Wikipedia:Artikelnomineringar


Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt lista är och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*[[Huvudartikel]]:
**[[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**[[Artikel]]
**{{ikon|ba}}
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i minst två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

TuberkulosRedigera

Nominerad för omprövning av Ascilto (diskussion) 4 september 2017 kl. 14.50 (CEST)

Innehåller enligt Användare:CFCF fel och icke-källbelagda stycken.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 18 september 2017 kl. 17.44 (CEST) Med diskussionsinlägg.
 2. Tostarpadius (diskussion) 21 september 2017 kl. 19.08 (CEST) Övertygad av Ascilto.
Diskussion

@CFCF: Det skulle vara värdefullt om du ville utveckla din kritik. /Ascilto (diskussion) 4 september 2017 kl. 14.58 (CEST)

 
Före den industriella revolutionen kunde tuberkulos ibland betraktas som en form av vampyrism.
Jag påstår inte att den bör klassas om, men den faller långt under standarden för "bra" artikel på engelska Wikipedia, och är sämre än artikeln om hypertoni. Bl.a. citeras primärstudier från 80-talet och pressmeddelanden istället för högkvalitativa sekundärkällor, vilka hela hypertoni-artikeln bygger på. För ett tag sen innehöll artikeln dessutom bilden till höger, vilket knappast känns seriöst.
Påståendet "Människans eget immunförsvar kan inte oskadliggöra tuberkelbakterien utan bildar istället makrofager och lymfocyter inflammatoriska härdar i lungorna som går under namnet granulom." som finns i introduktionen är både agrammatisk, felaktig och inte källbelagd. Det verkar bygga på att vid tuberkulos-infektion är detta fallet, men immunförsvaret kan visst oskadliggöra bakterien, men då kallas det inte infektion. Detta må vara semantik, och jag tycker inte att det fäller artikeln — utan pekar snarare på att det alltid finns saker som kan förbättras, även i utmärkta artiklar.
Artikeln är mycket bättre en ett stort antal andra artiklar som klassas som utmärkta. Bl.a. när jag ser över artiklarna om mat Choklad, Durian, Marmelad så hittar jag icke-källbelagda stycken — och t.ex. det tvivelaktiga påståendet att "Choklad är även vanligt till alla hjärtans dag eller chokladens dag som dagen även kallas i Japan." Jag hittar ingen källa till det påståendet, och ingenting på internet som stödjer det påståendet — medan påståendet i tuberkulos-artikeln kan stödjas, även om det är bestritt och aningen dåligt formulerat.
Alltså; jag tycker inte att vi bör lista om artikeln, snarare ha en sundare inställning till vad som uppgraderas/behållas. Carl Fredrik 💌 📧 4 september 2017 kl. 15.51 (CEST)
När det gäller artikeln "Choklad" är jag övertygad om att not 63 är avsedd att stödja även föregående mening. Tyvärr är det svårt att avgöra för den som inte kan japanska. Tostarpadius (diskussion) 5 september 2017 kl. 05.07 (CEST)
CFCF, du har helt rätt i att prioriteringarna verkar felaktiga vid bedömningar. Det fokuseras främst på att varje mening har en not och då anses en artikel vara verifierbar. Matartiklarna är tyvärr skolexempel på detta, bland annat stöds påståendet att man äter mycket choklad till jul med en länk till en kokbok för julchoklad. Motiveringen på diskussionssidan lyder att om någon har skrivit en sådan bok, ja då äter man väl mycket choklad till jul. Många artiklar om populärkultur baserar sin narrativ på intervjuer som har karaktären av primärkällor. Att själva strukturen i en artikel ska stödas av auktoritiva sekundärkällor prioriteras inte. Jag tycker också det här är fel, men det finns inte så mycket att göra åt saken, förutom att uttrycka sin åsikt då och då. Mvh Cöskyd (diskussion) 5 september 2017 kl. 19.54 (CEST)
Artikeln ger inga råd, men avsnittet Behandling lämnar en del övrigt att önska. Där står "i mitten av 1900-talet, då de första effektiva läkemedlen (streptomycin och paraaminosalicylsyra, PAS) hade lanserats." Detta är allt om dessa uppenbarligen viktiga behandlingsformer, visserligen länkade men något mer borde man få veta, inte heller källbelagt. Underrubriken Vaccinering handlar inte mycket om detta utan istället om antibiotikabehandling, dock inte närmare om de nämnda streptomycin och PAS. Här finns dock ett annat uppseendeväckande påstående som inte heller är källbelagt: "nya vaccin är under utveckling eftersom BCG är tämligen ineffektivt mot tuberkulos i andningsvägarna". Detta skulle man vilja veta mycket mer om eftersom BCG var den allmänna vaccineringen i Sverige t.o.m. 70-talet. Inte heller under underrubriken Vacciner under avsnittet Prevention får man veta så mycket mer om detta utom att påstående upprepas. Där får man dock veta lite mer om de nya vacciner som håller på att tas fram, en motsägelsefullhet således och som enligt beskrivningen även kan ges som behandling. Lite rörigt med vad som är behandling och vad som är prevention alltså. Detta är bara stickprov i två av artikelns avsnitt. Jag skulle också vilja veta mycket mer om förhållandet mellan HIV och TBC. Största delen av artikeln skrevs av Användare:Lsj mars-maj 2009, hastigheten skulle kunna antyda att det i själva verket är en översättning, dock skiljer sig källförteckningarna mellan enwp och svwp. Källäget är mer svårbedömt än för Hypertoni, då de refererade tidskrifterna är återgivna som förkortningar. Är man inte medicinare så kan man inte ta ställning till kvaliteten hos källorna, så det är alldeles för få av oss som kan ta på sitt ansvar att gå i god för att detta skall vara en utvald artikel. /Ascilto (diskussion) 18 september 2017 kl. 17.44 (CEST)

FobiRedigera

Nominerad för omprövning av Ascilto (diskussion) 4 september 2017 kl. 14.50 (CEST)

Innehåller enligt Användare:CFCF fel och icke-källbelagda stycken.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
Diskussion

@CFCF: Det skulle vara värdefullt om du ville utveckla din kritik. /Ascilto (diskussion) 4 september 2017 kl. 14.58 (CEST)

Se ovan. Carl Fredrik 💌 📧 4 september 2017 kl. 15.51 (CEST)

Bipolär sjukdomRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 september 2017 kl. 15.32 (CEST)

Från omprövningskön: "Innehåller enligt Användare:CFCF fel och icke-källbelagda stycken." -- Ascilto (diskussion) 4 september 2017 kl. 14.57 (CEST)

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
Diskussion

SchizofreniRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 september 2017 kl. 15.32 (CEST)

Från omprövningskön: "Innehåller enligt Användare:CFCF fel och icke-källbelagda stycken." --Ascilto (diskussion) 4 september 2017 kl. 14.57 (CEST)

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
Diskussion

HelsingforsRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 september 2017 kl. 15.37 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar, några noter är döda länkar samt att några bara är enkla URL:er.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 18 september 2017 kl. 15.41 (CEST) Kan förbättras, men håller denna status.
Ta bort status helt
 1. Kigsz 20 september 2017 kl. 21.12 (CEST) Se diskussionskommentar.
 2. Sjunnesson (diskussion) 23 september 2017 kl. 08.18 (CEST) Övertygad av Kigsz.
Diskussion

Jag röstar för att ta bort status enligt nominering. Jag anser inte att artikeln håller kravet på bra efter att meningar såsom dessa står utan källhänvisningar:

 • "Även de som flyttar till Finland från utlandet för att arbeta eller studera hamnar vanligen först i Helsingfors. När det blir dags att bilda familj flyttar många ut till Esbo, Vanda eller det övriga storstadsområdet, på grund av den brist på bostäder som finns och på grund av prisnivån."
 • "Det bor många studerande i Helsingfors."
 • "Helsingfors ligger avsides ur ett europeiskt perspektiv [...]"
 • "Genom investeringar i utbildning har staden lyckats specialisera sig på högteknologiska exportprodukter där transportkostnaderna inte är avgörande."
 • "Jugendstilens främste utövare i Finland var Eliel Saarinen (1873–1950), vars arkitektoniska mästerverk var Helsingfors järnvägsstation."
 • "Konstens natt är den populäraste delen av festveckorna då flera kulturinrättningar är öppna till midnatt eller senare."
 • "Bland filmevenemang är Rakkautta ja Anarkiaa ("Kärlek och anarki") den viktigaste."
 • "DocPoint-festivalen är en filmfestival som koncentrerar sig på dokumentärer och hör till de viktigaste inom genren i Finland."
 • "Ett nytt musikhus är under uppförande och väntas öppna 2010."
 • "Den mest kända rockklubben är Tavastia."
 • "Flera år i rad har kollektivtrafiken fått ett högt betyg av sina användare i internationella jämförelser mellan olika städer."
 • "Tunnelbanan har 17 stationer, men vid hösten 2016 då Västmetron är klar har tunnelbanan 30 stationer."
 • "Flygplatsen är den populäraste förbindelsen från Asien till Europa [...]"
 • "Många av Helsingfors attraktioner är också relaterade till havet." --Kigsz 20 september 2017 kl. 21.12 (CEST)