Öppna huvudmenyn
Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning.

 • Hur gör jag för att avsluta en omröstning?

För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Sedan går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.
 9. Slutligen går du till artikelns objekt på Wikidata och märker den med korrekt "badge".
 10. Var också gärna den som lägger in artikeln i nyhetsmallen Nyligen utvalt, så att den blir väl synlig för kollektivet.

Något som också bör göras i närtid är följande:

 • Lägga in "utmärkt artikel" på lämpligt datum i Mall:Utvald artikel, respektive plocka bort "utmärkt artikel" som blivit avnominerad.
 • Skriva portalingress för ny "utmärkt artikel" enligt instruktionen i samma mall. Lägga till mall för avnominerad "utmärkt artikel" så att den hamnar i sällskapet Artikelsammanfattningar av icke-utmärkta artiklar.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Fanny och AlexanderRedigera

Nominerad av Alexander Alejandro (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 13.03 (CEST)

Till stora delar en översättning av den engelska versionen. Artikeln är uttömmande, har en bra struktur och är väl skriven, illustrerad och källbelagd.

Stöder för utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 21 oktober 2019 kl. 16.35 (CEST) Artikeln är välskriven, väl källbelagd, illusterad och omfattande.
 2. Tostarpadius (diskussion) 2 november 2019 kl. 14.22 (CET) Efter genomförda förbättringar.
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Även på denna artikel har jag lagt TOC till vänster och därmed dolt det "fasansfulla hålet" i layouten. Deryni (diskussion) 11 oktober 2019 kl. 20.54 (CEST)

- - -
Jag har gått igenom texten språkligt och har framförallt en invändning - det är många gånger omöjligt att avgöra när citaten är original och när de är översatta. I vissa fall kan citat först ha varit svenska, för att översättas till engelska och sedan översatts till svenska igen. För att artikeln ska kunna bli utmärkt så anser jag att vi måste gå till ursprungskällorna för citaten. Och när engelska, eller andra språks citat är översatta till svenska, så ska orginalcitaten finnas tillgängliga.

Några meningar har jag svårt att förstå hur de egentligen borde översättas. Exempelvis:

 • Academic Egil Törnqvist identified the character Gustav Adolf with secular merriment. Översättningen lyder: Filmvetaren Egil Törnqvist identifierade rollfiguren Gustav Adolf med sekulär munterhet men det känns inte som korrekt svenska, och beskriver inte riktigt vad den engelska texten säger.
 • and he conflicts with Alexander with "doublethink": using "love" to mean "hate". Översättningen lyder: och han strider med Alexander utifrån ett "dubbeltänk": att använda "kärlek" för att "hata"
 • Critic Robin Wood and Richard Lippe argued Ismael directly replaces Oscar, dismissed by Alexander as not serving a purpose; Ismael instead brings danger and sexual ambiguity: Wood and Lippe observed Ismael touching Alexander and kissing Aron. Översättningen lyder: Kritikern Robin Wood och Richard Lippe argumenterade att Ismael direkt ersatte Oscar. Avvisad av Alexander som någon som inte tjänade ett syfte, skapar istället Ismael en känsla av fara och sexuell tvetydighet, där Wood och Lippe poängterar att Ismael rörde Alexander och kysste Aron. – På vilket sätt argumenterar detta för att Ismael ersätter Oscar?

Sen förstår jag inte hur miniserieversionen kan ha klipps i fyra avsnitt men med "fem episoder i olika tidslängder"?
--AHA (diskussion) 22 oktober 2019 kl. 11.50 (CEST)

Det är farligt att översätta översättningar och också, om än i mindre grad, tolkningar av översättningar. Utan sammanhang är det svårt att översätta.
Exempel 1 skulle kunna översättas så här: ”Forskaren Egil Törnqvist tolkade rollfiguren Gustav Adolf som ett uttryck för sinnlig glädje.” Men det kan ju betyda något annat då sammanhanget inte framgår.
Exempel 2. Där får man en bättre bild av vad som avses om man läser källan: Bishop Vegérus is incapable of outwardly giving up his faith, even though inwardly he has lost it. When confronted with Alexander, he goes through a form of doublethink: by “love” he really means hate; by “well-being,” debasement. Man skulle kunna skriva så här: Samtidigt som Edvard är oförmögen att utåt sett ge upp sin tro har han i sitt inre redan förlorat den. När han konfronteras med Alexander agerar han med inbördes oförenliga känslor: med "kärlek" menar han i verkligheten hat; med "välbefinnande" menar han förnedring.
Exempel 3: Här blir jag inte riktigt klok på vad som avses. Källan säger bland annat följande: “Ishmael is a man played by a woman: in appearance, voice, and behavior an embodiment of the principle of androgyny. He/she is also presented in a context of pervasive sexual ambiguity, the “brother” of Aaron, who physically caresses Alexander and kisses Ishmael tenderly on the lips.” Enligt detta är det inte Ismael som ”rörde Alexander och kysste Aron” utan Aron som smekte Alexander fysiskt och kysste Ismael ömt på läpparna. Men det var så länge sedan som jag konfronterades med berättelsen att jag inte minns handlingen. Roger Viklund (diskussion) 22 oktober 2019 kl. 15.57 (CEST)
@AHA: Jag har nu läst originalkällorna och hittat följande text, som förhoppningsvis förtydligar de olika meningarna:
 • Här (länk) är Egil Törnqvists bok "Between Stage and Screen: Ingmar Bergman Directs". På sidan 185 står följande om Gustav Adolf och Alexander:
"Gustav Adolf's cheerful, earthbound gospel does not apply to Bergman's alter ego, Alexander. Like Isak, he dwells in a world of demons. His thoughts and feelings are dominated by his white-clad father and his black-clad stepfather, the representatives of good and evil."
 • Det här hittade jag i sidorna 250 och 251 i Ingmar Bergman: New Edition, i kapitlet "Call Me Ishmael: Fanny and Alexander" av Wood och Lippe:
Sid 250:
"At the climax of Fanny and Alexander, Alexander, rescued from the house of his tyrannical stepfather, and precariously in hiding, sees for the last time the ghost of his benevolent but ineffectual real father and dismisses him, telling him he’s no longer of any use to him. This is followed almost immediately by his discovery of Ishmael who, because he is so “dangerous,” is kept permanently locked up, a secret from the world. Ishmael is a man played by a woman: in appearance, voice, and behavior, an embodiment of the principle of androgyny. He/she is also presented in a context of pervasive sexual ambiguity, the “brother” of Aaron, who physically caresses Alexander and kisses Ishmael tenderly on the lips. The brief scene in which Ishmael and Alexander join forces is given powerful erotic..."
Sid 251:
...overtones: Ishmael encloses the boy in his/her arms, and together they will the death of the stepfather, the overthrow of patriarchal oppression (the enactment of Alexander’s secret, unspeakable wish) that makes possible not only Alexander’s freedom but Emilie’s—her independence, her acceptance of the theater management. When Ishmael invites Alexander to write his own name, the name he finds he has written is Ishmael’s. The pre-pubescent male child becomes identified with the symbolic figure of androgyny; the woman becomes active and autonomous; Bergman identifies himself with all three. At last a Bergman film has achieved a triumphant happy ending—a triumph qualified but not disqualified by the brief intrusion of the stepfather’s ghost."
@Roger Viklund: Ismael är en androgyn karaktär i Fanny och Alexander, som Aron kallar för sin "bror", och dyker upp innan slutet av bioversionen (i akten "Demonerna" i tv-miniserien). I filmen är det Aron som kysser Ismael, men det är Ismael som håller om Alexander. Här spelar dem in scenen med Ismael och Alexander.
 • Angående "fem episoder i olika tidlängder", här står följande på sidan 435 i Ingmar Bergman: A Reference Guide:
"The longer (TV) version was shown at Venice Film Festival in September 1983. At that time, Bergman gave a press conference (9 September 1983), excerpted in French Positif, no. 289 (March 1985).
Commentary
The television version (aired on Swedish TV in four segments) was divided into five parts of uneven lengths (92, 40, 37, 60 and 90 minutes). This version was ‘non-negotiable’ at Bergman’s insistence. Instead, he edited a commercial film version, which follows sequentially the longer five-hour television version but cuts or shortens several scenes."
 • Jag har tyvärr inte tillgång till Brady och Lees bok "The Understructure of Writing for Film and Television", angående "kärlek" för att "hata".--Alexander Alejandro (diskussion) 22 oktober 2019 kl. 18.51 (CEST)
Tack Roger Viklund för fina översättningar här ovan. Jag tycker att de borde användas i texten. Alexander Alejandro Hur det ligger till med texten kring Ishmael, bör nog utredas så att det inte råder några oklarheter, eller felaktigheter. För övrigt tycker jag ofta det är bra att lägga in originalcitaten som Anmärkningar eller liknande, i ett eget avsnitt i slutet av artikeln, som i artikeln om El Lisitskij och Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark. Mvh --AHA (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 10.16 (CEST)
Jag kanske är lite korkad, men jag förstår fortfarande inte hur det menas med 4 avsnitt i fem episoder, efter att ha läst den engelska texten? --AHA (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 10.18 (CEST)
@AHA: Svaret har du av allt att döma i den engelskspråkiga versionens fotnot. The first segment combines the Prologue and "The Ekdahl Family celebrates Christmas"; the second segment, combining acts "The Wraith" and "The Breakup", totals approximately 75 minutes; the third segment contains the act "The Summer's Events"; the fourth segment combines "The Demons" and Epilogue. Jag förstår det som att det finns fem berättelser samt inledning och avslutning. Detta paket är bundlat till fyra avsnitt. Deryni (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 17.53 (CEST)
Tack Deryni! Nu förstod jag äntligen. Började tvivla på mig själv där ett tag. --AHA (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 18.11 (CEST)
 Gillar Deryni (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 18.34 (CEST)
Jag har nu lagt till engelska originalcitat och Roger Viklunds citatöversättningar. Bytt ut "episoder" till "akter".--Alexander Alejandro (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 18.57 (CEST)
Nu har jag även lagt till referenser på de citat som kommer från filmen, med scenernas tidpunkter.--Alexander Alejandro (diskussion) 29 oktober 2019 kl. 00.21 (CET)

- - -
Fler röster behövs för att nå ett konsensus. Läs gärna igenom och rösta.--Alexander Alejandro (diskussion) 9 november 2019 kl. 11.40 (CET)


Rafael RamstedtRedigera

Nominerad av Lantgård (diskussion) 19 oktober 2019 kl. 21.38 (CEST)

Uttömmande artikel, innehåller så gott som alla fakta om personen som är tillgängliga i böcker, tidningar m.m. Har flera (fria) illustrationer och är helt källbelagd.

Stöder för utmärkt
 1. Sjunnesson (diskussion) 21 oktober 2019 kl. 06.52 (CEST) Artikeln är välskriven, illustrerad, uttömmande och väl källbelagd.
 2. Tostarpadius (diskussion) 2 november 2019 kl. 14.21 (CET) Som Sjunnesson.
 3. Alexander Alejandro (diskussion) 9 november 2019 kl. 11.41 (CET) Enligt motiveringen.
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Substansen är helt OK, men jag har lite problem med språket. Dels är det lite slarvigt/blommigt men dels finns det språkliga oklarheter. Efter Apolloteaterns nederlag - är inte ordet nederlag fel?Yger (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 08.40 (CEST)

@Lantgård: Jag har ändrat till "Sedan Apolloteatern hade upphört". Är det en korrekt beskrivning? Sjunnesson (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 08.47 (CEST)
@Sjunnesson: Det är helt korrekt, jag måste förväxlat nedläggning och nederlag. Lantgård (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 10.11 (CEST)

Jag har kollat igenom texten. Jag lade in två mallar för att vara tydlig - jag hoppas att det var rätt tänkt. För övrigt tycker jag att texten hoppar lite väl mycket fram och tillbaka i kronologin, speciellt i början vilket gör det lite svårt att hänga med, och på ett ställe uppfattar jag det som att det blir rent felaktigt?:
"1917 gjordes en turné till Åbo, Björneborg, Tammerfors och Viborg, där Ramstedt spelade titelrollen i Luffarbaronen. Kapellmästare vid föreställningen i Viborg var kompositören Toivo Kuula. Samma höst fick verksamheten ett abrupt slut, då Ståhlberg tvingades sälja Apollos lokaler till ryska marinen. Skådespelarna som varit engagerade i operetten fick ekonomisk ersättning, men försöken att hitta en ny lokal övergavs inom kort.
Sedan Apolloteatern hade upphört engagerades Ramstedt vid Svenska inhemska teatern i Åbo. Sin första större roll där var huvudrollen i Luffarbaronen, som sattes upp i november 1916."

Intressant att det gjordes ljudfilm i Finland redan 1929. Det verkar väldigt tidigt? I eng.wikis artikel om ljudfilm står det "The first talkies from Finland, Hungary, Norway, Portugal, and Turkey appeared in 1931." Det kanske är skillnad på "ljudfilm" och "talfilm" i de här filmhistoriskt tidiga skedet, och att Säg det på finska var Finlands första talfilm? --AHA (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 14.33 (CEST)

@AHA: Där du lagt in en mall "källa behövs", det är samma källa som anges sist i stycket, dvs hela stycket har den källan. Där du ifrågasatte huruvida det behövdes mer elektricitet, jag vet inte varför, men jag utgår ifrån att hans skivor var av bättre ljudkvalitet än de som tidigare gjorts i Sverige. Det man då kallade "Electro", alltså att man med elektronisk väg gjorde skivinspelningar kom i ropet i Finland cirka 1927–1928 (se Homocord Electro osv). Det här med ljudfilm är en bra fråga; läser man hela stycket ser man att ljudet i filmen inte var reellt, det framtogs med playback genom en grammofonskiva. Det var alltså ingen mikrofon i kameran som upptog hans röst, utan han mimade till en grammofonskiva. Lantgård (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 14.53 (CEST)
@Lantgård:
* Om vi inte riktigt förstår vad stycket om "mer elektricitet" handlar om så är det kanske bättre att strunta i just den delen av meningen?
* Ang friluftsteatern så tänker jag att det i efterhand kan vara svårt att veta varifrån den faktiska influensen kom ifrån, såtillvida inte de som först började spela det i Finland, kom från Sverige? Friluftsteater hade ju blivit populärt i många delar av Europa i slutet av 1800-talet så influenserna kom nog från lite alla möjliga håll.
* Kanske borde man bara kort påpeka detta om tekniken för den ljudande filmen, eftersom det är en ganska exceptionell bit fakta?
Vänligaste --AHA (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 15.08 (CEST)
@AHA: Jag håller med om att på de två första punkterna kan vi ta bort de påpekandena, som du säger ligger det mycket osäkerhet i dem – och i det tredje fallet är ett förtydligande av stor vikt. Lantgård (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 15.12 (CEST)

Ang tidsförvirringen: Jag såg att du lade in ett "redan" men jag får ändå inte rätsida på kronologin. Texten säger (enligt mig):
"1917 gjordes en turné. Hösten 1917 fick verksamheten ett abrupt slut, då Ståhlberg tvingades sälja Apollo. Sedan Apolloteatern hade upphört (hösten 1917) engagerades Ramstedt vid Svenska inhemska teatern i Åbo. Sin första större roll där var huvudrollen i Luffarbaronen, som sattes upp redan i november 1916." Detta skulle innebära att någon annan först spelade rollen, eller att han gjorde det innan turnén 1917. Om det är det senare som gäller, så skulle jag skriva om den sista meningen till: "Sin första större roll där hade han spelat redan i november 1916 då han hade huvudrollen i Luffarbaronen." --AHA (diskussion) 23 oktober 2019 kl. 18.30 (CEST)

@AHA: Det sista du säger är korrekt. Han gästspelade ständigt på olika teatrar och besökte just den teatern 1916, dvs samtidigt som han var aktiv vid Apollo. Lantgård (diskussion) 24 oktober 2019 kl. 15.43 (CEST)

Till avsnittet om begravning mm. Jag har ytterligare en bild i mitt arkiv som skulle kunna användas för detta avsnitt, om någon av er anser att det skulle tillföra någonting. Problemet är att bilden är mycket avlång, närmast panoramalik. Den går dock att beskära till kvadratform så att endast vissa nämnvärda personer syns. Bilden syns på en av bilderna [1] (jag har den bättre fotad).Lantgård (diskussion) 25 oktober 2019 kl. 13.23 (CEST)

Den bilden låter intressant Lantgård, men tyvärr kan jag inte se den då länken är "felaktig"? Panoramabilder kan läggas in på ett tillfredsställande sätt, se exempelvis City_of_New_York_(skepp)#1931–1950-tal. --AHA (diskussion) 27 oktober 2019 kl. 09.11 (CET)
@AHA: Aj då, kolla på Google bilder efter Hupilaulun taitajia så kommer det upp en bildsida med svartklädda män på rad. Typ tredje bilden uppifrån. Lantgård (diskussion) 27 oktober 2019 kl. 09.38 (CET)
Har fixat den "felaktiga" länken ovan. Plumbum208 (diskussion) 27 oktober 2019 kl. 12.11 (CET)

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera