Utvalt innehåll på Wikipedia

Symbolen för utmärkta artiklar.

Wikipedias utvalda innehåll kan vara välskrivna artiklar, förklarande bilder, fördjupande listor eller tydliga portaler. Alla har de gemensamt att de visar det finslipade resultatet av de samarbeten som driver Wikipedia.

Allt utvalt innehåll genomgår en grundlig granskningsprocess av Wikipedias användare. Om du är registrerad användare får du lägga din röst på någon av de artiklar som nomineras just nu.

En liten guldstjärna (Symbolen för utmärkta artiklar.) strax höger om rubriken på en sida indikerar att sidan du besöker är utmärkt. En liten blå stjärna (Symbolen för bra artiklar.) betyder att den är bra. Dessutom finns en liten grön stjärna (Symbolen för rekommenderade artiklar.) som utgör de rekommenderade artiklarna. Rekommenderade artiklar har av enskilda användare ansetts vara läsvärda och ha en bra täckning av artikelämnet. De har alltså, till skillnad från de utmärkta och bra artiklarna, inte varit föremål för någon omröstning.

Vill du se ett annat urval av artiklar? Ladda om sidan här.


Utmärkt artikel

De två militärblocken i Europa med det alliansfria Sverige i mitten

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget utformades efter andra världskrigets slut med hänsyn till landets geografiska position mellan de två militärallianserna Nato och Warszawapakten; perioden täcker åren från 1945 till 1989. Vid en eventuell stormaktskonflikt ville landet, genom att vara alliansfri i fredstid vid en eventuell stormaktskonflikt ha möjlighet att vara neutralt. Genom olika politiska åtgärder ville man också göra en sådan neutralitetspolitik trovärdig. Sveriges mål om neutralitet var emellertid inte hinder för att föra en aktiv utrikespolitik, där man 1968 kritiserade Sovjetunionen för invasionen av Tjeckoslovakien. Mot slutet av 1960-talet skapades det också en politisk kris i förhållandet till USA med Sveriges kritik av USA:s roll i Vietnamkriget. Andra viktiga händelser var baltutlämningen, flera spionaffärer, nedskjutningen av en svensk DC-3:a och påstådda och verkliga ubåtskränkningar av svenskt farvatten. Politiken som fördes under kalla kriget hade inverkan på Sveriges försvarssatsing där man baserade sig på en stor egenproduktion av vapensystem, och aktualiserade frågan om skaffa atomvapen. ► Läs mer

Utmärkt portal

Portal:DanmarkDanmark
Danmark

Bra artiklar

Rekommenderade artiklar

Utmärkt bild

Solway Firth.

Solway Firth är en stor vik i Irländska sjönStorbritanniens västra kust.

Utmärkt lista

Thierry Henry är den ende som prisats tre gånger och dessutom den första att få utmärkelsen två säsonger i följd.

Årets fotbollsspelare i England (engelska: Football Writers' Association Footballer of the Year) är ett pris som årligen delas ut till den spelare som av fotbollsjournalisterna utsetts till säsongens bästa inom engelsk fotboll. Pristagaren utses genom en omröstning av fotbollsjournalistföreningen Football Writers' Association (FWA), vilken består av 400 fotbollsjournalister i England. Priset instiftades på förslag av Charles Buchan, före detta professionell fotbollsspelare, sedermera journalist och en av föreningens grundare.

Priset har delats ut sedan säsongen 1947/48 då den förste att få det var Blackpools högerytter Stanley Matthews och den senaste, säsongen 2010/11, Scott Parker i West Ham. Åtta spelare har premierats mer än en gång. Den senaste av dessa är Cristiano Ronaldo, som säsongen 2007/08 mottog priset för andra gången. Thierry Henry, som senast fick priset 2005/2006, är den ende som tre gånger har utsetts till bästa spelare. ► Läs mer

Dagens skandinaviska artikel

Bjørnson og Grieg var blant de første mottakerne av kunstnerlønn.

Statens kunstnerlønn var en årlig pengesum som den norske staten ytte til utvalgte norske kunstnere for fremragende arbeid. De som ble innvilget Statens kunstnerlønn, fikk den for livstid. Kunstnerlønnen ble også kalt diktergasje og komponistgasje, og ordningen varte fra 1863 til 1962. Den ble av statsråd Lars Moen i 1951 beskrevet som «ein honnør og ein takk frå samfunnet til kunstnarane for tilskotet deira til kulturlivet og kulturgrunnlaget».

Selv om det lenge var flest forfattere, kom også andre kunstarter inn etterhvert. I 1927 var det 21 mottakere av kunstnerlønn, og antallet økte fram til ordningen ble avviklet i 1962, da var det 56 mottakere. Kunstnerlønn ble tildelt av Stortinget, gjennom Stortingets vedtak om statsbudsjett. Regjeringa la fram forslag om nye kandidater gjennom forslaget til statsbudsjett. Det finnes flere eksempler på tildelinger som har skapt politisk debatt i Stortingssalen, helt fram til 1940-årene. ► Les mer her.

Bra artikel

Ununoctium

Ununoctium, eller grundämne 118, är det tillfälliga IUPAC-namnet för grundämnet med atomnummer 118 och den tillfälliga kemiska beteckningen Uuo. I det periodiska systemet tillhör grundämnet p-blocket och det är även det sista grundämnet i period 7. Ununoctium är för närvarande den enda syntetiska ädelgasen och är ett så kallat supertungt grundämne. Den har det högsta atomnumret och den största atommassan som hittills tillskrivits ett grundämne.

Den radioaktiva ununoctiumatomen är väldigt instabil, och sedan 2002 har man endast lyckats verifiera tre atomer av isotopen 294Uuo. Detta har inneburit att man experimentellt inte lyckats fastställa många av ämnets egenskaper och dess föreningar, teoretiska beräkningar har dock gett upphov till många uppskattningar, varav några oväntade. Exempelvis så kan ununoctium, trots att det är en ädelgas, ha högre reaktivitet än några grundämnen utanför gruppen. Vidare så förmodas grundämnet inte ens vara en gas under normala förhållanden. ► Läs mer