Wikipedia:Artikelnomineringar


Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Edmonia LewisRedigera

Nominerad av Sjunnesson (diskussion) 7 mars 2018 kl. 09.50 (CET)

Månadens artikel oktober 2017. Artikeln är omfattande, välskriven, illustrerad och väl källbelagd.

Stöder för utmärkt
Stöder för bra
 • Tostarpadius (diskussion) 18 mars 2018 kl. 23.57 (CET) Artikeln bygger på en översättning och kan därför inte få högre status.
Stöder inte
 1. Jan Arvid Götesson (diskussion) 19 mars 2018 kl. 02.33 (CET) Se diskussion.
 2. Ascilto (diskussion) 21 mars 2018 kl. 16.31 (CET) Med diskussionsinlägg.
 3. Tostarpadius (diskussion) 21 mars 2018 kl. 16.56 (CET) Övertygad av Ascilto. Lade inte märke till de språkliga bristerna vid min genomläsning, men de exempel som ges nedan är tillräckliga för att jag skall dra tillbaka mitt stöd. Anmärkningarna som gäller källorna ser jag inte lika allvarligt på.
Diskussion

Enligt min mening bör det oss icke att befordra fler översättningar till utmärkt eller bra ”utvald” status på svenskspråkiga Wikipedia. Jag tycker att enbart artiklar som Pudel, där man ser att författaren/författarna har haft ett brinnande intresse för att skriva ett originalarbete, skall utväljas. Vi må uttrycka tacksamhet mot översättare genom att rekommendera deras artiklar.

@AHA: som står bakom översättningen och som förhoppningsvis är intresserad av att åtgärda bristerna så att artikeln åtminstone kan klassas som bra. Artikeln är i huvudsak men inte heltäckande försedd med fotnoter. Översättaren anger inte om källorna konsulterats när den svenska versionen skrevs eller om de direktimporterats från enwp. Stickprov visar att flera av dem inte finns på svenska bibliotek och därför är svåra och dyra att få tag på. När det gäller fotnoter måste det anges att de är importerade, det är det minsta man kan kräva. När det gäller allmänna källor är det ett stort problem om dessa inte anlitats om vissa stycken saknar fotnoter, i princip saknas då allmänna källor för dessa partier. Detta är huvudorsaken till att jag röstar som jag röstar. De tryckta källorna anges som länkar till Google Books där de jag kollat inte funnits inskannade, sådan länkning är missvisande. Artikeln behöver bearbetas språkligt, på flera ställen har översättningen gått väl fort: "Redan vid nio års ålder hade båda hennes föräldrar dött"; "Under sommarterminen 1858 tog hon klasser för att kunna komma in på college"; "och den speciella övning som kommer att kvalificera dem för undervisning"; "inträffade en händelse som omfattade Edmonia Lewis" m.m. - Artikeln borde kanske ha gått igenom granskning innan den nominerades. /Ascilto (diskussion) 21 mars 2018 kl. 16.31 (CET)
Det sista borde vara regel. Vad gäller det första språkfelet kan det möjligen ursäktas med hänvisning till Geijers Vikingen med de kända orden: "Vid femton års ålder blev stugan mig trång". Tostarpadius (diskussion) 21 mars 2018 kl. 16.59 (CET)
Jag uppskattar kritiken Ascilto. De flesta källor som anges har jag inte läst, utan de är tagna från översättningen. Dock har jag dubbelkolla en hel del information och inte funnit några felaktigheter. Min ambition med artikeln var att översätta en utmärkt engwiki-artikel - inte att den ska bli märkt som "utmärkt" på swewiki. Jag skulle också gärna se att den språkligt gås igenom eftersom det är lätt att bli hemmablind när man gör sådana här översättningar. --AHA (diskussion) 21 mars 2018 kl. 17.02 (CET)
Vad gäller allmänna källor så gäller detta "bara" Bearden och två publikationer av Richardsson. Övriga källor är angivna med sidhänvisning etc i noterna. Generellt tycker jag för övrigt att det låter som ett besynnerligt kvalitetskriterium att källorna ska finns tillgängliga på svenska bibliotek? --AHA (diskussion) 21 mars 2018 kl. 17.11 (CET)
Det finns självklart inget kriterium att källor skall finnas tillgängliga på svenska bibliotek, jag anförde det som belägg för att källorna förmodligen inte anlitats vid översättningen. /Ascilto (diskussion) 21 mars 2018 kl. 17.36 (CET)
Jag har korrat det dåligt översatta partierna som Ascilto påpekat förutom "to give Young Ladies facilities for the thorough mental discipline, and the special training which will qualify them for teaching and other duties of their sphere". Har ni bra förslag på hur detta skulle kunna översättas så att texten behåller sin ålderdomliga språkdräkt?
Sen undrar jag Ascilto hur vi brukar ange att fotnoter/källor är importerade? Räcker det inte med att ange att texten är en översättning? --AHA (diskussion) 21 mars 2018 kl. 19.26 (CET)
Det finns ingen etablerad standard för det, men om alla fotnoter respektive tryckta källor är importerade kan man skriva t.ex. "på engelskspråkiga Wikipedia" eller "i originalet angavs följande källor:" - om en del fotnoter är original måste man kanske ange efter varje importerad fotnot att den är hämtad från engelskspråkiga Wikipedia. Jag har sett artiklar där det ser helt okej ut, men jag kan just nu inte komma ihåg vilka, det var ett tag sen sist. /Ascilto (diskussion) 21 mars 2018 kl. 20.01 (CET)

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt lista är och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*[[Huvudartikel]]:
**[[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**[[Artikel]]
**{{ikon|ba}}
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

Djurgårdens IF FotbollRedigera

Nominerad för omprövning av Tostarpadius 5 mars 2018 kl. 13.30 (CET)

Antogs till utmärkt för tio år sedan. Mycket har hänt sedan dess.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 5 mars 2018 kl. 13.30 (CET) Håller denna status idag.
 2. Sjunnesson (diskussion) 7 mars 2018 kl. 10.01 (CET) Som Tostarpadius.
 3. Ascilto (diskussion) 18 mars 2018 kl. 14.16 (CET) Med diskussionsinlägg.
Ta bort status helt
 1. Jan Arvid Götesson (diskussion) 6 mars 2018 kl. 05.12 (CET) Artikeln behöver en övervakande eldsjäl för att kunna förbli utvald. En sådan saknas idag. Se diskussion.
Diskussion

Vissa artiklar, som denna, behöver redigeras ofta, och många kan tänkas vilja redigera. En sådan artikel kan endast bibehålla god klass om en frivillig huvudförfattare kontrollerar alla redigeringar, och själv ombesörjer de ”uppdateringar”, som det heter på nusvenska, som tillfälliga redigerare försummar. En sådan frivillig kraft saknas idag. Jan Arvid Götesson (diskussion) 6 mars 2018 kl. 05.12 (CET)

Då artikeln inte är heltäckande försedd med fotnoter utan delvis bygger på de allmänna källorna kan den inte ha högre status än bra. Jag bedömer att partierna som vilar på de allmänna källorna inte är så omfattande att man behöver misstro dem till följd av många tillfällighetsredigeringar (visserligen över 1000 sedan den antogs till utmärkt 2008, men det framgår f.ö. av historiken att den ene av de båda huvudförfattarna har fortsatt ha artikeln under uppsikt genom åren, Användare:Cje är fortfarande aktiv). Jag har själv inget som helst fotbollsintresse men jag vågar ändå sluta mig till att artikeln inte är i akut behov av omfattande uppdateringar. /Ascilto (diskussion) 18 mars 2018 kl. 14.16 (CET)

Egbert av WessexRedigera

Nominerad för omprövning av Tostarpadius (diskussion) 13 mars 2018 kl. 01.23 (CET)

Antogs till utmärkt för tio år sedan. Mycket har hänt sedan dess.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 13 mars 2018 kl. 01.23 (CET) Håller denna status idag.
 2. Jan Arvid Götesson (diskussion) 18 mars 2018 kl. 09.44 (CET)
Ta bort status helt
Diskussion

Enligt min uppfattning skall utvalda artiklar dels vara svenskspråkiga originalarbeten, dels ha en eller flera nu aktiva övervakare som har ett stort engagemang i artikeln. men det vore för drastiskt att att gå från ”utmärkt” till ”taga bort status helt”.


Æthelbald av MerciaRedigera

Nominerad för omprövning av Tostarpadius (diskussion) 13 mars 2018 kl. 01.23 (CET)

Antogs till utmärkt för tio år sedan. Mycket har hänt sedan dess.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 13 mars 2018 kl. 01.23 (CET) Håller denna status idag.
 2. Sjunnesson (diskussion) 18 mars 2018 kl. 12.14 (CET) Som Tostarpadius.

# Jan Arvid Götesson (diskussion) 18 mars 2018 kl. 09.44 (CET)

Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 18 mars 2018 kl. 13.47 (CET) Med diskussionsinlägg.
 2. Jan Arvid Götesson (diskussion) 19 mars 2018 kl. 02.45 (CET)
Diskussion

Enligt min uppfattning skall utvalda artiklar dels vara svenskspråkiga originalarbeten, dels ha en eller flera nu aktiva övervakare som har ett stort engagemang i artikeln. men det vore för drastiskt att att gå från ”utmärkt” till ”taga bort status helt”.

Jag röstar som jag gör av ett enda skäl: Översättaren anger inte om källorna anlitats när den svenska artikeln skrevs, av artikeln framgår inget annat än att de importerats direkt från det engelska originalet. Visserligen är samtliga källor tillgängliga på svenska bibliotek, men om inte källorna direktimporterats borde de ha fler avvikelser från originalet. - Annars är detta en sgs fullständigt fotnotsförsedd översättning utförd i september 2007 av Användare:Nicke L som inte längre är aktiv sedan knappt två år. Artikeln har förblivit förhållandevis stabil sedan dess med bara 65 redigeringar om 495 byte på drygt tio år. Det engelska originalet genomgick intensiva redigeringar månaderna innan det översattes men har också hållits relativt stabilt sedan dess. Artikeln på enwp har utmärkt status, vilket den erhöll ett par månader innan översättningen. /Ascilto (diskussion) 18 mars 2018 kl. 13.47 (CET)
Eftersom det icke kan visas att översättaren studerat ämnet föreslår jag det drastiska steget att rösta för nedflyttning två pinnhål i stället för ett. Jan Arvid Götesson (diskussion) 19 mars 2018 kl. 02.45 (CET)