Wikipedia:Artikelnomineringar

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

IgelkottRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 3 maj 2018 kl. 11.04 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 10 maj 2018 kl. 10.22 (CEST) Håller denna status även idag.
 2. Sjunnesson (diskussion) 27 maj 2018 kl. 07.04 (CEST) Enligt ovan.
Ta bort status helt
 1. Kigsz 21 maj 2018 kl. 09.42 (CEST) Enligt omprövningsnomineringen.
 2. Ascilto (diskussion) 23 maj 2018 kl. 21.58 (CEST) Med diskussionsinlägg.
Diskussion

Översättning från dewp utförd av Användare:Nordelch hösten 2007, sedan denne lade sista handen vid artikeln har den utökats från 29 700 byte till 36 149, ganska mycket. Både notapparat och källförteckning är direktimporterade från dewp utan att författaren anger om källorna kontrollerats. De partier av artikeln som saknar fotnoter bygger alltså på olästa allmänna källor, det duger inte för en utvald artikel. Stora delar av artikeln är också tillkomna efter källförteckningen och dessa är alltså helt källösa. Då författaren fortfarande är aktiv bör nomineringen ligga kvar tills denne fått tillfälle att yttra sig i diskussionen och eventuellt komplettera artikeln. /Ascilto (diskussion) 23 maj 2018 kl. 21.58 (CEST)

Jag ser för tillfället ingen möjlighet att få tag i speciallitteraturen som användes för den ursprungliga tyska artikeln. Däremot angav skribenterna på dewp i flera fall mycket tydliga från vilken sida i facklitteraturen uppgifterna hämtades. Det är en fördel som denna artikel har jämförd med artiklar där böckerna bara är listade som övergripande källor. Om det är otillräcklig för att bedöma denna översättning som "Bra artikel", så är det så. Dessa justeringar av användare @Ternarius: indikerar att hen året 2016 hade tillgång till The new hedgehog book. Tillhörande noter kan vi alltså räkna som kontrollerade.
I inlägget ovan påstås: "Stora delar av artikeln är också tillkomna efter källförteckningen och dessa är alltså helt källösa." – Är det verkligen så? När jag går genom redigeringshistoriken ser det för mig ut att just dessa utökningar har webbkällor. Det är uppgifter om namnet på bygdemål, igelkottens betydelse i den svenska kulturen, taxonomin enligt Mammal Species of the World och uppgifter från San Diego Zoo. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 24 maj 2018 kl. 18.17 (CEST)
Jag har inte The new hedgehog book i min egen ägo, men den finns tillgänglig på Lunds universitetsbibliotek (där jag också lånade den). Emellertid skulle jag vilja påpeka att det var inte ursprungligen jag som använde den som källa; mitt bidrag inskränker sig till att jag korrigerade några uppgifter från Morris' bok som jag tyckte hade generaliserats väl kraftigt. / TernariusD 24 maj 2018 kl. 19.25 (CEST)

KoltrastRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 22 maj 2018 kl. 11.06 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar samt en åtgärdsmall av typen källa behövs.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. TernariusD 22 maj 2018 kl. 12.56 (CEST) Enligt diskussion nedan.
 2. Sjunnesson (diskussion) 22 maj 2018 kl. 16.10 (CEST) Instämmer i kritik angående källorna.
 3. Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2018 kl. 17.45 (CEST) Som Ternarius.
Diskussion

Artikeln innehåller en del subjektiva bedömningar som "Den melodiska sången, som koltrasthanarna framför högljutt, anses som särskilt vacker", "den är en av de mest välkända fåglarna i Sverige" (att den är vanlig i Sverige är höljt utom allt tvivel, men "välkänd" förutsätter kännedom om det allmänna kunskapsläget hos befolkningen), "Många uppfattar koltrastens sång som tilltalande och behaglig, medan andra kan uppfatta den som alltför högljudd" (vilket ju stängt taget delvis motsäger det tidigare påståendet om den "särskilt vackra" sången).

Mycket rörande avsnittet Utseende och läte saknar källor, speciellt rörande utseendet på de olika underarterna. Eftersom det samtidigt hävdas, utan angiven källa, att arten uppvisar en klinal variation rörande färg och storlek, får det nog sägas att avsnittet inte uppfyller kravet i Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar att en "bra" artikel ska vid behov vara försedd med fotnoter. Även avsnitten om läten och sång saknar nästan helt källor, vilket är olyckligt eftersom uppgifterna ofta är mycket detaljerade. Samma gäller för avsnitten om biotoper och boplats.

Alla de icke-svenska, allmänna källorna är hämtade från tyska Wikipedia, med sidouppgifter o.dyl. direktkopierade från den tyska artikeln. Jag har inte gjort samma noggranna detaljjämförelse som Ascilto brukar göra i dessa sammanhang, men tycker att det i alla fall väcker visst tvivel hur pass källorna har kontrollerats.

Som Kigsz påpekar innehåller artikeln dessutom en "källa behövs"-mall (i avsnittet Biometriska data och anatomi) som legat där sedan september 2013. Enligt Kriterier för utvalda artiklar får inte ens en rekommenderad artikel ha några åtgärdsmallar. / TernariusD 22 maj 2018 kl. 12.57 (CEST)

Jag tog bort själva den detaljuppgift som var märkt med källa behövs. Det är oftast det bästa att göra i sådana lägen. Tostarpadius (diskussion) 22 maj 2018 kl. 17.45 (CEST)
Det tycker jag var fullt motiverat. Den borttagna uppgiften angav exakta viktdata på grammet när för flera tidsintervall. Då är det väldigt svårt att hitta källor, speciellt som det som nu var en nästan fem år gammal uppgift från en specifik, geografisk plats. Det senare faktumet gör ju dessutom att det inte gör särskilt mycket, faktamässigt sett, att ta bort uppgiften. / TernariusD 22 maj 2018 kl. 18.19 (CEST)

Mindre hackspettRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 24 maj 2018 kl. 07.54 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
Diskussion

MyskoxeRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 24 maj 2018 kl. 07.54 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 24 maj 2018 kl. 20.35 (CEST) Övertygad av Nordelch.
 2. Sjunnesson (diskussion) 26 maj 2018 kl. 16.35 (CEST) Enligt ovan.
Ta bort status helt
Diskussion

I tillkomsten av denna artikel var jag bara inblandad med cirka 30 procent. Största bidragsgivare var Enar Nordvik. Allt tyder på att webbkällorna uppsöktes i samband men artikelskapandet. Hur det ser ut med de tryckta källorna kan han troligen svara på. Även Allexim tillfogade text och noter. Jag uppskattar att de stycken som för tillfället saknar noter utgör 25 procent av hela artikeln. När det gäller en bra artikel så är kriteriet för källor: "Ska i huvudsak bygga på moderna, trovärdiga och auktoritativa källor, och vid behov vara försedd med fotnoter." Enligt min uppfattning håller artikeln denna nivå. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 24 maj 2018 kl. 19.26 (CEST)

Jag gjorde dessutom några smärre justeringar och tillfogade 6 noter. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 26 maj 2018 kl. 08.46 (CEST)

PrimaterRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 24 maj 2018 kl. 19.42 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
Diskussion

Jag kommer uppdatera artikelns noter enligt Walker’s Mammals of the World (som jag har här), enligt Grzimek's animal life encyclopedia (som finns vid Stockholms universitetsbibliotek) och enligt All the Worlds Primates (som väntar på mig i Tyskland, där jag ska vara om 2 veckor). Så om gemenskapen kan vänta 3-4 veckor med denna omprövning skulle jag vara tacksam. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 26 maj 2018 kl. 21.14 (CEST)