Wikipedia:Artikelnomineringar

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Innehåll

 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Mongolernas invasion av JapanRedigera

Nominerad av Bairuilong (diskussion) 1 juli 2018 kl. 15.28 (CEST)

Artikel uppfyller enligt min uppfattning kriterierna för utvalda artiklar.

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2018 kl. 17.03 (CEST) För kort för att kunna uppnå utmärkt status.
Stöder inte
Diskussion

Landstigningen vid HumlebækRedigera

Nominerad av Alexander Alejandro (diskussion) 12 juli 2018 kl. 14.04 (CEST)

Bör uppfylla kriterierna för en bra artikel; strukturerad, källbelagd och illustrerad. Dock inte uttömmande nog för en utmärkt status.

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 12 juli 2018 kl. 15.36 (CEST) I enlighet med nomineringens motivering.
 2. Sjunnesson (diskussion) 12 juli 2018 kl. 15.53 (CEST) Enligt nominering.
Stöder inte
Diskussion

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

Striderna vid Göta älvRedigera

Nominerad av Alexander Alejandro (diskussion) 12 juli 2018 kl. 13.57 (CEST)

Uppfyller kriterierna för en utmärkt artikelserie; väl skrivna, omfattande, illustrerade och källbelagda. Samtliga artiklar är utmärkta, inklusive huvudartikeln.

Stöder
 1. Tostarpadius (diskussion) 12 juli 2018 kl. 15.38 (CEST) Med tanke på att alla artiklarna är utmärkta synes det mig vara självklart att detta även bör komma serien till del.
 2. Sjunnesson (diskussion) 12 juli 2018 kl. 15.52 (CEST) Självklart.
 3. Jan Arvid Götesson (diskussion) 12 juli 2018 kl. 22.27 (CEST)
 4. Ascilto (diskussion) 15 juli 2018 kl. 18.46 (CEST) Så här långt, seriens omfattning kan kompletteras med tiden.
Stöder inte
Diskussion

Det är tråkigt att vi inte har fler utmärkta artikelserier. Tostarpadius (diskussion) 12 juli 2018 kl. 15.38 (CEST)

Det ser mycket bra ut, men jag har ett par frågor: Är "striderna vid Göta älv" ett vedertaget namn som används i historielitteraturen för att beskriva just dessa krigshändelser? Dvs finns det någon källa till denna titel? Jag associerade först till de strider som beskrivs i artiklarna Ale härad, Lödöse och Bohus fästning. Händelseförloppet i artikeln omfattar ju även stridigheter i Bohuslän och Norge. Är då "striderna vid Göta älv" den mest adekvata titeln? Och skall inte alla de länkade artiklarna ingå i serien? Dvs även Anfallet mot Strömstad och Anfallet mot Marstrand och kanske även Slaget vid Dynekilen samt Karl XII:s norska fälttåg 1716. Bland källorna återfinns bara en dansk källa. Generellt när det gäller alla dessa konflikter mellan Sverige och våra grannländer, tycker jag att man skall undvika ett nationellt perspektiv och beskriva konflikterna ur alla synvinklar, det bör finnas en rik litteratur även på norska och danska om stora nordiska kriget. /Ascilto (diskussion) 12 juli 2018 kl. 16.59 (CEST)
@Dagjoh: /Ascilto (diskussion) 12 juli 2018 kl. 17.22 (CEST)
Det finns en rik litteratur även på dessa språk. Exakt hur mycket som skrivit om just dessa strider vet jag dock inte. Men tanke på deras betydenhet torde det dock vara åtskilligt. Att det inte beaktats här behöver dock inte ha så stor betydelse som det verkar. I nyare böcker är det nationella perspektivet inte lika framträdande som i äldre. Vid tillfälle skall jag se om jag kan komplettera något. Tostarpadius (diskussion) 12 juli 2018 kl. 21.16 (CEST)
Det skulle kanske vara någonting i stil med "Striderna i Bohuslän och södra Norge under Dansk-svenska kriget 1709−1719" för att ringa in ämnet. Har inte hört något kortare namn på just striderna i och runt Bohuslän. Jag associerar också Bohus och Lödöse till Göta älv, men lät det ursprungliga artikelnamnet vara kvar när artikel utökades. När det gäller moderna danska och norska källor så har jag bara hittat den danska om Tordenskjold, och norske Alf Bjerkes "Karl XII i Norge 1716 - Det glömda fälttåget". De äldre svenska källorna har just en tendens att vara mycket positiva till Karl XII. En av få nyare svenska källor är Nils Modigs bok "Strömstad: Gränsstad i ofred och krig", men den har förstås tonvikt på det området. --Dagjoh (diskussion) 15 juli 2018 kl. 18.42 (CEST)

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

MolnRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 7 juli 2018 kl. 09.17 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 7 juli 2018 kl. 19.34 (CEST) Håller denna status även idag.
 2. Sjunnesson (diskussion) 9 juli 2018 kl. 08.28 (CEST) Håller denna status även idag.
 3. Jan Arvid Götesson (diskussion) 9 juli 2018 kl. 10.16 (CEST) Välskriven och kanske uttömmande på Utmärkt nivå. Men ställvis har artikeln, ehuru i huvudsak försedd med noter, glest mellan noterna. Alltså Bra.
 4. Ascilto (diskussion) 12 juli 2018 kl. 13.31 (CEST) Med diskussionsinlägg.
Ta bort status helt
Diskussion

Artikeln har mängder av noter och är på gränsen till utmärkt status. De allmänna källorna är i huvudsak på svenska vilket tyder på att detta i varje fall till stora delar är ett originalarbete. Tostarpadius (diskussion) 7 juli 2018 kl. 19.34 (CEST)

@Tostarpadius: Tostapadius, har Du möjligen skrivit in Din röst på fel ställe? Omdömet ”på gränsen till utmärkt status” tyder på att Du avsåg att rösta Bra. Jan Arvid Götesson (diskussion) 9 juli 2018 kl. 10.16 (CEST)
Ja, givetvis. Jag rättar! Tostarpadius (diskussion) 9 juli 2018 kl. 10.28 (CEST)
Gränsfall då ett par kortare avsnitt saknar fotnoter, men då detta är ett originalarbete för svwp och då det inte råder något tvivel om att alla källor använts när artikeln skrevs går det att överse med det. Välskriven och informativ artikel. /Ascilto (diskussion) 12 juli 2018 kl. 13.31 (CEST)

VindavkylningRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 7 juli 2018 kl. 09.17 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Tostarpadius (diskussion) 7 juli 2018 kl. 19.34 (CEST) Källäget är alltför oklart.
 2. Sjunnesson (diskussion) 9 juli 2018 kl. 08.29 (CEST) Tycker samma sak som ovanstående.
 3. Jan Arvid Götesson (diskussion) 10 juli 2018 kl. 10.22 (CEST) Källäget oklart och få noter.
Diskussion

Sömn hos djurRedigera

Nominerad för omprövning av Tostarpadius (diskussion) 7 juli 2018 kl. 19.43 (CEST)

Antagen till utmärkt för tio år sedan. Alla påståenden stöds inte av noter.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 7 juli 2018 kl. 19.43 (CEST) Håller denna status idag.
 2. Jan Arvid Götesson (diskussion) 10 juli 2018 kl. 10.07 (CEST) Innehållet är på Bra nivå. Noter fattas vid vissa påståenden, men finns i alla textstycken. Det räcker för Bra.
 3. Sjunnesson (diskussion) 10 juli 2018 kl. 18.32 (CEST) Inte tillräckligt belagd med noter för att vara utmärkt.
 4. Ascilto (diskussion) 12 juli 2018 kl. 18.06 (CEST) Med diskussionsinlägg.
Ta bort status helt
Diskussion

Gediget originalarbete av Användare:Nitramus som har stor litteraturkännedom inom detta ämne. Artikeln har två brister: Den är förhållandevis kort, ämnet måste vara gigantiskt - och det saknas allmänna källor. De mindre partier som saknar fotnoter är dock inget att hänga upp sig på. /Ascilto (diskussion) 12 juli 2018 kl. 18.06 (CEST)


SilvertärnaRedigera

Nominerad för omprövning av Tostarpadius (diskussion) 11 juli 2018 kl. 02.07 (CEST)

Antagen till utmärkt för snart tio år sedan. Bygger delvis på en översättning.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 11 juli 2018 kl. 02.07 (CEST) Håller denna status idag.
 2. Jan Arvid Götesson (diskussion) 11 juli 2018 kl. 04.14 (CEST) Texten är på nivån Bra. Noter finns, fast på en lägre nivå än vad som fordras för Utmärkt. Alltså är artikeln Bra med dagens krav.
 3. Sjunnesson (diskussion) 11 juli 2018 kl. 07.56 (CEST) Det behövs fler noter för Utmärkt och de ska vara kontrollerade.
 4. Ascilto (diskussion) 12 juli 2018 kl. 18.46 (CEST) Med diskussionsinlägg.
Ta bort status helt
Diskussion

Det verkar vara tveksamt om alla källor är kontrollerade. Tostarpadius (diskussion) 11 juli 2018 kl. 02.07 (CEST)

Om vi har frågor om källor må vi väl fråga @AHA. AHA har arbetat med källor och noter. Jan Arvid Götesson (diskussion) 11 juli 2018 kl. 04.14 (CEST)
Klurigt fall. Det anges att artikeln är en översättning från enwp men det är bara en partiell översättning så vitt jag kan se av historiken. Större delen av notapparaten liksom den enda allmänna källan är unika för vår artikel. Dock finns det en not som är importerad från enwp utan att så anges eller om denna lästs. Den finns inte heller på svenska bibliotek, så detta är en plump i protokollet. Skall man hänga upp sig på en enda fotnot? Jag väljer att inte göra det. /Ascilto (diskussion) 12 juli 2018 kl. 18.46 (CEST)