Wikipedia:Artikelnomineringar


Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt lista är och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*[[Huvudartikel]]:
**[[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**[[Artikel]]
**{{ikon|ba}}
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

ClaudiusRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 9 november 2017 kl. 08.36 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 13 november 2017 kl. 19.23 (CET) Håller denna status även idag.
Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 11 november 2017 kl. 19.16 (CET) För stora delar saknar källor tillsammans med andra tveksamheter, se diskussionsinlägg.
 2. Sjunnesson (diskussion) 12 november 2017 kl. 08.35 (CET) Enligt omprövningsnominering.
 3. Kigsz 16 november 2017 kl. 14.36 (CET) Enligt omprövningsnominering.
Diskussion

Artikeln är i huvudsak en ofullständig översättning av Användare:Idunius från enwp utförd i oktober 2009. Översättaren anger inte vilka källor som granskats vid författandet och vilka som direktimporterats från enwp. Överhuvudtaget råder stor osäkerhet kring källhanteringen. Det framgår inte i vilken mån framställningen vilar på antika källor och vad som eventuellt konfirmerats eller reviderats av morderna forskare. Tveksamheter som påtalades under den förra nomineringsdiskussionen 2011 [1] kvarstär oförändrade. Däribland att "hans mormor var Octavia d.y., Caesar Augustus syster, vilket innebar att han härstammade från en syster till Gaius Julius Caesar". Då Augustus var Caesars adoptivson, omfattas med största säkerhet inte Augustus biologiska syster Octavia av släktskapet med Caesar. Och om så vore skulle hon vara Caesars dotter och absolut inte hans syster. Vad jag kan förstå räknade sig Claudius till den juliska ätten med hänvisning till sitt släktskap med Augustus, vilket inte är detsamma som att Octavia skulle vara Caesars dotter. Idunius påtalade under den förra nomineringsdiskussionen att artikeln inte var färdig och att h*n inte tagit sig tid att granska allt så som h'n skulle vilja. Den blev ändå antagin som Bra med minst möjliga övervikt, fyra stödröster och två motröster. Avsnittet Claudius och senaten saknar helt fotnoter och flera av de andra avsnitten saknar till större delen fotnoter. Att dispositionen är underlig är en randanmärkning (Tidig karriär kommer före Barndom och uppväxt). /Ascilto (diskussion) 11 november 2017 kl. 19.16 (CET)

Eftersom jag omnämns här kan det vara av nytta att kunna se vad jag skrev redan vid förra nomineringen: "En stor del av artikeln tillkom som en översättning jag roade mig med under det att jag satt i ett väntrum. Tyvärr inte så noga genomgången som jag hade velat, och om ni jämför översättningen med den på enwp som jag översatte från ser ni att jag inte översatte hela, då jag blev avbruten. Jag gick tillbaka och lade till en del för att artikeln skulle kunna stå på egna ben, men har aldrig finputsat eller färdigställt den. Ärligt så beror det på att jag inte har något specialintresse för ämnet, och inte heller de kunskaper i ämnet som skulle krävas för en kvalificerad faktagranskning. Detta är också anledningen till att jag inte lagt mig i diskussionen här. Jag hade hoppats att någon annan skulle vara tillräckligt intresserad och påläst för att kunna bearbeta artikeln, men tyvärr har ingen "champion" framträtt som velat åtgärda de brister som påtalats och som jag instämmer i." Denna beskrivning stämmer fortfarande. När det gäller Octavias släktskap med Gaius Julius Caesar stämmer dock det som står i artikeln! Augustus (Octavius) var visserligen adoptivson till Gaius Julis Caesar, men han adopterade alltså Octavius för att han (och därmed även Octavia) var barnbarn till Gaius Julius Caesars syster Julia Minor. Idunius 12 november 2017 kl. 10.00 (CET)
Tack, du förklarar släktskapet bättre än vad våra artiklar gör. /Ascilto (diskussion) 12 november 2017 kl. 13.19 (CET)

Folke BernadotteRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 9 november 2017 kl. 08.46 (CET)

Artikeln har åtgärdsmallar (källa behövs) samt flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 13 november 2017 kl. 19.24 (CET) Håller denna status även idag.
Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 11 november 2017 kl. 19.50 (CET) För stora delar saknar källor, med diskussionsinlägg.
 2. Sjunnesson (diskussion) 12 november 2017 kl. 08.41 (CET) Enligt omprövningsnominering.
 3. Kigsz 16 november 2017 kl. 14.37 (CET) Enligt omprövningsnominering.
 4. TernariusD 16 november 2017 kl. 18.03 (CET) Artikeln är bättre än en del av de ovanstående, men alla avsnitten om hans uppdrag i Palestina och mordet på honom (med undantag för underavsnittet "Efterdyningar") saknar helt källor. Dessutom har en kontroversiell uppgift i "De vita bussarna" varit kb-märkt i över 6 år utan att det åtgärdats. Det är emm för mycket för en artikel med statusen "bra".
 5. Sjunnesson (diskussion) 17 november 2017 kl. 09.19 (CET) Problem med källorna och med kb-märkt uppgift.
Diskussion

Originalarbete utan egentlig huvudförfattare. De två största enskilda bidragsgivarna är Användare:IP som tillförde 3 517 byte i juni 2005 och en oinloggad som bidrog med 6 479 april 2006, för övrigt har artikeln vuxit med tillfällighetsredigeringar. När den antogs som Läsvärd i juni 2007 var den 14 377 byte stor mot dagens 28 672 byte. Den har alltså fördubblats sedan den senaste nomineringsdiskussionen och dagens artikel är alltså en helt annan än den som antogs som läsvärd med sju stödröster och tre motröster. Under den förra diskussionen påtalade IP att h*n var missnöjd med att de viktiga avsnitten De vita bussarna och Medlare i Palestina till stor del saknar fotnoter. Dessa brister kvarstår, De vita bussarna saknar fotnoter till hälften och avsnittet om medlarinsatsen saknar helt fotnoter. Visserligen finns allmänna källor, men då artikeln byggts ut steg för steg av blandade användare är det särskilt viktigt att varje tillägg förses med egna fotnoter för att man skall kunna lita på framställningen. /Ascilto (diskussion) 11 november 2017 kl. 19.50 (CET)


Jakob I av EnglandRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 13 november 2017 kl. 14.17 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 13 november 2017 kl. 19.25 (CET) Håller denna status även idag.
Ta bort status helt
 1. Idunius 15 november 2017 kl. 14.30 (CET) Se diskussionsinlägg.
 2. Ascilto (diskussion) 16 november 2017 kl. 15.29 (CET) Med diskussionsinlägg.
 3. Tostarpadius (diskussion) 16 november 2017 kl. 22.23 (CET) Övertygad av Ascilto.
 4. TernariusD 16 november 2017 kl. 22.37 (CET) Vissa avsnitt är tillräckligt källbelagda, andra saknar dem helt. Det ger iofs en acceptabel mängd källor vid en snabb översyn, men inte när man tittar närmare på artikeln. Beträffande min åsikt om översättningsartiklar, se min kommentar nedan.
 5. Sjunnesson (diskussion) 17 november 2017 kl. 09.16 (CET) Problem med källorna och även med fakta i artikeln enligt diskussionen om omprövningen.
Diskussion

@Tostarpadius: Det skulle vara intressant om du någon gång motiverade dina ställningstaganden och initierade en diskussion om någon artikels kvalitet. /Ascilto (diskussion) 14 november 2017 kl. 16.11 (CET)

Vad är det som behöver diskuteras? Artikeln innehåller allmänna källor, den är tillräckligt omfattande och ingenting är ifrågasatt. Tostarpadius (diskussion) 15 november 2017 kl. 00.10 (CET)
Du bedömer sinsemellan väldigt olika artiklar enligt samma standardformel. Det är knappast rimligt. /Ascilto (diskussion) 15 november 2017 kl. 12.37 (CET)
Artikeln behöver språkvård. Allvarligare är att den är full av värderande beskrivningar, som inte heller alltid bottnar i angivna källor. Ibland blir det komiskt, som när äktenskapet mellan Maria Stuart och Darnley beskrivs som "svårt". Det märkliga påståendet om att han tillsammans med Alfred den store betraktas som de lärdaste som suttit på Englands och Skottlands troner blir ännu konstigare av att Alfred inte gjort det...Att Darnleys mord var en hämnd för mordet på Rizzio är en grov förenkling på gränsen till felaktighet. Värderingarna kring Jakobs ställning i förhållande till parlament och Cecil saknar belägg i källor som Guy. Här finns stommen till en artikel som kan bli bra, men den är långt ifrån bra idag. Idunius 15 november 2017 kl. 14.30 (CET)
@Ascilto: Alla de artiklar vars status jag har kommenterat på samma sätt stämmer in på den beskrivning jag ger här. Kan Du påvisa att så inte är fallet är jag beredd att ompröva mitt ställningstagande. Tostarpadius (diskussion) 15 november 2017 kl. 16.33 (CET)
Det är bara att hålla med Användare:Idunius om språkliga brister, värderingar och tveksamheter, exemplen går att flerfaldiga. Tre avsnitt saknar helt källor; "Tidigt styre i England", "Konflikt med parlamentet" och "Arv" och ytterligare tre har endast enstaka källor; "Förmyndarregeringar", "Engelsk tronföljd" och "Senare år. Återstår det korta avsnittet "Uppväxt" som är heltäckande försett med källor. Detta håller naturligtvis inte. Författaren Användare:Nicke L anger att inga av källorna granskats i samband med översättningen 2006, varken fotnoter eller allmänna källor. Sammantaget betyder detta att artikeln bygger på allmänna källor som inte granskats, vilket är särskilt vanskligt då artikeln innehåller värderingar och tveksamheter på gränsen till spekulationer. /Ascilto (diskussion) 16 november 2017 kl. 15.29 (CET)
På vad bygger Du påståendet att de allmänna källorna inte granskats? Tostarpadius (diskussion) 16 november 2017 kl. 21.19 (CET)
?! "Artikeln är till större del en översättning av engelska Wikipedias artikel James I of England januari 2006 / Där angavs följande källor". Tydligare kan det inte sägas. /Ascilto (diskussion) 16 november 2017 kl. 21.28 (CET)
Den meningen har jag märkligt nog missat. Tostarpadius (diskussion) 16 november 2017 kl. 22.23 (CET)
(Redigeringskonflikt)
Jag har länge reagerat över den acceptans som vi uppenbarligen visar inför bruket att översätta artiklar från en annan språkversion, och bara lyfta över källorna. Det riskerar, emm, att vidarebefordra, och därmed mångdubbla, misstag som kan göras när man tolkar en källa. Stöter jag på en översatt artikel försöker jag alltid att åtminstone kolla de angivna källorna, och om det inte går, eller om en (bok)källa är svår att få tag på, ersätta den med en lättillgängligare (gärna webb-d:o). Jag inser att det inte finns konsensus än för att kräva det för alla artiklar (men det kommer, det är jag övertygad om. Se hur vi såg på källor för 10 år sedan.) Men som Ascilto påpekar ovan, är det uppenbart att källorna i denna artikel bara lyfts över, utan någon granskning. Då kan jag inte acceptera någon "bra"-status. / TernariusD 16 november 2017 kl. 22.37 (CET)
Jag vill stödja och skärpa Ternarii förslag. En not med en referens skall, menar jag, betyda att författaren av texten på svenska Wikipedia lovar och försäkrar på heder och samvete, att författaren har läst relevant del av den källa, som noten hänvisar till. Dessutom skall, menar jag, i princip varje utsaga i artikeltexten vara källbelagd. Den största textenhet som täcks av en not skall, menar jag, vara en grafisk mening (alltså från stor inledningsbokstav till punkt). Att sätta fotnotstecken för ett helt stycke efter sista meningen i stycket är otillräckligt, eftersom det inte är tydligt, hur stor del av stycket fotnoten täcker.
Har en mening inte ett avslutande nottecken betyder det, menar jag, att författaren har hämtat innehållet ur egen fatabur. Ett exempel: i artikeln Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget har författaren skrivit denna källösa mening:

En tredje fråga där det fanns problem i förhållandet Sverige–Sovjetunionen var frågan om Raoul Wallenberg.

Detta är tydligen författarens egen tanke. Det finns ingen hänvisning till en källa, som påstode något i stil med att ”De problematiska frågorna var denna och denna och Raoul Wallenberg som den tredje”. Ehuru källös, är skrivningen försvarlig. Sådana skrivningar må stå kvar. Därför skrev jag, att ”i princip” skall varje utsaga vara källbelagd; uppenbart korrekta men källösa omdömen och sammanfattningar fordras stundom till artikelns fromma.
Artikeltext skall, menar jag, bestå antingen av omsorgsfullt källbelagd text, eller författarens egna omdömen och sammanfattningar. Avsaknad av nottecken i eller efter en grafisk mening skall tolkas så, att författaren vidgår att ingen anförd källa säger så, och att författaren inbjuder artikelgranskarna att bedöma, huruvida skrivningen ändå är försvarlig.
Jag föreslår som ny konsensus, att artiklar som inte uppfyller kraven att:
–författaren/författarna av den svenska originaltexten (eller den svenska texten vid översättning) uppenbarligen läst varje källa
–varje utsaga stöds av en not genast efter utsagan
–om så icke är fallet, utsagan är nödvändig och godkänd av andra användare
icke ges status som utvald, eller behåller status som utvald.
Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 november 2017 kl. 06.10 (CET)

Noter efter varje mening strider helt mot encyklopedisk tradition. Det kan ha en funktion i vissa texter, men det bör inte krävas för utmärkt status, än mindre för bra. Tostarpadius (diskussion) 17 november 2017 kl. 10.34 (CET)

Där är en avgörande skillnad mellan encyklopedier och Wikipedia. I en encyklopedi vet man, att en namngiven fysiker har skrivit artikeln om kvantfysik. I wikipedia fordras, menar jag, en not till varje utsaga, eftersom vem som helst kan skriva. Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 november 2017 kl. 10.44 (CET)
Jag har vid ett par tillfällen sett detta krav om noter efter varje mening, men förhåller mig ännu avvaktande – jag upplever att det gör texten väldigt plottrig. I mina egna editeringar gör jag så, att står noten före punkten avser den meningen, står den efter punkten avser den avsnittet (eller texten från föregående not). Blir det konsensus om någon ny praxis kommer jag givetvis att foga mig, men tills dess kommer jag nog att hålla fast vid min vana. / TernariusD 17 november 2017 kl. 11.26 (CET)
Wikipedia är en encyklopedi. Istället för signaturen har vi källhänvisningar. De behöver dock inte vara mer utförliga än nödvändigt. Jag använder så gott som alltid allmänna källor och det är jag stolt över. Tostarpadius (diskussion) 17 november 2017 kl. 11.39 (CET)
Jag instämmer med Ternarius om att referensnot efter varje stycke normalt sett räcker, och att det skulle bli väldigt plottrigt efter varje mening. Bygger ett längre stycke på flera källor, så kan referenser läggas in mer frekvent, och avviker en uppgift från styckets huvudkälla, läggs en referens för detta. Syftet med referenserna är att göra det möjligt att gå tillbaka och kontrollera uppgiften. Då räcker det med referens/-er per stycke.--Historiker (diskussion) 18 november 2017 kl. 08.26 (CET)

MaginotlinjenRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 19 november 2017 kl. 20.32 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
Diskussion