Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning.

 • Hur gör jag för att avsluta en omröstning?

För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Sedan går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.
 9. Slutligen går du till artikelns objekt på Wikidata och märker den med korrekt "badge".
 10. Var också gärna den som lägger in artikeln i nyhetsmallen Nyligen utvalt, så att den blir väl synlig för kollektivet.

Något som också bör göras i närtid är följande:

 1. Lägga in en utmärkt artikel på lämpligt datum i Mall:Utvald artikel, respektive plocka bort utmärkt artikel som blivit avnominerad.
 2. Skriva portalingress för en ny utmärkt artikel enligt instruktionen i samma mall. Lägga till mall för avnominerad utmärkt artikel så att den hamnar i sällskapet Artikelsammanfattningar av icke-utmärkta artiklar.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom kriterierna för portaler och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst tre röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

Angelina JolieRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 november 2021 kl. 20.29 (CET)

Dåligt uppdaterad, där sista meningarna om Jolies karriär berör filmen Unbroken som släpptes 2014.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Sjunnesson (diskussion) 25 november 2021 kl. 14.52 (CET) Dåligt uppdaterad. Om den uppdateras kan den fortsätta att vara utmärkt.
 2. Kigsz 26 november 2021 kl. 12.50 (CET) Håller mer denna nivå i dagsläget.
Ta bort status helt
 1. TernariusDisk 28 november 2021 kl. 15.13 (CET) Väl mycket som saknas, både under karriär och välgörenhet. En när-mall som legat kvar i 1 1/2 år är inte heller acceptabelt.
 2. Kigsz 30 november 2021 kl. 15.28 (CET) Jag missade åtgärdsmallen. Jag flyttar min röst hit på grund av den.
Diskussion

Jag har inte studerat artikeln noggrannare, men kan konstatera direkt att förutom det ovan nämnda behovet av uppdatering, har artikeln en "när"-mall från 2020-04. Förhoppningsvis kan dessa saker åtgärdas under den nu pågående Veckans tävling, där temat är just diverse "pinsamheter" (dvs brister) i artiklar. Fritt från åtgärdsmallar är ett krav för rekommenderade, bra och utmärkta artiklar. // Zquid (diskussion) 27 november 2021 kl. 03.27 (CET)


TennisracketRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 november 2021 kl. 20.29 (CET)

En del meningar saknar referenser, noterna är ibland av tveksam karaktär (bland annat engelska Wikipedia) samt att artikeln har en vilka?-åtgärdsmall.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Sjunnesson (diskussion) 28 november 2021 kl. 14.58 (CET) Enligt diskussion.
 2. TernariusDisk 28 november 2021 kl. 15.01 (CET) Efter Bryner Löks inlägg.
 3. Yger (diskussion) 28 november 2021 kl. 15.18 (CET) utvalda artiklar skall vara föredömen, och källreferenser är kanske det viktigaste i våra artiklar. Och när de svajar kan artikeln inte ses ha utvaldstatus
Diskussion

"Från och med 30/10 har antalet fotnoter utökats av artikelförfattaren från 27 noter till 59." Skrivet av mig 2 november 2010. De invändningar jag hade före 30/10 2010 har fallit, enligt min mening, i och med att många noter har lagts till. Jag lutar nu åt att artikeln kan fortsätta att vara utmärkt. Sjunnesson (diskussion) 25 november 2021 kl. 15.21 (CET)

@Sjunnesson: Artikeln har även en "vem"-mall från 2014-09. // Zquid (diskussion) 27 november 2021 kl. 03.33 (CET)
Det är gott om döda och halvdöda länkar bland källor och referenser. Hälften av dem under rubriken webbkällor t.ex. En del påståenden stöds inte av den efterföljande noten, som exempelvis meningen "Prince woodie, en oversize-racket som blev populär på proffstourerna, särskilt bland dubbelspelarna". Bland källorna finns webbplatser som enotes.com, lotsofessays.com och faqs.org som jag ställer mig tvekande till. --Bryner Lök (diskussion) 28 november 2021 kl. 12.39 (CET)
Tack för att du har kontollerat noga. Jag konstaterade bara att det bara fanns en kvalitetsmall, en "vem"-mall. Men nu, när jag har klickat på ett antal länkar, märker jag att det inte alls står bra till. En del länkar är döda, andra går till enwp och en till och med till svwp. Då måste det bli så att jag röstar på "Ta bort status. Sjunnesson (diskussion) 28 november 2021 kl. 14.58 (CET)

TreenighetsläranRedigera

Nominerad för omprövning av Sjunnesson (diskussion) 22 november 2021 kl. 12.29 (CET)

Artikeln har flera åtgärdsmallar som har funnits länge, angående förtydligande och källbehov.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Kigsz 24 november 2021 kl. 12.42 (CET) Utvalda artiklar ska inte ha åtgärdsmallar.
 2. Sjunnesson (diskussion) 25 november 2021 kl. 14.58 (CET) Som Kigsz.
 3. TernariusDisk 28 november 2021 kl. 15.25 (CET) Jag kan iofs förstå att förtydliga-mallen kan vara svår att åtgärda, eftersom den saknar någon förklaring, men källa behövs-mallar är tämligen rakt på sak, och de härstammar från tidigt 2015 och 2009(!).
Diskussion

Operation Ten-GoRedigera

Nominerad för omprövning av Sjunnesson (diskussion) 22 november 2021 kl. 16.36 (CET) Artikeln har en "källa behövs" sedan 2017. Många av de källor som anges i artikeln verkar vara tagna direkt från enwp. Är alla bokkällorna verkligen kontrollerade?

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. TernariusDisk 30 november 2021 kl. 15.54 (CET) Enligt diskussionsinlägg.
Diskussion

Det är tveksamheter om källorna, eftersom det inte är säkert att de har kontrollerats. När det gäller "källa behövs" i stycket "Efterspel" är det frågan om det det tredje stycket, som handlar om vilken stor betydelse operationen hade för det japanska folket. Det borde det gå att hitta något som är bättre som källa än IMDB, som i Wikipedia:Trovärdiga källor får omdömet "bör om möjligt ersättas med bättre källor, och istället placeras in som externa länkar." Sjunnesson (diskussion) 28 november 2021 kl. 17.53 (CET)

Det som bekymrar mig mest är alla de övertagna källorna från enwp. Det absoluta flertalet av dem är direktöversatta, ord för ord; t.o.m. kommentarer är, i förekommande fall, ordagrant översatta. Det hela gör det väldigt osannolikt att de ursprungliga källorna skulle ha kontrollerats i samband med översättningen, utan att alla källorna skulle ha lyfts över från originalet. Det är något som starkt bidrar till spridningen av fel mellan olika Wikipediaversioner, och något som jag högst ogärna vill se hos en artikel med någon form av utmärkelse. / TernariusDisk 28 november 2021 kl. 18.30 (CET)

Martin LutherRedigera

Nominerad för omprövning av Sjunnesson (diskussion) 29 november 2021 kl. 06.44 (CET)

3 [källa behövs], pov-pushning i artikeln (disk. omröstning 9 november 2013), den hade "konsensus saknas" 2013 angående fortsatt Bra-status (2 var för bevarad status, 3 emot).

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
Diskussion