Världshälsoorganisationens lista över essentiella läkemedel

Världshälsoorganisationens lista över essentiella läkemedel eller lista över nödvändiga läkemedel (engelska: WHO Model List of Essential Medicines) ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO), och innehåller de läkemedel som anses vara de mest effektiva och säkra för att möta grundläggande behov i ett hälso- och sjukvårdssystem. Listan används regelbundet av länder för att utforma egna listor över essentiella eller nödvändiga läkemedel.[1] År 2016 hade fler än 155 länder skapat nationella listor över essentiella läkemedel baserat på WHO:s lista.[2] Detta innefattar länder i både den utvecklade världen och utvecklingsvärlden.[1]

World map with the words "40 years of the model list of essential medicines 1977-2017"
2017 är 40-årsjubileet av Världshälsoorganisationens lista över essentiella eller livsnödvändiga läkemedel.

Listan är uppdelad i centrala objekt och kompletterande objekt. De centrala objekten är de som bedöms vara mest kostnadseffektiva alternativ vid hälsoproblem och som är användbara utan att behöva tillföra ytterligare resurser till extra hälso- och sjukvård. Kompletterande poster kräver antingen ytterligare infrastruktur, exempelvis särskilt utbildade vårdgivare eller diagnostisk utrustning eller har en sämre kostnad-nytta-balans.[3] Cirka 25 procent av objekten i hela listan tillhör den kompletterande listan.[4] Vissa läkemedel listas som både grundläggande och kompletterande.[5] Medan de flesta mediciner på listan finns som generiska läkemedel innebär det inte att ett läkemedel som skyddas av patent per automatik utesluts från listan.[6]

Första upplagan gavs ut 1977 och innehöll då 212 läkemedel.[1][7] WHO uppdaterar listan vartannat år.[8] 14:e upplagan gavs ut år 2005 och innehöll 306 läkemedel.[9] År 2015 gavs den 19:e upplagan ut och innehöll omkring 410 läkemedel.[8] 20:e upplagan gavs ut år 2017.[10] De nationella listorna som innehåller mellan 334 och 580 läkemedel.[4]

En separat lista för barn upp till 12 års ålder, WHO:s lista över essentiella läkemedel för barn, skapades år 2007 och finns år 2019 i sju upplagor.[8][11] Den skapades för att säkerställa att barns behov på ett systematiskt sätt togs i beaktande så som att läkemedel finns tillgängliga i beredningsformer för barn.[12][13] Alla läkemedel i barnlistan finns även i huvudlistan.[14] Listan och fotnoter i denna artikel baseras på de 19:e och 20:e upplagorna av huvudlistan.[3][10] Ett α indikerar att läkemedlet endast tillhör den kompletterande listan.[3]

AnestesiRedigera

Generell anestesi och syrgasRedigera

InhalationsläkemedelRedigera

InjektionsläkemedelRedigera

LokalanestesiRedigera

Preoperativa läkemedel och sedering för korta ingreppRedigera

Läkemedel mot smärta och vid palliativ vårdRedigera

Icke-opioida och icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAIDs)Redigera

 
Skelettstrukturmodell av den kemiska strukturen av acetylsalicylsyra

Opioida analgeticumRedigera

Läkemedel mot andra vanliga symptom vid palliativ vårdRedigera

Anti-allergicum och läkemedel vid anafylaxiRedigera

Antidot och andra substanser vid förgiftningRedigera

OspecifikaRedigera

SpecifikaRedigera

AntikonvulsivaRedigera

Anti-infektionsmedelRedigera

Anti-helminmedelRedigera

Intestinala anti-helminicumRedigera

 
Skelettstrukturmodell av albendazol

Anti-filaricumRedigera

Anti-schistosomala och andra anti-nematodläkemedelRedigera

AntibiotikumRedigera

BetalaktamläkemedelRedigera

Andra antibakteriella läkemedelRedigera

Läkemedel mot lepraRedigera

AntituberkulosläkemedelRedigera

 
Renade kristaller av etambutol

Antifungala läkemedelRedigera

Antivirala läkemedelRedigera

Antiherpes äkemedelRedigera

AntiretroviralaRedigera

Nucleosid/nucleotid reverst-transcriptas-hämmareRedigera
Icke-nucleosida reversy-transcriptas-hämmareRedigera
ProteashämmareRedigera
 
Två kapslar av atazanavir
IntegrashämmareRedigera
Fasta kombinationerRedigera
Läkemedel för att förebygga HIV-relaterade opportunistiska infektionerRedigera
Andra antiviralaRedigera

Anti-hepatitläkemedelRedigera

Läkemedel vid hepatit BRedigera

Nucleosida/Nucleotida reverst-transcriptas-hämmare

Läkemedel för användning vid hepatit CRedigera

Nucleotida-polymerashämmare

Proteashämmare

NS5A-hämmare

Icke-nucleosida polymerashämmare

Andra antivirala

Fasta kombinationer

ProtozomedelRedigera

Amöbamedel och anti-giardiamedelRedigera

Anti-leishmaniasismedelRedigera

Anti-malariamedelRedigera

För behandling med kurativt syfteRedigera
FörebyggandeRedigera

Anti-pneumocystos- och antitoxoplasmos-medelRedigera

Anti-trypanosom-medelRedigera

Africansk trypanosomiasisRedigera
Första stadietRedigera
Andra stadietRedigera
Amerikansk trypanosomiasisRedigera

MigränmedelRedigera

Akut attackRedigera

FörebyggandeRedigera

Antineoplastiska och immunosuppressivaRedigera

Immunosuppressiva läkemedelRedigera

Cytotoxikum och adjuvanta läkemedelRedigera

Hormon och anti-hormonRedigera

ParkinsonläkemedelRedigera

Läkemedel som påverkar blodetRedigera

AnaemiläkemedelRedigera

Koagulationspåverkande läkemedelRedigera

Andra läkemedel mot hemoglobinopatierRedigera

Blodprodukter och plasmaersättning från humankällaRedigera

Blod och blodkomponentRedigera

 
Påse innehållande en enhet färskfrusen plasma

Plasma-utvunna läkemedelRedigera

Humana immunoglobulinerRedigera

KoagulationsfaktorerRedigera

PlasmaersättningarRedigera

Kardiovasculära läkemedelRedigera

Läkemedel mot anginaRedigera

Anti-arrytmiläkemedelRedigera

Anti-hypertensiva läkemedelRedigera

Läkemedel vid hjärtsviktRedigera

Anti-trombos läkemedelRedigera

Anti-blodplättsläkemedelRedigera

Thrombolytiska läkemedelRedigera

Lipidsänkande medelRedigera

Dermatologiska (topiska)Redigera

Anti-svamp läkemedelRedigera

Anti-infektionsmedelRedigera

Anti-inflammatoriska och anti-pruritiska läkemedelRedigera

Läkemedel som påverkar differentiering och proliferation av hudcellerRedigera

Anti-skabbmedel och lusmedelRedigera

DiagnostikmedelRedigera

Oftalmologi-läkemedelRedigera

RadiokontrastmediumRedigera

Disinfektionsmedel och antiseptikumRedigera

AntiseptikumRedigera

DisinfektionsmedelRedigera

DiuretikumRedigera

Gastrointestinala läkemedelRedigera

Läkemedel mot magsårRedigera

AntiemetikumRedigera

Anti-inflammatorikumRedigera

LaxermedelRedigera

Läkemedel vid diarréRedigera

Oral rehydreringRedigera

Läkemedel vid diarré hos barnRedigera

Hormoner, andra endokrina läkemedel, och preventivmedelRedigera

Binjurehormon och syntetiska substitutRedigera

AndrogenerRedigera

PreventivmedelRedigera

Orala hormonella preventivmedelRedigera

Injicerbara hormonella preventivmedelRedigera

SpiralRedigera

BarriärmetoderRedigera

P-stavRedigera

 • Etonogestrel-stav
 • Levonorgestrel-stav

Intravaginala preventivmedelRedigera

Insuliner och andra läkemedel vid diabetesRedigera

ÄgglossningsinducerareRedigera

ProgesteronRedigera

Tyroideahormon och antithroidea-läkemedelRedigera

ImmunologimedelRedigera

DiagnostikmedelRedigera

Serum och immunoglobulinRedigera

VaccinRedigera

 
En flaska oralt koleravaccin

Muskelrelaxantia (perifert-verkande) och kolinesterashämmareRedigera

ÖgonpreparatRedigera

Anti-infektionsmedelRedigera

Anti-inflammationsmedelRedigera

LokalanestetikumRedigera

Miotikum och anti-glaukom-läkemedelRedigera

MydriatikumRedigera

Anti-vascular endothelial growth factor (VEGF)Redigera

Oxytociska medel och antioxytocikumRedigera

Oxytocikum och abortframkallande medel (amblotikum)Redigera

Antioxytocikum (tocolytics)Redigera

PeritonealdialyslösningRedigera

Läkemedel psykiska- och beteende-störningarRedigera

Läkemedel vid psykotiska störningarRedigera

Läkemedel vid humörstörningar Redigera

Läkemedel vid depressiva tillståndRedigera

Läkemedel vid bipolar störningRedigera

Läkemedel vid ångesttillståndRedigera

Läkemedel vid tvångssyndromRedigera

Läkemedel vid substansmissbruk av psykoaktiva medelRedigera

Läkemedel verkande på luftvägarRedigera

Anti-astmaläkemedel och läkemedel för kronisk obstruktiv lungsjukdomRedigera

Lösningar vid vatten-, elektrolyt och syra-bas-rubbningarRedigera

OralaRedigera

ParenteralaRedigera

ÖvrigtRedigera

Vitaminer och mineralerRedigera

Öron-, näsa-, hals-läkemedel för barnRedigera

Specifika läkemedel för neonatalvårdRedigera

Läkemedel som ges till neonatenRedigera

Läkemedel som ges till modern Redigera

Läkemedel för sjukdomar i lederRedigera

Läkemedel som används för att behandla giktRedigera

Sjukdoms-modifierande anti-reumatiska läkemedel (DMARD)Redigera

Ledsjukdomar hos ungaRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Tiopental kan användas som alternativt preparat beroende på lokal tillgänglighet och kostnad.
 2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df] Läkemedlet tillhör den kompletterande listan. För dessa medel krävs specialiserad diagnostik eller övervakning, eller så krävs specialistträning före behandling. Ett läkemedel kan även tillhöra kompletterande listan till följd av högre kostnad, eller mindre attrikativ kostnad-nytto-kvot.
 3. ^ Rekommenderas inte som anti-inflammatorikum till följd av avsaknad av evidens för antiinflammatorisk verkan.
 4. ^ Alternativ begränsade till hydromorfon och oxykodon.
 5. ^ Det finns en möjlig roll för sederande antihistaminer för ett fåtal indikationer (EMLc).
 6. ^ För användning vid eklampsi och allvarligare fall av pre‐eklampsi och inte för andra konvulsiva sjukdomar.
 7. ^ För kirurgisk profylax.
 8. ^ Listad endast som singeldosbehandling av okomplicerad ano-genital gonnorré.
 9. ^ Förstahandsval bland tredje generationens cafalosporiner för bruk bland hospitaliserade neonater.
 10. ^ Administreras inte med kalcium och undviks för spädbarn med hyperbilirubinemi.
 11. ^ Prokainebenzylpenicillin rekommenderas inte som förstahandsbehandling vid neonatal sepsis förutom vid förhållanden med hög neonatal dödlighet, givet av utbildade hälsovårdsarbetare där sjukhusvård inte finns tillgänglig.
 12. ^ Listas endast för behandling av livshotande sjukhusförvärvad infektion orsakad av misstänkt eller påvisad multi-läkemedelsresistent infektion.
 13. ^ Endast listad för singeldosbhandling av genital Chlamydia trachomatis-infektion och behandling av trakom.
 14. ^ För användning som del i kombinationsbehandling med syfte att eradikera H. pylori hos vuxen individ.
 15. ^ Endast för användning till patienter med HIV som behandlas med proteasinhibitorer.
 16. ^ För behandling av latent TB-infektion (LTBI) endast.
 17. ^ Terizidon är ett möjligt alternativ.
 18. ^ Protionamid är ett möjligt alternativ.
 19. ^ Ofloxacin och moxifloxacin är möjliga alternativ baserat på tillgänglighet och övervägande av behandlingsprogram.
 20. ^ [a b] FTC är ett acceptabelt alternativ till 3TC, baserat på kunskap om farmakologin, resistensmönster och kliniska studier av antiretrovirala.
 21. ^ För behandling av viral blödarfeber och i kombination med pegylerade interferon i behandling av hepatit C.
 22. ^ Potentiellt allvarlig och komplicerad sjukdom orsakad av bekräftad eller misstänkt influensavirusinfektion i enlighet med WHO-behandlingsriktlinjer.
 23. ^ För behandling av hepatit C, i kombination med peginterferon eller direktverkande antivirala läkemedel.
 24. ^ Skall användas i kombination med ribavirin.
 25. ^ [a b] För användning i kombination med artesunat 50 mg.
 26. ^ För användning vid omhändertagande av allvarlig malaria.
 27. ^ Rekommenderas inte under första trimestern av graviditet eller för barn med vikt under 5 kg.
 28. ^ För användning i kombination med antingen amodiakie, meflokin eller sulfadoxin + pyrimetamin.
 29. ^ Andra kombinationer som levererar de måldoser som krävs såsom 153 mg eller 200 mg (som hydroklorid) med 50 mg artesunat är möjligen alternativ.
 30. ^ Endast för användning vid behandling av P. vivax-infektion.
 31. ^ Endast för användning i kombination med kinin.
 32. ^ Endast för att uppnå total bot vid P. vivax- ochP. ovale-infektioner, givet under 14 dagar.
 33. ^ Endast för användning vid omhändertagande av svår malaria och bör användas i kombination med doxycyklin.
 34. ^ Endast för användning i kombination med artesunat 50 mg.
 35. ^ Endast för användning i Centralamerika, för användning mot P. vivax.
 36. ^ Endast för användning i kombination med klorokin.
 37. ^ För behandling avTrypanosoma brucei gambiense-infektion.
 38. ^ För behandling i initialfasen av Trypanosoma brucei rhodesiense-infektion.
 39. ^ För behandling av T. b. gambiense-infektion.
 40. ^ Endast för användning i kombination med eflornitin, för behandling av T. b. gambiense-infektion.
 41. ^ Deferasirox i oral beredning kan vara ett alternativ, beroende på kostnad och tillgång.
 42. ^ Polygelin, injicerbar lösning, 3.5% anses vara motsvarande.
 43. ^ Innefattar metoprolol och carvedilol som alternativ.
 44. ^ Hydralazin listas endast för användning vid akut omhändertagande vid svår graviditetsinducerad hypertension.
 45. ^ Metyldopa listas endast för användning vid omhändertagande av graviditetsinducerad hypertension.
 46. ^ För användning bland högriskpatienter.
 47. ^ Vid akut diarré bör zinksulfat användas som tilläggsbehandling till oral vätskeersättning.
 48. ^ Glibenklamid lämpar sig inte för behandling av personer över 60 år.
 49. ^ Specifika typer enligt lokala bestämmelser.
 50. ^ [a b c d e] Rekommenderas för vissa högriskpopulationer.
 51. ^ [a b c] Rekommenderas i vissa regioner.
 52. ^ Eller homatropin (hydrobromid) eller cyklopentolat (hydroklorid).
 53. ^ Kräver nära medicinsk övervakning.
 54. ^ Ergokalciferol kan användas som alternativ.
 55. ^ För användning vid reumatisk feber, juvenil artrit och Kawasakis sjukdom.

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b c] ”Essential medicines”. World Health Organization. http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/. Läst 19 januari 2017. 
 2. ^ ”The WHO Essential Medicines List (EML): 30th anniversary”. The WHO Essential Medicines List (EML): 30th anniversary. World Health Organization. http://www.who.int/medicines/events/fs/en/. Läst 26 juni 2016. 
 3. ^ [a b c] ”19th WHO Model List of Essential Medicines” (pdf). who.int. World Health Organization. April 2015. Annex 1. http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML2015_8-May-15.pdf. Läst 17 januari 2017. 
 4. ^ [a b] Bansal, D; Purohit, VK (January 2013). ”Accessibility and use of essential medicines in health care: Current progress and challenges in India.”. Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics 4 (1): sid. 13–18. doi:10.4103/0976-500X.107642. PMID 23662019. 
 5. ^ ”The Selection and Use of Essential Medicines - WHO Technical Report Series, No. 920: 5. Reviews of sections of the Model List: 5.2 Review of core versus complementary listing of medicines”. apps.who.int. 2003. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4881e/5.2.html. Läst 6 mars 2017. 
 6. ^ Beall, Reed (2016). ”Patents and the WHO Model List of Essential Medicines (18th Edition): Clarifying the Debate on IP and Access”. WIPO. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_gc_ip_ge_16/wipo_gc_ip_ge_16_brief.pdf. Läst 3 maj 2017. 
 7. ^ Wirtz, VJ; Hogerzeil, HV; Gray, AL; Bigdeli, M; de Joncheere, CP; Ewen, MA; Gyansa-Lutterodt, M; Jing, S; et al. (28 January 2017). ”Essential medicines for universal health coverage”. The Lancet 389 (10067): sid. 403–476. doi:10.1016/S0140-6736(16)31599-9. PMID 27832874. 
 8. ^ [a b c] ”WHO Model Lists of Essential Medicines”. World Health Organization. http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/. Läst 17 januari 2017. 
 9. ^ Prakash, B; Nadig, P; Nayak, A (2016). ”Rational Prescription for a Dermatologist.”. Indian Journal of Dermatology 61 (1): sid. 32–38. doi:10.4103/0019-5154.174017. PMID 26955092. 
 10. ^ [a b] ”WHO Model List of Essential Medicines 20th List”. WHO Model List of Essential Medicines 20th List. March 2017. http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pdf?ua=1. Läst 8 juni 2017. 
 11. ^ ”World Health Organization model list of essential medicines for children: 7th list 2019”. who.int. World Health Organization. 2019. https://apps.who.int/iris/handle/10665/325772. Läst 17 januari 2017. 
 12. ^ Rose, K; Anker, JNVd (2010) (på engelska). Guide to Paediatric Drug Development and Clinical Research. Karger Medical and Scientific Publishers. sid. 42. ISBN 9783805593625. https://books.google.ca/books?id=o8bDJPHqGeYC&pg=PA42 
 13. ^ Seyberth, HW; Rane, A; Schwab, M (2011) (på engelska). Pediatric Clinical Pharmacology. Springer Science & Business Media. sid. 358. ISBN 9783642201950. https://books.google.ca/books?id=jM1gob3MeVYC&pg=PA358 
 14. ^ Kalle, H (9 February 2017). ”Essential Medicines for Children”. Clinical Pharmacology & Therapeutics 101: sid. 718–720. doi:10.1002/cpt.661. PMID 28182281. 

Vidare läsningRedigera