Bariumsulfat är ett salt av barium och svavelsyra. Det har formeln BaSO4. Det förekommer naturligt i mineralet baryt (tungspat).

Bariumsulfat
Strukturformel
Bariumsulfat
Systematiskt namnBariumsulfat
Övriga namn
  • Pigment White 21

Som mineral:

  • Baryt (tungspat)
  • Pigment White 22
Kemisk formelBaSO4
Molmassa233,4 g/mol
UtseendeVita kristaller
CAS-nummer7727-43-7
SMILES[Ba+2].[O-]S([O-])(=O)=O
Egenskaper
Densitet4,5 g/cm³
Löslighet (vatten)< 0,0025 g/l
Smältpunkt1580 °C (sönderfaller)
Faror
NFPA 704

0
0
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Egenskaper redigera

Bariumsulfat är praktiskt taget olösligt i vatten och andra lösningsmedel, men går att lösa med koncentrerad svavelsyra. Vid upphettning till 1580 °C sönderfaller bariumsulfat till bariumoxid, svaveldioxid och syrgas.

 

Bariumsulfat är svagt oxiderande och kan reduceras av kol till bariumsulfid (BaS).

 

Framställning redigera

Bariumsulfat tillverkas genom att bariumsulfid eller bariumklorid (BaCl2) får reagera med natriumsulfat (Na2SO4) löst i vatten. Eftersom bariumsulfat inte är vattenlösligt fälls det ut i fast form.

 
 

Användning redigera

Kontrastmedel redigera

Bariumsulfat används som kontrastmedel vid röntgenundersökningar av mag-tarmkanalen. Bariums vattenlösliga salter är ofta giftiga men bariumsulfatets extremt låga löslighet gör att kroppen inte tar upp saltet.

Pigment redigera

Bariumsulfat används som vitt pigment och konsistensmedel i målarfärg. I gemensam fällningsreaktion har det framställts samtidigt tillsammans med zinksulfid och bildat pigmentet litopon.

Ba2+ + S2- + Zn2+ + SO → BaSO4(s) + ZnS(s)[1]

Syntetiskt bariumsulfat har Colour Index-beteckning Pigment White 21. Det går även under namnet Blanc fix. Bariumsulfatpigment utvunnet från mineralet baryt heter däremot Pigment White 22. Båda numreras C.I. 77120.[2]

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera

  1. ^ G Hägg 1963, Allmän och oorganisk kemi, Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, kapitel 26-5b sid 625
  2. ^ Barium sulfate Museum of Fine Arts, Boston. Läst 13 april 2018.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Barium sulfate, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Bariumsulfat, tidigare version.