Wikipedia:Artikelnomineringar


Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt lista är och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Lista över Mingdynastins kejsareRedigera

Nominerad av Bairuilong (diskussion) 18 juli 2017 kl. 13.40 (CEST)

En lista som är skriven helt i linje med listorna för Songdynastins-, Yuandynastins- och Qingdynastins kejsare, som alla tre har status Utmärkta listor. Den har även gått genom Roger Viklunds kritiskt språkgranskande ögon.

Stöder för utmärkt
 1. /Portunes (disk) 18 juli 2017 kl. 14.17 (CEST) Tycker att den uppfyller kriterierna.
 2. Tostarpadius (diskussion) 19 juli 2017 kl. 23.56 (CEST) Som Portunes.
Stöder inte
Diskussion

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*[[Huvudartikel]]:
**[[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**[[Artikel]]
**{{ikon|ba}}
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i minst två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel behåller även sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

PersepolisRedigera

Nominerad för omprövning av Tostarpadius (diskussion) 6 juli 2017 kl. 14.34 (CEST)

Det är snart tio år sedan denna antogs. Dess status bör därför antingen bekräftas eller förändras.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 1. Cöskyd (diskussion) 15 juli 2017 kl. 21.43 (CEST) Omfattande och använder källor på ett exemplariskt sätt. Ser det som ett lite väl strikt krav att källor ska granskas vid översättning. Det utesluter ju många av våra bästa artiklar. Tycker att kvalitet i sig ska avgöra, inte hur den har kommit till.
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 15 juli 2017 kl. 16.08 (CEST) Övertygad av Historiker (se nedan om källorna).
Ta bort status helt
Diskussion

En genomläsning ger inte vid handen att artikeln har några brister jag kan upptäcka, jag har dock endast ytliga förkunskaper om ämnet. Man borde kanske ändå uppdatera källäget? Jag inbillar mig att det måste ha tillkommit relevant forskning senare än 2007? Idunius 11 juli 2017 kl. 11.39 (CEST)

Artikeln är omfattande, väl källbelagd och illustrerad. Den är en översättning från engelskspråkiga Wikipedia, vilket gör att man kan misstänka att källorna inte är kontrollerade av den som översatt artikeln. Därmed kommer vi tillbaka till diskussionen om kraven på kontroll av källorna vid översättning.--Historiker (diskussion) 15 juli 2017 kl. 09.26 (CEST)
Det översatta materialet är i allt väsentligt översatt från artikeln på franska och inte från den på engelska. Roger Viklund (diskussion) 15 juli 2017 kl. 16.57 (CEST)
Korrekt, jag skrev fel, då jag noterade att det är en översättning.--Historiker (diskussion) 15 juli 2017 kl. 19.00 (CEST)

BathRedigera

Nominerad för omprövning av Tostarpadius (diskussion) 6 juli 2017 kl. 14.34 (CEST)

Det är snart tio år sedan denna antogs. Dess status bör därför antingen bekräftas eller förändras.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Yger (diskussion) 15 juli 2017 kl. 17.23 (CEST) inaktuella data, borde åsättas {{uppdateras}} källorna fungerar ej och stora delar av den engelska artikeln har fått nya källor sedan 2007 då denna skapades
 2. Tostarpadius (diskussion) 15 juli 2017 kl. 20.16 (CEST) Som Yger.
Diskussion

Joel PetterssonRedigera

Nominerad av Tostarpadius (diskussion) 6 juli 2017 kl. 14.42 (CEST)

Det är snart tio år sedan denna antogs. Dess status bör därför antingen bekräftas eller förändras.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 1. Yger (diskussion) 15 juli 2017 kl. 17.10 (CEST) jag ser inga brister, det är fortfarande en mycket uttömmande och bra artikel
 2. Det finns småsaker att anmärka på, men i det stora hela ännu utmärkt kvalitet. Mvh Cöskyd (diskussion) 16 juli 2017 kl. 21.30 (CEST)
 3. Sjunnesson (diskussion) 19 juli 2017 kl. 08.00 (CEST) Artikeln uppfyller kriterierna för utmärkt.
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 19 juli 2017 kl. 18.51 (CEST) Hamnar här efter att ha tänkt efter (se nedan).
Ta bort status helt
Diskussion

Det är väldigt få noter för att vara en utmärkt artikel. Det får mig att tveka om den inte bör degraderade till bra. Tostarpadius (diskussion) 15 juli 2017 kl. 20.20 (CEST)


Hungerstrejken i Nordirland 1981Redigera

Nominerad av Tostarpadius (diskussion) 6 juli 2017 kl. 14.42 (CEST)

Det är snart tio år sedan denna antogs. Dess status bör därför antingen bekräftas eller förändras.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Lite tendensiös i kaptitlet "konsekvenser", i det stora hela dock rätt bra vad gäller innehåll och källor. mvh Cöskyd (diskussion) 15 juli 2017 kl. 21.46 (CEST)
Ta bort status helt
 1. Tostarpadius (diskussion) 13 juli 2017 kl. 05.52 (CEST) Övertygad av Idunius (se nedan om förbättringsbehovet).
 2. Historiker (diskussion) 15 juli 2017 kl. 21.45 (CEST) Även jag har övertygats av Idunius. Artikeln skulle behöva ses över, källor följas upp, samt kompletteras med hur man ser på detta med ny forskning.
 3. Idunius 18 juli 2017 kl. 10.30 (CEST) Per diskussion, samt att "lite tendentiösa" artiklar är inte av utvald kvalitet.
 4. Sjunnesson (diskussion) 19 juli 2017 kl. 08.05 (CEST) Som Historiker.
Diskussion

Artikeln har fotnoter men ingen källista. Jag anser att utvalda artiklar ska ha källistor. Jag ser att den engelska motsvarigheten inte heller har det, och när jag kollar historien för artikeln så ser jag att den utvalden på enwp 2007, precis som här. Sedan dess har den utvecklats endast minimalt, vilket förefaller bero på att den belagts med hinder pga det politiskt brännbara ämnet. Alla artiklar som berör det enwp kallar "The Troubles" är belagda med begränsade möjligheter att redigera, dessutom med kraftiga varningar som gör att många nog drar sig för att redigera. När man också ser att detta lett till att artiklarna uppdaterats mycket lite under 10 år trots att kraven på utmärkta artiklar utvecklats både på svwp och på enwp drar jag faktiskt öronen åt mig. Hur ser forskningsläget och det historiografiska läget ut idag? Återspeglas det i artikeln? Jag är skeptisk till om denna artikel når utvalda kriterier. Idunius 12 juli 2017 kl. 12.53 (CEST)


OffaRedigera

Nominerad för omprövning av Tostarpadius (diskussion) 6 juli 2017 kl. 14.53 (CEST)

Det är snart tio år sedan denna antogs. Dess status bör därför antingen bekräftas eller förändras.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 1. Artikeln refererar etablerad uppfattning inom sekundärkällor på ett utmärkt sätt. Tom bland våra utmärkta artiklar är det ovanligt med ett så fint användande av källor. Mvh Cöskyd (diskussion) 14 juli 2017 kl. 20.04 (CEST)
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 15 juli 2017 kl. 16.06 (CEST) Håller denna status idag.
 2. Yger (diskussion) 15 juli 2017 kl. 19.04 (CEST) i kommentaren till referenserna står det, vad jag kan förstå, att källorna ej lästs/konrollerats
Ta bort status helt
 1. Idunius 18 juli 2017 kl. 10.28 (CEST)Se diskussion.
Diskussion

Jag förbättrade igår en taskig inledning, men det ändrar nog inte helhetsintrycket.-Wvs (diskussion) 17 juli 2017 kl. 08.08 (CEST)

Berömvärt att skribenten varit ärlig nog att skriva rakt ut att källor och fotnoter inte är kontrollerade. Egentligen vill jag nog rösta för borttagen status, men det kanske är för hårt - och vi har ju ändå många översatta artiklar med stjärnor... Skottniss (diskussion) 17 juli 2017 kl. 08.38 (CEST)

Hur kan man hävda att artikeln har ovanligt fint användande av källor, när det explicit är angivet att källorna inte granskats? Om jag sätter ut en fotnot efter varje mening i en artikel, men talar om att jag inte kollat om en enda av fotnoterna anger en källa som är relevant för artikeln, då skulle jag kalla det ett dåligt skämt, inte ett ovanligt bra sätt att använda källor! Idunius 18 juli 2017 kl. 10.28 (CEST)
Den ursprungliga författaren har ju kollat källorna. Översättaren verkar bekant med ämnet och översättningen är av god kvalitet. Också inom den akademiska världen översätter man verk utan att exakt kolla varje källa, eftersom det ofta kan röra sig om tiotusentals sidor källmaterial. Tycker inte att wikipedia bör vara striktare. mvh Cöskyd (diskussion) 18 juli 2017 kl. 21.03 (CEST)
När man som här har en generell rubrik över alla fotnoter att de är kopierade (och därmed sannolikt inte kontrollerade) från EnWp; Hur ska vi hantera denna artikel när den i framtiden utvecklas och ytterligare (kontrollerade) källor läggs till? Hur ska då de nya källorna separeras från de kopierade? Överlag är jag starkt emot artiklar med generella reservationskommentarer likt detta. Mvh --Bairuilong (diskussion) 18 juli 2017 kl. 21.54 (CEST)
Ja, det blir lite märkligt. I inledningen lade jag till två nya källor och då visar det sig att under rubriken "Noter" dessa källor emanerar från engelskspråkiga Wikipedia! -Wvs (diskussion) 20 juli 2017 kl. 20.24 (CEST)