Öppna huvudmenyn

Wikipedia:Artikelnomineringar

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Innehåll

 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömningRedigera

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

NomineringarRedigera

Utmärkt listaRedigera

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portalRedigera

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserieRedigera

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

OmprövningarRedigera

Före en omprövningRedigera

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömningRedigera

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

RöstaRedigera

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikelRedigera

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövasRedigera

USA:s delstaterRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 1 november 2018 kl. 09.59 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 7 november 2018 kl. 19.56 (CET) Antagen så sent som 2015. Ser inte tillräckliga skäl att göra en omprövning.
 2. Sjunnesson (diskussion) 8 november 2018 kl. 10.30 (CET) Tillräckligt källbelagd för status Bra.
Ta bort status helt
 1. Kigsz 5 november 2018 kl. 14.26 (CET) Enligt omprövningsnominering.
 2. Ascilto (diskussion) 7 november 2018 kl. 16.25 (CET)
Diskussion

Det som hänt sedan nomineringsprocessen 2015 är att kravet på källor förtydligats. Här är det 18 avsnitt som helt saknar källhänvisningar och då allmänna källor saknas är dessa avsnitt helt källösa. Vid prövningen 2015 uppgav Användare:Hannibal att han kontrollerat alla onlinekällor och det har jag inga som helst skäl att betvivla. Däremot svarade han aldrig på om han också tagit del av How the States Got Their Shapes av Mark Stein 2008 och tidskriften UAB News från 2013, vilka inte finns på svenska bibliotek. Vid närmare eftertanke känner jag också viss tvekan inför att artikeln inte är en översättning av en enskild artikel utan hela 16 olika artiklar på enwp. Så kan man säkert göra i speciella fall som detta, där onekligen ett mervärde skapats, men det borde då preciseras vilket avsnitt respektive översatt artikel avses täcka. /Ascilto (diskussion) 7 november 2018 kl. 16.25 (CET)

Åh, den frågan missade jag då. Alla onlinekällor är kollade, men alla böcker är inte kontrollerade. Och det är som Ascilto skriver en sammanslagningsöversättning av ett antal artiklar från engelskspråkiga Wikipedia. Själv hade jag aldrig nominerat den till att bli utvald. Det var bara en del i en Veckans tävling, :-) //Hannibal (diskussion) 8 november 2018 kl. 09.13 (CET)

De 18 avsnitten utan källor skulle med fog kunna fyllas med kb-mallar men jag kan inte göra det under nomineringsprocessen eftersom det skulle uppfattas som demonstrativt. /Ascilto (diskussion) 9 november 2018 kl. 19.30 (CET)

Av 80 109 byte är det minst 25 906 byte som helt saknar källor då allmänna källor saknas. 25 906 byte är lågt räknat då det är byte helt utan formatering vilket är en stor del av totalen. /Ascilto (diskussion) 17 november 2018 kl. 16.11 (CET)

Artikeln behöver fler röster för att nå ett konsensus. Läs gärna igenom och rösta. --Kigsz 20 november 2018 kl. 10.34 (CET)


Bernard WilliamsRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 2 november 2018 kl. 09.22 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Kigsz 7 november 2018 kl. 08.36 (CET) Enligt omprövningsnominering.
 2. Ascilto (diskussion) 7 november 2018 kl. 18.35 (CET) Med diskussionsinlägg.
 3. Tostarpadius (diskussion) 7 november 2018 kl. 19.58 (CET) Det är tio år sedan denna antogs. Källäget är oklart.
Diskussion

Ursprungligen en översättning utförd av Användare:IP i oktober 2006 då även notapparaten importerades rakt av. Flertalet fotnoter är tryckta dagspressartiklar, om de hade granskats skulle de förmodligen även ha varit länkade. Artikeln utökades med mer än tre gånger mängden bytes av Användare:Popperipopp i mars 2008 utan att några nya källor tillfördes. De fotnoter som finns är alltså med största sannolikhet inte granskade i samband med översättningen och de omfattande partier som artikeln utökats med sedan dess, vilket alltså är minst 2/3, är i total avsaknad av källor. /Ascilto (diskussion) 7 november 2018 kl. 18.35 (CET)

Artikeln behöver fler röster för att nå ett konsensus. Läs gärna igenom och rösta. --Kigsz 20 november 2018 kl. 10.34 (CET)

EpistemologiRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 2 november 2018 kl. 09.22 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 9 november 2018 kl. 03.02 (CET) Allmänna källor finns. Det räcker för nivån "bra".
 2. Sjunnesson (diskussion) 9 november 2018 kl. 09.20 (CET) Tillräckligt källbelagd för status Bra.
Ta bort status helt
 1. Kigsz 8 november 2018 kl. 08.55 (CET) Enligt omprövningsnominering.
 2. Ascilto (diskussion) 8 november 2018 kl. 20.08 (CET) Med diskussionsinlägg.
Diskussion

En synnerligen ambitiös och grundlig artikel från 2008, all heder åt Användare:Popperipopp, även om artikeln är betydligt kortare än hos enwp, frwp och dewp som tar priset med över 176 000 byte. Men 12 fotnoter förslår inte långt till 42 320 byte - 22 av 29 avsnitt saknar helt källhänvisningar och de två allmänna källorna har inte avsatt någon enda fotnot. Det här är ett ämne där så många aspekter kan appliceras att alla påståenden kräver en källhänvisning. /Ascilto (diskussion) 8 november 2018 kl. 20.08 (CET)

Artikeln skulle med fog kunna fyllas med kb-mallar men jag kan inte göra det under nomineringsprocessen eftersom det skulle uppfattas som demonstrativt. /Ascilto (diskussion) 9 november 2018 kl. 19.31 (CET)
Av 42 320 byte är det 29 511 byte som helt saknar preciserade källor, det är alltså ca 3/4 och även den resterande fjärdedelen är glest försedd med fotnoter. 29 511 byte är lågt räknat då det är byte helt utan formatering vilket utgör en betydande andel av totalen. /Ascilto (diskussion) 17 november 2018 kl. 16.20 (CET)

Artikeln behöver fler röster för att nå ett konsensus. Läs gärna igenom och rösta. --Kigsz 20 november 2018 kl. 10.34 (CET)


HedonismRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 5 november 2018 kl. 14.25 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 11 november 2018 kl. 00.41 (CET) Håller alltjämt denna nivå.
 2. Sjunnesson (diskussion) 11 november 2018 kl. 08.59 (CET) Enligt diskussion angående allmänna källor.
Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 10 november 2018 kl. 14.18 (CET)
 2. Kigsz 12 november 2018 kl. 13.06 (CET) Enligt omprövningsnominering.
Diskussion

Ännu ett grundligt originalarbete av Användare:Popperipopp från 2008, denna gång kortare - 27 334 byte. Här är det tre avsnitt som helt saknar fotnoter och i övrigt är de 15 noterna glest förekommande. Uppskattningsvis 3/4 av artikeln saknar preciserade källor och detta är ett ämne där flertalet påståenden bör vara notförsedda. Artikeln skulle med fog kunna fyllas av kb-mallar, men det skulle vara demonstrativt att göra det under pågående nominering. Det framstår alltid som märkligt när de allmänna källorna inte avsatt en enda fotnot. /Ascilto (diskussion) 10 november 2018 kl. 14.18 (CET)

Tvärtom. Det som beläggs i de allmänna källorna behöver inte markeras med fotnoter. Tostarpadius (diskussion) 11 november 2018 kl. 00.41 (CET)
Jag ser att jag röstade för "ta bort" för drygt tre år sedan, men det ser jag nu som ett misstag. Med tanke på de kvalitéer som artikeln har tycker jag numera att det vore fel att ta bort artikelns status som "Bra". Om artikeln vore bättre fotnotsbelagd skulle jag rösta för "Utmärkt". Liksom Tostarpadius tycker jag att de allmänna källorna räcker i detta fall, när det gäller det icke fotnotsbelagda. Dessa källor är dessutom försedda med sidhänvisning. Sjunnesson (diskussion) 11 november 2018 kl. 08.59 (CET)

Av 27 334 byte är det 15 347 byte som saknar preciserade källor, alltså drygt hälften, samtidigt som även resten är glest försedd med noter. 15 347 byte är lågt räknat då det är byte helt utan formatering vilket utgör en betydande andel av totalen. /Ascilto (diskussion) 17 november 2018 kl. 16.28 (CET)

Artikeln behöver fler röster för att nå ett konsensus. Läs gärna igenom och rösta. --Kigsz 20 november 2018 kl. 10.35 (CET)

Intelligent designRedigera

Nominerad för omprövning av Kigsz 12 november 2018 kl. 13.10 (CET)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar, en något överarbetad inledning samt en åtgärdsmall av typen förtydliga.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 17 november 2018 kl. 15.43 (CET) Med diskussionsinlägg.
 2. Tostarpadius (diskussion) 17 november 2018 kl. 20.13 (CET) Övertygad av Ascilto.
 3. Kigsz 18 november 2018 kl. 01.17 (CET) Enligt omprövningsnominering.
 4. Sjunnesson (diskussion) 18 november 2018 kl. 10.18 (CET) Enligt ovan.
Diskussion

Enligt min mening är artikeln ganska väl källbelagd. Att det finns en förtydliga-mall om Livets ords inställning till kreationism är dock inte så bra, men det kanske går att hitta en källa för detta. Sjunnesson (diskussion) 16 november 2018 kl. 11.29 (CET)

I det här fallet stämmer inte uppgiften att artikeln delvis skulle vara en översättning från enwp. Jag har inte kunnat hitta när denna referens lades in, den åtföljdes inte av någon omfattande redigering. Den hänvisar heller inte till någon speciell version av enwp-artikeln, alltså felaktigt attribuerad. Överhuvudtaget finns det inte någon huvudförfattare, artikel har redigerats ca 1 000 ggr sedan tillkomsten, alla utom en ca 8 000-byteredigering i begynnelsen mindre tillfällighetsredigeringar av ett stort antal användare. Notapparaten har vuxit fram på samma tillfällighetsvis. Det övervägande flertalet referenser är från online. Olika användare har alltså utökat artikeln med referenser som passar just deras påstående och referenserna är av varierande kvalitet som framgooglade länkar brukar vara. Varje referens skulle behöva kvalitets- och neutralitetsgranskas eftersom detta är ett kontroversiellt ämne. Artikeln saknar helt allmänna källor samtidigt som fem hela avsnitt och två längre partier helt saknar fotnoter, vilket är särskilt problematiskt med tanke på artikelns tillkomsthistoria och kontroversiella ämne. Av 48 755 byte byte är det 6 430 byte byte som helt saknar källor (lågt räknat då det är byte helt utan formatering vilket utgör en betydande andel av totalen) och det är för mycket för ett kontroversiellt ämne. /Ascilto (diskussion) 17 november 2018 kl. 15.43 (CET)