Öppna huvudmenyn

Wikipedia:Artikelnomineringar

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Innehåll

 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Carl Gustaf RehnskiöldRedigera

Nominerad av Ascilto (diskussion) 8 december 2018 kl. 15.22 (CET)

Välskriven, uttömmande och väl illustrerad artikel. /Ascilto (diskussion) 8 december 2018 kl. 15.22 (CET)

Stöder för utmärkt
 1. Ascilto (diskussion) 8 december 2018 kl. 15.22 (CET) Gediget originalarbete som granskats ingående av flera erfarna användare.
 2. Tostarpadius (diskussion) 8 december 2018 kl. 15.27 (CET) Som Ascilto.
 3. Sjunnesson (diskussion) 8 december 2018 kl. 17.27 (CET) Som Ascilto.
 4. Ataraxim (diskussion) 9 december 2018 kl. 07.20 (CET) Artikeln exemplifierar en biografisk text där dramatiska händelser i tid och rum inte bara belyser utan förklarar personens biografi. Komplicerade förlopp beskrivs på ett lättfattligt sätt.
 5. Historiker (diskussion) 9 december 2018 kl. 13.15 (CET) Enligt nomineringen. Väl genomgången under artikelgranskningen.
Stöder för bra
 1. Jan Arvid Götesson (diskussion) 10 december 2018 kl. 01.57 (CET) Se diskussion
Stöder inte
Diskussion

Denna artikel är ”utmärkt” i allmänspråklig mening. Men jag tolkar utmärkt‑kriteriernas skrivning ”väl försedd med … noter” som att var sakuppgift i en utmärkt artikel helst skall vara belagd med sin egen fotnot, och denna fotnot skall helst hänvisa till en eller två sidor i en bok (eller motsvarande kort stycke i icke sidindelad elektronisk källa). Wikipedia är inte akademisk uppsatsskrivning. Syftet är inte att skribenter skall skriva uppsatser som sedan granskas av en betygsnämnd. Enligt min mening är transparens eftersträvansvärt: läsaren skall kunna se genast att varenda sakuppgift har källstöd, och kunna finna rätt ställe i källan på några sekunder, om läsaren sitter med källan uppslagen / på bildskärmen. (En följd av detta synsätt är att var mening utan fotnot är ett förtydligande eller dylikt som inte åberopar en viss källa men är försvarligt därför att det är uppenbart sant eller känt.) Den plottrighet som uppstår när man har tio nottecken på hundra ord må uppvägas av en lättläst, notfri inledning (som Alexander Alejandro förtjänstfullt har skrivit till denna artikel). Jan Arvid Götesson (diskussion) 10 december 2018 kl. 01.57 (CET)

Den tolkningen av formuleringen saknar totalt stöd i praxis. Jag anser det inte heller föredömligt att skriva artiklar så om det inte är nödvändigt på grund av källanvändningen. Tostarpadius (diskussion) 13 december 2018 kl. 14.56 (CET)
Den praxis som utvecklats innebär att en fotnot per stycke är minimikravet för utmärkt. Det är denna praxis jag grundar min röst på. Den grad av notifiering Användare:Jan Arvid Götesson beskriver är önskvärd men så precisa krav ställs ännu inte. /Ascilto (diskussion) 13 december 2018 kl. 15.07 (CET)
Jag anser alltså inte ens att den är önskvärd. Tostarpadius (diskussion) 13 december 2018 kl. 16.09 (CET)

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

Finsk-ugriska språkRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 2 december 2018 kl. 10.34 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Tostarpadius (diskussion) 3 december 2018 kl. 18.09 (CET) Källäget är alltför oklart.
 2. Kigsz 5 december 2018 kl. 13.02 (CET) Enligt omprövningsnominering.
Diskussion

Denna antogs för tio år sedan. Det är alltså dags för omprövning. Tostarpadius (diskussion) 3 december 2018 kl. 18.09 (CET)

Fler röster behövs för att uppnå konsensus. Tostarpadius (diskussion) 13 december 2018 kl. 14.58 (CET)

HurritiskaRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 3 december 2018 kl. 15.23 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Tostarpadius (diskussion) 3 december 2018 kl. 18.11 (CET) Källäget är alltför oklart.
 2. Kigsz 5 december 2018 kl. 13.02 (CET) Enligt omprövningsnominering.
 3. TernariusD 13 december 2018 kl. 16.29 (CET) Enligt diskussion nedan.
Diskussion

Denna antogs för tio år sedan. Det är alltså dags för omprövning. Tostarpadius (diskussion) 3 december 2018 kl. 18.11 (CET)

Fler röster behövs för att uppnå konsensus. Tostarpadius (diskussion) 13 december 2018 kl. 14.59 (CET)
Artikeln är på nästan 46 kb. Merparten av innehållet skrevs av den numera inaktiva användaren Nicke L i oktober 2007. Enligt både redigeringskommentar och mall i artikeln är artikeln en översättning från tyskspråkiga Wikipedia. Sedan dess har artikeln utökats mycket litet (med ungefär 460 byte netto).
Endast det första avsnittet, Klassificering, har några fotnoter, totalt fyra till antalet. Alla fotnoterna är tryckta källor, varav en redovisas med isbn-nr. De allmänna källorna är tio till antalet, varav en refereras med sidangivelse under fotnoter. En av de allmänna källorna är en webbartikel, Hurritisch & Urartäisch av Prof Dr Ernst Kausen, skriven 2005. Artikeln är upplagd på en server för privata hemsidor för anställda på Mittelhessens tekniska högskola. Enligt tyska Wikipedia är dr Kausen både matematiker och språkforskare, så hans artikel får klart betraktas som en tung källa. Av de övriga allmänna källorna har endast fyra isbn-nr. En sökning i Libris visar att en finns på 10 bibliotek, en på 6, en på ett, och en saknas. Fotnoten med isbn-nr finns på 8 svenska bibliotek.
Alla källor, både fotnoter och allmänna källor, är identiska med den tyska artikeln. Med tanke på att flera bör vara svårsökta, är det tveksamt om de kontrollerats i samband med översättningen, möjligtvis med undantag för dr Kausens artikel. Denna förefaller innehålla flera (dock, så långt jag kunnat bedöma, inte alla) av de grammatikaliska termer som nämnts i artikeln. Några av Wikipediaartikelns många exempel har jag inte heller funnit. Med tanke på mina dåliga kunskaper i tyska, och helt obefintliga i språkforskning, kan jag omöjligtvis bedöma hur pass uppgifterna i denna källa överenstämmer med artikeln.
Då många källor får anses mycket svårsökta, är möjligheterna små för kritiska läsare att kontrollera uppgifterna, åtminstone om de inte står i dr Kausens artikel. Med tanke på artikelns längd anser jag det orimligt att artikeln nästan helt saknar radkällor - en kritisk/frågande läsare ska inte behöva plöja igenom 10 källor, varav 9 tryckta och de flesta svårsökta, för att få svar på en uppgift. Jag anser därför att artikeln bör förlora sin status helt. / TernariusD 13 december 2018 kl. 16.29 (CET)

Indoariska språkRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 5 december 2018 kl. 13.01 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Tostarpadius (diskussion) 8 december 2018 kl. 12.47 (CET) Källäget är alltför oklart.
 2. Kigsz 11 december 2018 kl. 13.57 (CET) Enligt omprövningsnominering.
Diskussion

Denna antogs för över tio år sedan. Det är alltså dags för omprövning. Tostarpadius (diskussion) 13 december 2018 kl. 15.02 (CET)


Sovjetunionens språkpolitikRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 11 december 2018 kl. 14.06 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Tostarpadius (diskussion) 13 december 2018 kl. 15.03 (CET) Källäget är alltför bristfälligt.
 2. Kigsz 14 december 2018 kl. 11.47 (CET) Enligt omprövningsnominering.
Diskussion

Denna antogs för snart tio år sedan. Det är alltså dags för omprövning. Tostarpadius (diskussion) 13 december 2018 kl. 15.03 (CET)


UtbildningRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 14 december 2018 kl. 11.47 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Tostarpadius (diskussion) 14 december 2018 kl. 14.04 (CET) Källäget är alltför bristfälligt.
Diskussion

Denna antogs för över tio år sedan. Det är alltså dags för omprövning. Tostarpadius (diskussion) 14 december 2018 kl. 14.04 (CET)