Manual

Artikel kallas på Wikipedia alla sidor som beskriver ett uppslagsord, till skillnad från användarsidor, diskussionssidor och andra metasidor, som används av projektet Wikipedia för arbetet med uppslagsverket. Artiklar återfinns i artikelnamnrymden.

Artiklar kan ha olika karaktär, exempelvis översiktliga huvudartiklar som hänvisar vidare till fördjupningsartiklar och listartiklar. Artiklar varierar mycket i kvalitet, från utmärkta artiklar till korta stubbar och kandidater för snabbradering.

Undantag redigera

Alla sidor i artikelnamnrymden klassas inte som artiklar. Till de undantagen räknas framförallt:

  • Förgreningssidor, som används till att lösa namnkonflikter
  • Omdirigeringssidor som automatiskt hänvisar besökaren vidare till andra sidor
  • Extremt korta sidor utan wikilänkar räknas inte som artiklar av mjukvaran, av wikistatistiska skäl
  • Så kallade oartiklar räknas ibland inte som artiklar.

Statistik redigera

Se Special:Alla sidor för en lista över alla artiklar på svenska Wikipedia och Wikipedia:Statistik för statistik om Wikipedia och dess tillväxt.

Den automatiska definitionen av en artikel som används av mjukvaran vid Special:Statistik är: vilken sida som helst som är i artikelnamnrymden, inte är en omdirigeringssida, och innehåller minst en wikilänk. Statistiksidans mjukvara har för närvarande ingen metod för att upptäcka förgreningssidor; den bortser inte heller från stubbar.

Se även redigera

Namnrymder
Innehållsnamnrymder Diskussionsnamnrymder
0 (Artikel) Diskussion 1
2 Användare Användardiskussion 3
4 Wikipedia Wikipediadiskussion 5
6 Fil Fildiskussion 7
8 MediaWiki MediaWiki-diskussion 9
10 Mall Malldiskussion 11
12 Hjälp Hjälpdiskussion 13
14 Kategori Kategoridiskussion 15
100 Portal Portaldiskussion 101
 828  Modul Moduldiskussion  829 
 2300  [[Wikipedia:Namnrymder/|]] [[Wikipedia:Diskussionssidor|]]  2301 
2302 [[Wikipedia:|]] [[Wikipedia:Diskussionssidor|]] 2303
2600 Ämne
Virtuella namnrymder
-1 Special
-2 Media