alltså det man skall använda för att få iw-länkar på Commons-kategorisidan? (Jag minns inte hur jag tänkte då jag lät engelska förbli språk på Wikidata, det är möjligt att jag behövde de engelska termerna för att diskutera med icke-svenskspråkiga.) --LPfi (diskussion) 10 januari 2019 kl. 23.37 (CET)
Precis. Att lägga till en Commons-kategori under "other sites" skapar språklänkar på commons. Att lägga till den under "Commons-kategori" skapar en commons-länk i vänsterspalten på de Wikipedia-objekt (kategorier eller artiklar) som är kopplade till samma Wikidata-objekt. /ℇsquilo 11 januari 2019 kl. 07.28 (CET)
OK. Tack. Det var tydligt uttryckt. Det vore förstås bra om det fanns dokumenterat någonstans (jag antar att det finns, men inte på något för mig uppenbart stället). --LPfi (diskussion) 17 januari 2019 kl. 16.18 (CET)

Historisk statistikRedigera

Jag skapade för tio år sedan Lista över städer i Ryssland med dåvarande (2007) och historiska uppgifter om folkmängden. Men bara fem år senare hade någon klagat på att listan inte var uppdaterad. Så nu, när åtgärdsrutan legat där i fem år, tog jag tag i saken och uppdaterade sidan. Den stora tabellen växte med tio nya kolumner. Men var det rätt gjort? Blev det bra? Detta var ju en lösning på det rapporterade problemet, men med samma metodik som fanns för tio år sedan.

Borde dessa tal ligga i Wikidata i stället? Det kanske de redan gör? Har vi historisk statistik över svenska tätorters folkmängd i Wikidata? Och hur många andra länder? Finns det sidor i Wikipedia som tar sådana data ur Wikidata och gör användbara presentationer av dem, som tabeller eller diagram? --LA2 (diskussion) 21 januari 2019 kl. 22.17 (CET)

@LA2: Angående frågan om tätort i Sverige (Q12813115) så varierar det lite hur mycket historiska data om folkmängd (P1082) som finns i Wikidata.
Uppgifter som avser berörd del (P518) är ej inkluderade i dessa listor.
Angående frågan om "diagram" så gjorde jag förra året en Lua-funktion för att skapa ett enkelt histogram för befolkningsutveckling med data hämtat från Wikidata. Diagrammet finns i infoboxen på alla 2 523 sidor över svenska distrikt där vi har en komplett uppsättning data avseende folkmängd (P1082) i Wikidata för de tre åren som distrikten har funnits. När SCB släpper data för 2018 lägger vi in dessa i Wikidata och ändrar i distriktsmallen så att diagrammen i artiklarna även visar 2018.
Jag har inte undersökt hur läget är i Wikidata för alla städer i Ryssland, men har lagt in Moskva bland exemplen nedan.
Exempel
Mölleberga distrikt Bogens distrikt
Befolkningsutveckling 2015–2017
0
1
2
3
4
5
6
×100
2015
2016
2017
Befolkningsutveckling 2015–2017
0
1
2
3
4
×10
2015
2016
2017
Moskva
Befolkningsutveckling 1915–2018
0
1
2
×10 000 000
1915
1926
1939
1956
1967
1975
1985
1995
2005
2015
2018
--Larske (diskussion) 26 januari 2019 kl. 10.40 (CET)
Очень интересно. Спасибо! Kanske borde man göra en karta med tidsaxel, så att man kan visualisera om data för Gotland saknas på 1950-talet eller Norrland på 1800-talet? --LA2 (diskussion) 26 januari 2019 kl. 15.04 (CET)
Med följande fråga genereras en karta med alla tätort i Sverige (Q12813115) markerade med prickar med olika färg för olika år som det finns uppgifter om folkmängd.
Genom att klicka på lagerikonen uppe till höger kan man välja/välja bort lager/år efter intresse. Det kanske man kan kalla för en "tidsaxel". Kartan går att zooma och panorerar om man vill detaljstudera någon del av landet, till exempel Gotland.
--Larske (diskussion) 26 januari 2019 kl. 17.09 (CET)

Två koordinater efter import av datasetRedigera

Vad är bästa sättet att åtgärda problemet med att ett objekt har flera koordinater, se till exempel Orsa Slipstensmuseum och Landsnora kvarn. Bestämma att en är rätt och ta bort den andra eller att åka dit och kolla och därefter uppdatera? /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 31 januari 2019 kl. 14.48 (CET)

Att kolla upp det på något sätt är bäst. Jämföra med kartor och/eller Google earth. Sen är det väl bara egna samvetet som bestämmer om man vill ändra ändå och uppskattar den ena att vara riktigast. Jag tycker inte att det blir särskilt noga om man jämför kartbild med koordinat ändå.--LittleGun (diskussion) 31 januari 2019 kl. 15.12 (CET)

ExRedigera

Hur hanteras före detta livspartners på Wikidata? Tas de bara bort, eller finns ett sånt "uttalande"? Se Benjamin Sorani, som har varit, men inte längre är, tillsammans med Marie Picasso.--LittleGun (diskussion) 16 februari 2019 kl. 11.09 (CET)

Man kan lägga till startdatum (P580) och/eller slutdatum (P582) till uttalandet om livspartner (P451). Se till exempel Tom Cruise (Q37079) där det finns gott om exempel på detta, både för livspartner (P451) och för maka / make (P26). --Larske (diskussion) 16 februari 2019 kl. 11.36 (CET)
Tillägg: Här är en topplista över personer med många livspartner (P451). Det är inte alla som har uppgift om slutdatum (P582).
--Larske (diskussion) 16 februari 2019 kl. 12.06 (CET)
Tillägg2: Relationen livspartner (P451) är inte lika vanlig som relationen maka / make (P26) i Wikidata.
--Larske (diskussion) 16 februari 2019 kl. 12.38 (CET)
En relevant fråga tycker jag också - Även i artiklarna: Jag använder 'ofta' svwp för att hitta ytterligare fakta om någon aktuell svensk, eftersom traditionell media ger en smalt fokuserad vy av personer (av platsbrist och "nyhetsvärde" antar jag).
Tycker mig ha funnit en "systematisk diskriminering" ang. artikelobjekts livspartner(s): Idrottsutövare: Visas nästan aldrig. Filmstjärnor: Visas nästan alltid, inkl. historik. Musikartister: Ganska sällan. Samhällspersoner och politiker: Ganska sällan. Om /ex-/partner är ett eget subjekt i wp-artikel så ökar sannolikheten dramatiskt att nämnas även som partner.
Människors partnerskap som varken resulterat i äktenskap eller barn brukar redovisas först när den senare typen blivit en lista eller när de varat tills ena parten avlidit. (Och en "bara sambo"-relation ska nog ha pågått i typ 20% av den yngres levnadsålder.) Tvikobb (diskussion) 16 februari 2019 kl. 12.45 (CET)
Ja, vi är ganska restriktiva att skriva om respektive. Det brukar krävas att de själva är artikelmaterial, eller är en synlig och uppmärksammad del av den biograferades gärning. Jag tycker i grunden att det är bra att vi är restriktiva.--LittleGun (diskussion) 16 februari 2019 kl. 17.50 (CET)