Klavulansyra är en beta-laktam strukturellt relaterad till penicilliner och innehar förmåga att inaktivera en mängd beta-laktamaser genom att blockera de aktiva ställena hos dessa enzymer. Klavulansyra är särskilt aktiv mot kliniskt viktiga plasmidmedierade betalaktamaser som ofta är ansvariga för överfört läkemedelsresistens mot penicilliner och cefalosporiner.

FramställningRedigera

Klavulansyra framställs genom fermentering av Streptomyces clavuligerus.