Wikipedia:Utvalda bilder


Utvalda bilder på Wikipedia

Symbolen för en utmärkt på svenska wikipedia.

Utvalda bilder är bilder som anses särskilt värdefulla. Sektionen Utvald bild på huvudsidan lyfter fram en av dessa.


De utvalda bilderna utses på den gemensamma mediadatabasen Wikimedia Commons. Nya kandidater till utvalda bilder utses på Kandidater till utvalda bilder (för att få rösta måste man vara inloggad på Commons).

Utvald bild

Lake MacKay.

Lake Mackay är en uttorkad saltsjö i centrala Australien. Färgerna uppkom på grund av varierande andel av växter och salt i det ursprungliga vattnet.

Utvalda bilder

  • Platser
  • Icke-fotografiska bilder