Wikipedia:Artikelnomineringar


Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Li SiRedigera

Nominerad av Cöskyd (diskussion) 9 april 2017 kl. 11.10 (CEST)

Omfattande, källbelagd och välstrukturerad.

Stöder för utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 18 april 2017 kl. 12.56 (CEST) Artikeln är omfattande, välskriven och välförsedd med källor.
 2. Ascilto (diskussion) 22 april 2017 kl. 14.06 (CEST) Så vitt jag kan överblicka är artikeln så uttömmande den kan bli då det mesta är extraherat från olika källor om Kinas förste kejsare. Utmärkt originalarbete!
 3. Redan små ändringar, som en förlängd inledning, kan göra stor skillnad. Håller med tostarpadius om att det är i kortaste laget, men en titt på andra uppslagsverk visar att källäget inte tillåter en speciellt lång artikel. Mvh Cöskyd (diskussion) 22 april 2017 kl. 14.46 (CEST)
Stöder för bra

Cöskyd (diskussion) 17 april 2017 kl. 19.34 (CEST) röstar själv, då inga röster inkommit än

 1. Tostarpadius (diskussion) 18 april 2017 kl. 20.44 (CEST) I kortaste laget för att bli utmärkt.
Stöder inte
Diskussion

Det står: "Protesterna ledde till att ministrarna och generalerna begick självmord". Borde det inte hellre stå. "Protesterna ledde till att ministrarna och generalerna tvingades begå självmord"? Eller var det ett för dem frivilligt beslut? Det väcker frågor eftersom det i historien ofta förekommer berättelser om personer som tvingats ta sina liv. Roger Viklund (diskussion) 17 april 2017 kl. 19.20 (CEST)

Intressant och möjligen en sannolik teori. Dock enligt både den svenska översättningen av förstahandskällan Shiji (ref. not. [23]) och enligt det kinesiska originalet (ref. not [22]) så tog de självmord av egen vilja på grund av att de inte tålde/accepterade förödmjukelsen att bli förbisedda i maktordningen. Mig veterligen är Shiji mer eller mindre den enda källan till händelsen. Jag har även i artikeln nu förtydligat namnen på personerna i fråga. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 17 april 2017 kl. 19.44 (CEST)
Kanske man då kunde förtydliga för att undanröja tvivel? Kanske: "Protesterna ledde till att de flesta ministrarna och generalerna begick självmord eftersom de inte kunde acceptera förödmjukelsen att förbises i maktordningen". Med "de flesta" undanröjes också det logiska problemet med att Li Si fängslades när det tidigare gjorts klart att ministrarna (till vilka han hörde) redan tagit sina liv. Roger Viklund (diskussion) 17 april 2017 kl. 19.59 (CEST)
Jo visst. Jag har nu förtydliga meningen. Mvh --Bairuilong (diskussion) 17 april 2017 kl. 20.07 (CEST)

Bra jobbat, men jag hade gärna sett en längre och mer detaljerad inledning. Gärna två-tre meningar till om vad som utmärkte Li Si. --Kigsz 20 april 2017 kl. 10.28 (CEST)

Tack! Jag har nu utökat inledningen. Mvh --Bairuilong (diskussion) 20 april 2017 kl. 14.05 (CEST)

God of War IIRedigera

Nominerad av Alexander Alejandro (diskussion) 14 april 2017 kl. 23.06 (CEST)

En heltäckande och väl källbelagd artikel med god substans, baserad på den engelska versionen.

Stöder för utmärkt

# Sjunnesson (diskussion) 15 april 2017 kl. 09.03 (CEST) Artikeln är omfattande, välskriven och välförsedd med källor.

Stöder för bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 18 april 2017 kl. 20.41 (CEST) Bär alltför tydliga spår av att vara en översättning.
 2. Sjunnesson (diskussion) 20 april 2017 kl. 08.24 (CEST) Jag håller med Tostarpadius och Roger Viklund om att det märks på språket att det är en översättning.
Stöder inte
 1. Cöskyd (diskussion) 15 april 2017 kl. 21.12 (CEST) Artikeln har klara språkfel som "och var "Årets Playstation-spel" år 2007 på Golden Joystick Awards" och dåliga översättningar som "storleken på några av nivåerna är otroligt massiva". Det finns synlig wikikod under ett stycke. Främst av allt tycker jag dock inte att artikeln är källbelagd i den mening som det krävs för en encyklopediartikel - den hänvisar antingen direkt till spelet eller till nätartiklar som kan väljas ut efter eget godtycke. Det finns alltså ingenting tyngre som kan backa upp just den här dispositionen, utan den är mera av ett eget fristående verk skapat av skribenterna, mera passande på ett projekt som wikia.
Diskussion

Hej Cöskyd! Jag instämmer med att artikelns språk inte är det bästa, och har därmed skrivit om de meningar som du påpekat. Däremot håller jag inte med dig om källhänvisningarna. Datorspelsartiklars källor baseras till största del (om inte helt) av Internetartiklar (som är sekundära källor), samt från spelet i sig (en primärkälla); källor från övriga medier är ganska sällsynta. Den enda källan i denna artikel som inte hänvisar direkt till spelet eller från en nätartikel är spelets medföljande instruktionsmanual, som är en tryckt källa. De viktigaste informationskällorna i en datorspelsartikel är recensionerna av ett spel, och intervjuer med spelets utvecklare; båda beståndsdelar står med i denna artikel. Varje stycke i artikeln är källhänvisat (vilket, enligt min åsikt, är mycket viktigt), varje källa i artikeln är kontrollerade, inklusive arkiverade, och kommer från pålitliga webbplatser (enligt denna lista). Alla artiklar på Wikipedia behöver inte "backa[s] upp" av "tyngre" källor såsom vetenskapliga publikationer, kursböcker, uppslagsverk osv. Det finns artiklar på Wikipedia i olika genrer och som källhänvisas på olika sätt. Allt gott! Alexander Alejandro (diskussion) 16 april 2017 kl. 02.18 (CEST)

Själva spelet, intervjuer och recensioner har alla karaktären av primärkällor. Sammanställning, urval och tolkning av dessa gränsar till egen forskning (dock inte sagt att denna egna forskning på något sätt skulle vara dålig, den är bara inte encyklopedisk). Som du säger så uppfyller artikeln nog alla formella krav, om man anser att sånt är viktigt. Den uppfyller dock inte essensen av vad verifierbarhet innebär, så jag kan inte anse den som ett föredöme. Om man skriver om andra ämnen, som politik, på samma sätt så blir det djupt problematiskt (något som tyvärr väldigt ofta görs på Wikipedia). Mvh Cöskyd (diskussion) 16 april 2017 kl. 19.23 (CEST)
Det märks tydligt på språket att det är en översättning, och jag har gått igenom inledningen och försökt att stilistiskt rätta till detta. Men även resten av texten bör ”tvättas” på likartat sätt för att artikeln språkligt ska kunna anses hålla hög klass. Roger Viklund (diskussion) 16 april 2017 kl. 19.35 (CEST)

Katolska brevenRedigera

Nominerad av Cöskyd (diskussion) 16 april 2017 kl. 21.27 (CEST)

Välskriven, välstrukturerad, föredömliga källhänvisningar både vad gäller själva källorna och sättet att referera dem i text

Stöder för utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 18 april 2017 kl. 12.52 (CEST) Artikeln är omfattande, välskriven och välförsedd med källor.
 2. Tostarpadius (diskussion) 20 april 2017 kl. 02.52 (CEST) Efter utökning och justering.
 3. Vad gäller sättet att använda och hänvisa till källor är artikeln inte bara utmärkt, utan en av de bästa utmärkta vi har (eller rättare sagt eventuellt kommer att få). Precis som tostarpadius undrade jag först om det fanns något som kunde anses som vinklat, med tanke på ämnets kontroversiella natur i vissa kretsar. Så verkar dock inte vara fallet, enligt vad vi hittills kommit fram till. Mvh Cöskyd (diskussion) 21 april 2017 kl. 21.39 (CEST)
 4. Ascilto (diskussion) 22 april 2017 kl. 14.13 (CEST) Mycket välgjort originalarbete. Intressant bibelhistorisk läsning.
Stöder för bra

# Tostarpadius (diskussion) 18 april 2017 kl. 23.28 (CEST) Bättre än på någon annan språkversion, men tyvärr ännu inte uttömmande.

Stöder inte
 1. Disembodied Soul (diskussion) 20 april 2017 kl. 09.56 (CEST) Med tanke på problemen som tagits upp på diskussionssidan, är artikeln ännu ej att betrakta som stabil.
Diskussion

Jag har tagit upp vissa frågor på artikelns diskussionsida. Ett imponerande arbete ligger bakom texten, men den kan kompletteras på några punkter. Något kan också ifrågasättas. Tostarpadius (diskussion) 18 april 2017 kl. 23.28 (CEST)

Roger Viklund har nu ordnat detta. Tostarpadius (diskussion) 20 april 2017 kl. 02.52 (CEST)

Crash Bandicoot (spelserie)Redigera

Nominerad av Arna25 (diskussion) 17 april 2017 kl. 18.41 (CEST)

Välskriven, omfattande och källbelagd artikel.

Stöder för utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 18 april 2017 kl. 12.51 (CEST) Artikeln är omfattande, välskriven och välförsedd med källor.
 2. Arna25 (diskussion) 18 april 2017 kl. 17.42 (CEST) Enligt nominering.
 3. Tostarpadius (diskussion) 18 april 2017 kl. 20.39 (CEST) Som Sjunnesson.
 4. Alexander Alejandro (diskussion) 18 april 2017 kl. 20.57 (CEST) En utmärkt artikel om en av mina favoritspelserier från barndomen. Jättebra!
 5. Kalleo (diskussion) 18 april 2017 kl. 21.37 (CEST) Enligt nominering.
Stöder för bra
 1. Mr.Dr (diskussion) 19 april 2017 kl. 10.00 (CEST) Gedigen. Väldigt nära utmärkt. Hade önskat en något längre artikel.
Stöder inte
 1. Cöskyd (diskussion) 18 april 2017 kl. 19.22 (CEST) Artikeln hänvisar till väldigt lätta källor som fansajter. Den handlar till stor del om nyheter och spekulationer om spelutvecklingen, t.ex. en mening om vad någon setts göra på en video. Den har märkliga rubriker som "föremål" och "tillvägagångssätt", känns inte encyklopediskt. Tycker också att det gränsar till egen forskning att själv sammanställa nyhetsartiklar och andra faktabitar till en ny helhetr, som inte finns publicerad någon annanstans.
 2. Ascilto (diskussion) 18 april 2017 kl. 23.57 (CEST) Med diskussionsinlägg.
Diskussion

Hej Cöskyd! Jag har använt mig av källor som kommer från spelsidor som är välkända internationellt samt en Crash Bandicoot-sida som kartlagt seriens universum med tex intervjuer från seriens skapare. Jag har korrigerat och förtydligat det du har påpekat. Sedan att jag har lagt in spekulationer i artikeln är för att dom har en betydande roll i spelseriens utveckling. Mvh Arna25 (diskussion) 18 april 2017 kl. 20.04 (CEST)

Jag som inget kan om dataspel förstår inte mycket av texten, men jag tycker den är pratig och grammatiskt svajig. Den tar upp anekdotiska detaljer som jag inte kan tycka är encyklopediska - "Samma år sade Rubin att han hoppades Activision kunde bringa Crash till hans 'glansdagar' och att karaktären var fortfarande mycket populär bland fansen." (t.ex.) Det verkar som om de mest frekventa källorna, Gamerankings och Metacritic är forumsajter, så det skulle vara som att ha Filmtipset som källa i filmartiklar. Vi brukar inte acceptera forum- eller fansajter som källor. Innan den här omröstningen avslutas tycker jag det är mycket som behöver diskuteras för att säkra kvaliteten på vilka artiklar som blir utvalda. /Ascilto (diskussion) 18 april 2017 kl. 23.57 (CEST)
Gamerankings och Metacritic är webbplatser för sammanställning av recensioner, där genomsnittsbetyg för olika datorspel beräknas och publiceras. De är vanligt förekommande och refereras ofta till i "Mottagande"-delen i spelrelaterade artiklar.Mr.Dr (diskussion) 19 april 2017 kl. 09.26 (CEST)
Båda sajterna är mycket otydliga med sina syften och vilka som står bakom. Det framgår inte heller tydligt vem som står bakom de visade notiserna av olika slag. Samma länk leder till notiser av olika slag, varav vissa är skrivna av vem som helst. Det är väldigt svårt att få överblick över vad som är vad på dessa sajter. För att acceptera dess sajter som källor till en utvald artikel skulle varje länk behöva granskas utförligt - väldigt tidskrävande och jag tvivlar på att de som röstat för utmärkt tagit sig den tiden. /Ascilto (diskussion) 19 april 2017 kl. 13.29 (CEST)
Just metacritic och gamerankings kanske kunde godkännas, men många andra sidor, som crashmania, duger inte.@Ascilto:, det var detta jag menade min diskussion om synen på kvalitet på Wikipedia. Jag fick dock inte speciellt mycket gehör för mina synpunkter. En not efter varje mening räcker inte om inte essensen bakom källkravet är uppfyllt. Mvh Cöskyd (diskussion) 19 april 2017 kl. 19.36 (CEST)
Jag har nu lagt in citat som ger en bättre inblick på innehållet i källorna. Mvh Arna25 (diskussion) 19 april 2017 kl. 23.10 (CEST)
Det är inte så att källhänvisningarna borde preciseras - tvärtom tycker jag att noterna nu tar upp på tok för mycket plats jämfört med brödtexten. Problemet är att källorna saknar auktoritet, och dessutom är det överlag inte bra ur källsynvinkel att samla ihop olika saker som står på internet och kalla det en utmärkt encyklopediartikel. Jag skulle i alla fall kräva att uppgifterna har sammanställts och presenterats i någon annan, mera auktorativ källa först. mvh Cöskyd (diskussion) 20 april 2017 kl. 21.35 (CEST)
På vilket sätt saknar källorna auktoritet enligt dig? Källorna är ju presenterade i sidor som har ett stort inflytande på spelvärlden - därmed auktoritet. Samtidigt kommer vissa källor direkt ur den officiella sidan för en av spelutvecklarbolagen, som tar upp händelseförloppet steg för steg i spelseriens utveckling. Någon bättre källa finns det inte. Mvh Arna25 (diskussion) 20 april 2017 kl. 23.17 (CEST)
Håller med Arna25. Som jag nämnt ovan med God of War II så är det svårt att hitta källor i övriga medier om vissa datorspel. Men jag förstår inte riktigt vad som är problemet med internetkällor? Då dessa också kan användas som trovärdiga källor (om man följer denna lista). Vad tycker du Cöskyd är lämpliga källor med auktoritet? Alexander Alejandro (diskussion) 21 april 2017 kl. 00.04 (CEST)
Nu under helgen kommer jag att ta mig tid att gå igenom källorna grundligt. /Ascilto (diskussion) 21 april 2017 kl. 14.16 (CEST)

Med risk för att jag upprepar mig. Det rör sig om flera saker:

 • Självpublicerade sidor som crashmania är inte godtagbara källor. Hur populära eller inflytelserika de är har ingen betydelse.
 • Överlag borde nog innehållet refereras i någon mera auktoritiv källa om det ska vara relevant på Wikipedia. Att plocka ihop en helhet från många olika små webbkällor blir lätt egen forskning.

Problemet kan alltså inte sammanfattas så enkelt som ifall "webbkällor är tillåtna eller ej". Artiklar måste uppfylla essensen i vad det betyder att vara verifierbar. Vilka andra källor som bör användas kan jag inte svara på då jag inte är bekant med ämnet. Hur svåra de är att få tag på eller om de ens finns påverkar inte bedömningen här. Finns det inga auktoritiva källor hör innehållet inte hemma på Wikipedia och i synnerhet inte som utvald artikel.

Utöver dessa problem med källor fanns det ju också problem med irrelevant innehåll och språk i artikeln. Mvh Cöskyd (diskussion) 22 april 2017 kl. 20.07 (CEST)

Cöskyd, upprepning: en hel del noter kommer från en av spelutvecklarbolagens officiella webbplats - hur kan denna källa inte ha auktoritet? De ligger bakom utvecklingen av de fyra första spelen och har bäst information som de har presenterat på sidan. Angående irrelevant innehåll och språk i artikeln så har det korrigerats. Jag känner att denna diskussion inte leder någonstans. Jag väntar på Asciltos tyckande. Mvh Arna25 (diskussion) 22 april 2017 kl. 20.45 (CEST)
Jag menar att språket inte har korrigerats tillnärmelsevis så mycket som behövs. Nu kontrollerade jag inledningsraderna och gjorde följande nödvändiga ändringar, plus att jag tog bort två dem som skulle vara de. Men bara en snabb blick på den resterande textmassan uppvisar många fler språkliga oegentligheter. Exempelvis ”$1,7 miljoner dollar”, ”kan bringa Crash tillbaka”, ”det visade sig vara att personen som intervjuade Falk hade missförstått honom”, etc. Roger Viklund (diskussion) 22 april 2017 kl. 20.57 (CEST)
Alla fel som påpekats (irrelevant innehåll, språk, lätta källor etc) kvarstår i artikeln. Om det någonstans finns en bättre källa, kompenserar den inte många sämre. (Värt att påpeka, även om det inte är huvudproblemet: Själva spelet eller tillverkarens sida kan självklart inte utögra huvudkälla i en utvald artikel, i så fall framgår inte relevansen och det blir lätt egen forskning.) mvh Cöskyd (diskussion) 23 april 2017 kl. 21.04 (CEST)
Vad gäller enbart språket, har jag i dag gått igenom hela artikeln, dock inte de omfattande noterna, och skrivit om och korrigerat de mest uppenbara "knöligheterna". Även om artikeln säkert kan höjas stilistiskt, bör inte några större språkliga problem kvarstå (hoppas jag). Vad gäller källorna noterade jag att den engelska Wikipediaförlagan vid några tillfällen (som jag råkade undersöka för att kunna avgöra vad jag skulle skriva) inte varit sin källa trogen och såväl återgivit citaten något felaktigt som hittat på citat genom att sätta citattecken runt sådant som egentligen var en sammanfattning av det källan påstod. Dock, och detta vill jag påpeka, hade den svenska texten i nästan samtliga dessa fall inte de felen, utan artikelförfattaren verkar självständigt ha kontrollerat källorna. Roger Viklund (diskussion) 23 april 2017 kl. 21.49 (CEST)
Nu har jag till viss del tittat närmare på källorna. Nu förstår jag att Gamerankings och Metacritic helt enkelt ställer samman statistik över webbrankningar av spel. Frågan återstår: vilka står bakom dessa sajter och på vilka grunder gör de sina urval? När det gäller övriga onlinekällor kan jag bara ansluta mig till Användare:Cöskyds kritik. I källförteckningen anges att bakom denna källa [1] står å ena sidan Jason Rubin och å andra sidan Morgan Rose. Vilka är detta? Vad har de med saken att göra? Webbsidan ser allt annat än seriös ut, fullständigt obegripligt att hänvisa till en sådan källa om man vill tas på allvar. Den här källan [2] tillskrivs "Kokatu" som är en blogg med bidragsgivare som vad man kan se är anonyma. Bloggar är inte godtagbara källor och allra minst anonyma blogginlägg. På den här sidan [3] går det inte att hitta vad syftet är eller något om vilka som står bakom Gamasutra. På vilka villkor skriver skribenterna Stephen White och Andy Gavin där? Vilka är de? Varför skall man tro på dem? Så här kan man fortsätta med källa efter källa. Om detta är standarden för spelartiklar, finns det anledning att ompröva dem alla. (Jag brukar inte lägga mig i bedömningen av spelartiklar eftersom de ligger långt utanför mitt intresseområde, om fler har den inställningen kanske spelartiklar haft gräddfil genom bedömningarna.) /Ascilto (diskussion) 25 april 2017 kl. 19.39 (CEST)
Andy Gavin och Jason Rubin är de två skaparna till serien. Detta framgår tydligt i artikeln. Mvh Arna25 (diskussion) 25 april 2017 kl. 20.10 (CEST)
Det understryker bara att källhänvisningarna är stökiga. Den ena källan är tillskriven både Jason Rubin och Morgan Rose, men vem som verkligen skrivit den plottriga källan framgår inte och inte heller vem som står bakom sajten, där man tydligen kan logga in. Den andra källan tillskrivs i notförteckningen endast Stephen White men på den något oklara webbsidan framstår Andy Gavin som medskribent. I vilken mån spelets skapare står bakom källorna är alltså tvetydigt. /Ascilto (diskussion) 25 april 2017 kl. 20.30 (CEST)
Morgan Rose-källan är ett dokument lagt på Google - urlen börjar på "docs.google.com". Sedan att man kan 'logga in' beror på att källan använder sig av verktyget Google Dokument i Google Konton. Texten utgår från en konferens framförd av Rubin år 2004. Det beskrivs i källan: Jason Rubin @ Australian Game Developer Conference 2004. Morgan Rose är en advokatbyrå: "Morgan Rose LLC". Källan Gamasutra är en intervju mellan skribenten Stephen White och medskaparen Andy Gavin - tydlighet finns. Angående "Kotaku" kommer dessa källor tas bort och ersättas. Mvh Arna25 (diskussion) 25 april 2017 kl. 21.41 (CEST)
Gamasutra-källan är en lång artikel på fyra sidor. På den första sidan har skribenten lämnat en notis: "Editor's note: This paper was originally published in the 1999 Game Developer's Conference proceedings". Dvs texten utgår från en konferens år 1999. Mvh Arna25 (diskussion) 25 april 2017 kl. 23.02 (CEST)

Adelaide Anne ProcterRedigera

Nominerad av Cöskyd (diskussion) 20 april 2017 kl. 21.35 (CEST)

Omfattande, källbelagd och välskriven.

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Det står att hon skrev hymner. Ska det stå så, eller är meningen att det ska vara psalmer? Sjunnesson (diskussion) 21 april 2017 kl. 09.20 (CEST)

Sannolikt psalm. Den engelskspråkiga förlagan har ”hymn” som väl i första hand betyder psalm. Hymn brukar benämnas anthem på engelska. Roger Viklund (diskussion) 21 april 2017 kl. 09.44 (CEST)

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt lista är och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*[[Huvudartikel]]:
**[[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**[[Artikel]]
**{{ikon|ba}}
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i minst två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel behåller även sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera