Portal:Utvalt innehåll


Utvalt innehåll på Wikipedia

Symbolen för utmärkta artiklar.

Wikipedias utvalda innehåll representerar det bästa som Wikipedia kan erbjuda. Det utvalda innehållet innehåller artiklar, bilder och andra bidrag som visar det finslipade resultatet av de samarbeten som driver Wikipedia. Allt utvalt innehåll genomgår en grundlig granskningsprocess för att försäkra att det möter de högsta standarder och kan tjäna som ett exempel på våra slutliga mål. En liten guldig stjärna (Symbolen för utmärkta artiklar.) strax höger om rubriken på en sida indikerar att sidan du besöker är utmärkt. En liten blå stjärna (Symbolen för bra artiklar.) indikerar att den är bra. Dessutom finns en liten grön stjärna (Symbolen för rekommenderade artiklar.) som indikerar att du besöker en rekommenderad artikel. Rekommenderade artiklar har av enskilda användare ansetts vara läsvärda och ha en bra täckning av artikelämnet. De har alltså inte blivit granskade på samma sätt som utmärkta och bra artiklar.

Portal:Utvalt innehåll länkar till allt utvalt innehåll på Wikipedia.

Vill du se ett annat urval av artiklar kan du klicka här för att ladda om sidan.


Utmärkt artikel:

Svenska utvandrare går ombord ett fartyg i Göteborg 1905.

Under emigrationen från Sverige till Nordamerika under 1800- och 1900-talen lämnade ungefär 1,3 miljoner svenskar Sverige och flyttade främst till USA. Visserligen hade den orörda jorden längs den amerikanska gränslandet en stark dragningskraft på fattiga jordbrukare från hela Europa, men även andra faktorer blev särskilt lockande för svenskar.

Den svenska emigrationen till Nordamerika nådde sin höjdpunkt efter amerikanska inbördeskriget (1861–1865). Den amerikanska folkräkningen 1890 angav antalet svensk-amerikaner till närmare 800 000. De flesta av invandrarna blev typiska nybyggare som röjde och odlade upp prärien, medan andra bodde kvar i städerna, i synnerhet Chicago. Unga, ogifta kvinnor som hemma i Sverige hade jobbat som jordbruksarbetare började ofta direkt som hembiträden hos familjer i amerikanska städer. Många av utvandrarna som etablerade sig i USA reste tillbaka till Sverige senare under 1800-talet, och det finns många berättelser om hur deras seder och vanor hade ändrats. Vissa återvände för att tillbringa sina sista år i Sverige, men många ändrade sig när de möttes av vad de ansåg vara en arrogant aristokrati, en grov och nedbruten arbetarklass och bristande respekt för kvinnor.

Efter en smärre nedgång på 1890-talet, ökade utvandringen igen och ledde till riksomfattande oro i Sverige och fick den svenska riksdagen att tillsätta emigrationsutredningen 1907. Den rekommenderade att sociala och ekonomiska reformer för att minska utvandringen genom att "tillgodogöra sig och omsmälta det verkligt goda, som finnes i Amerika". Utredningens viktigare förslag blev snabbt genomförda: allmän rösträtt, bättre bostäder, en allmän ekonomisk utveckling och bättre allmän utbildning. ► Läs mer

Utmärkt portal

Portal:ScoutingScouting
Scouting

Bra artiklar

Rekommenderade artiklar

Utmärkt bild

Rochaverá Corporate Towers.

São Paulo är en stad i sydöstra Brasilien och är huvudstad i delstaten med samma namn. Här syns kontorshusen Rochaverá Corporate Towers.

Utmärkt lista

Olympiska ringarna

Det här är en lista över nationer, representerade av en nationell olympisk kommitté, som har deltagit i olympiska vinterspelen mellan 1924 och 2014. Olympiska vinterspelen har arrangerats vart fjärde år sedan 1924, med undantag för de inställda spelen 1940 och 1944, på grund av andra världskriget, och 1994 då olympiska vinterspelen flyttades till året mellan olympiska sommarspelen, två år efter tidigare spel. 110 av de nuvarande 204 nationella olympiska kommittéerna har deltagit i åtminstone ett olympiskt vinterspel. Tolv nationer, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Norge, Polen, Schweiz, Sverige, Storbritannien, USA och Österrike, har deltagit i samtliga 22 vinterspel. Med Tjeckoslovakien inräknat har även Tjeckien och Slovakien deltagit i samtliga vinterspel. ► Läs mer

Dagens skandinaviska artikel

Håkon jarl. Illustrasjon til Heimskringla, Christian Krohg, 1899.

Håkon Sigurdsson eller Håkon jarl (935–995) var jarl av Norge og i praksis norsk konge 970–995. Hans regjeringstid falt sammen med ladejarlenes storhetstid i Norge i siste halvdel av 900-tallet. I brytningstida mellom hedendom og kristendom utfordret håløygen Håkon jarl hårfagreættas hegemoni som Norges fremste høvdingætt, og for en periode vippet makten mellom de hedenske håløygene og de kristne ynglingene.

Håkon startet sin karriere med å hevne drapet på sin far ved å ta livet av sin onkel Grjotgard. Ved hjelp av intriger, maktspill og allianse med danskekongen fikk han satt sine norske rivaler til kongemakten i Norge ut av spill. På tross av at han formelt var underlagt dansk overhøyhet ved danskekongene Harald Blåtann og Svein Tjugeskjegg, opptrådte han som en selvstendig hersker i Norge. Sagaene og samtidige skaldedikt gir fyldige beskrivelser av jarlen, og han framstår ifølge sagaverket Ågrip fra 1190-årene nærmest som den ultimate vikinghøvdingen: «Håkon jarl var den vakraste mann å sjå, ikkje høg, men vørdeleg, og han var uvanleg klok.» Han framsto som en uslåelig militærstrateg som både slo den tysk-romerske keiser Otto II ved Danevirke i 970-årene og jomsvikingene i slaget ved Hjørungavåg i 980-årene. Les mer …

Bra artikel

Ostindiefararen Götheborg

Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) var ett svenskt handelskompani bildat 1731 som från Göteborg handlade med Östasien, framför allt med Kina. Under de första åren var resorna mycket lönsamma för att under slutet av 1700-talet nästan alltid gå med förlust. Totalt genomfördes 132 expeditioner med 37 olika skepp. Kompaniet upplöstes 29 maj 1813 efter en bolagstämma.

Till en början möttes kompaniet av motstånd både ut- och inrikes. Det första skepp som sändes ut, Friedericus Rex Sueciae lämnade Göteborgs hamn den 9 februari 1732, men togs i besittning av holländarna i Sundasundet, men blev dock snart åter frigivet. Friedericus Rex Sueciae tvingades gå in i norsk hamn för att värva nya besättningsmän för att ta sig hem till Göteborg, vilket hon gjorde den 27 augusti 1733. Utdelningen av Friedericus Rex Sueciae lastförsäljning gav 900 000 daler silvermynt, och en vinst på 25 procent. ► Läs mer