Oxytocin är ett peptidhormon och troligen en signalsubstans som huvudsakligen insöndras från hypofysens baklob. Oxytocinet verkar på cellerna i den glatta muskulaturen;[1] det binds vid cellytan av oxytocinreceptorer som finns i livmodern, bröstkörtlar och i hjärnan.[2]

Strukturformel för oxytocin

Historia redigera

Oxytocin är känt sedan lång tid tillbaka. Henry Dale fann 1906 att extrakt från hypofysen framkallade sammandragningen på katters livmoder. Han döpte hormonet till oxytocin efter det grekiska ordet för 'hastig förlossning', τoκoxξ. Dess kemiska komponenter beskrevs första gången av Vincent du Vigneaud, att det består av nio aminosyror, vilket var historiens första sekvensering och syntetisering av ett polypeptidhormon. Hans forskning på oxytocinet var egentligen en biprodukt av att han forskade på svavel och insulin. Det var då redan känt att det bidrog till mjölkutsöndring, att det fungerade antidiuretiskt, och att det sänker blodtrycket hos fåglar. För sin forskning om bl.a. oxytocin erhöll du Vigneaud Nobelpriset i kemi 1955.[3]

Struktur redigera

Oxytocin är liksom vasopressin ett peptidhormon. De är båda peptider med nio aminosyror (nonapeptider) och det är endast två aminosyror som skiljer de båda hormonerna från varandra, vilket antyder ett gemensamt evolutionärt ursprung.

Frisättning redigera

Oxytocin syntetiseras i den paraventrikulära samt supraoptiska kärnan i hypotalamus och transporteras med snabb axonal transport (axoplasmatiskt flöde) från hypofysens baklob (neurohypofysen) och utsöndras i blodet där den har en halveringstid på tre minuter. Vid frisättningen aktiveras intracellulärt kalcium (Ca2+).[4] Utanför nervsystemet har oxytocin bl.a. en roll som steroidreglerare under menstruationscykeln.[5]

Vid amning redigera

När barnet suger på bröstet frisätts främst två amningshormoner hos modern: prolaktin och oxytocin. Oxytocin gör att mjölken rinner till genom att myoepitelcellerna i brösten kontraherar (dras ihop). Det tar i regel en stund från det att barnet börjat suga tills mjölken börjar rinna till. Insöndringen av oxytocin försenas och minskas om modern är trött, ledsen eller orolig.[6]

Under förlossning redigera

Oxytocin är viktigt för att livmoderns myometrium ska dra ihop sig under förlossningen och induceras genom att cervix utvidgas. Även syntetiskt oxytocin administreras ibland för att underlätta förlossning.

Andra stimuli redigera

Det är troligt att oxytocin också frisätts av taktil beröring och varm temperatur.[7] Det är därvidlag viktigt för utvecklingen av modersbeteenden och samspel inom familjen. Både hos mödrar och fäder finns ett samband mellan höga nivåer oxytocin och egenskaper som är viktiga för föräldraskap. Kortisol, å andra sidan, utsöndras i reaktion på stress (exempelvis vid förälskelse och att bli förälder), alltså vid samma tillfällen som oxytocin är viktigt. Oxytocin och kortisol motverkar varandra och samverkar med varandra vid sådana fall på komplicerade och ännu inte fullt förstådda sätt. Höga nivåer kortisol hos mödrar men inte fäder motverkar de positiva effekterna av oxytocin beträffande modersbeteenden men effekterna gäller också moderns relation till barnets fader.[8] Nässprej av oxytocin sänker kortisolnivån, men hur stor denna effekt är mycket individuell och korrelerar med graden av känslomässig självbehärskning.[9][10] Oxytocinet är uttryckt i accumbenskärnan där det bland annat reglerar social anpassning och förmågan att samspela med andra, men är för detta beroende av serotonin i samma hjärnstruktur.[11]

Vissa studier tyder på att oxytocin utsöndras av att höra icke-verbala ljud från kvinnoröster som påminner om kommunikationen mellan mor-barn.[12]

Oxytocinutsöndring är knutet till sexuella beteenden, upplevelser och reaktioner. Det verkar i sådana sammanhang ofta genom interaktioner och modulerare av andra hormoner.[13] Oxytocinnivåerna i plasma ökar vid sexuell upphetsning, och nivåerna korrelerar med orgasmens intensitet. Högre värden av dopamin, testosteron och oxytocin ökar det sexuella begäret och libido hos båda könen, adrenalin, testosteron, oxcytocin och östrogen ökar den sexuella upphetsningen, och noradrenalinet och oxytocinet påverkar orgasmen.[14]

Förutom värme och beröring, ökar oxytocinaktiviteten av simning. Effekten ökar av att simma ofta och regelbundet.[10] Lugn musik kan bevisligen sänka stress och göra människor mera harmoniska. Oxytocinnivåerna tycks öka av sådan musik.[15]

Psykiska, sociala och fysiska effekter redigera

Oxytocin är avgörande för upprättandet av gemenskap, parbildning, omvårdnad och förmåga att följa sociala normer. Förhöjd aktivitet av oxytocin skapar ökad tillit,[16] minskar aggressioner, ångest, samt dämpar aktiviteten i amygdala,[17] och minskar troligen också stress.[7]

Höga värden av oxytocin, vasopressin och prolaktin är avgörande för utvecklingen av moderskänslor.[18] Djurförsök har visat att administration av oxytocin och östrogen fungerar ångestdämpande på honor och ökar deras sociala samspel.[19] Honor med större omvårdnad om barn har också visat sig ha ett större antal östrogenberoende oxytocinreceptorer i hjärnan, och detta är ärftligt från moder till dotter.[20] Sådana östrogenberoende oxytocinreceptorer ökar dessutom honornas sexuella mottaglighet.[21]

Oxytocin gör människor lyckligare och tillitsfulla. Det ökar viljan till parbildning, och är starkt involverat i sexuell lust. En orsak till detta är att det skänker lugn genom dess påverkan på glatt muskulatur. På grund av dess höga plasmanivåer vid olika former av känslor av kärlek och lust, brukar det kallas "kärlekshormon". Hos män bidrar oxytocin även till erektion och ejakulation.[3]

Förutom glatt muskulatur, påverkar oxytocin skelettmusklerna. Fungerande oxytocinaktivitet är avgörande för nybildning av muskler. Det tycks vara förändringar i oxytocinet som ger såväl sarkopeni som muskelsvaghet på ålderdomen.[22]

Oxytocin ökar den autonoma hjärtkontrollen, genom att exempelvis öka heart rate variability,[23][24] vilket förbättrar kroppens förmåga att hantera stress, ett samband mellan HRV och stress som påvisats exempelvis vid borderline personlighetsstörning.[25] Oxytocin tycks spela en viktig roll i regleringen av det kardiovaskulära systemet.[26][27] Tillsammans med vasopressin har det en roll i uppkomsten av kronisk hjärtsvikt.[28]

Oxytocin och sjukdomar redigera

Personer med autism kan möjligen ha för låga värden av oxytocin.[29] Ökade värden av oxytocin har iakttagits vid medicinering med neuroleptikum av schizofrena personer, och ökningen står i relation till hur länge medicineringen pågått.[30]

För höga värden av exogent oxytocin kan leda till vattenförgiftning och hyponatremi.[31]

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ ”Oxytocin”. Svensk MeSH. Karolinska Institutet. https://mesh.kib.ki.se/term/D010121/oxytocin. 
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304104235/http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.776.543.750.100.630&tool=karolinska. Läst 21 maj 2011. 
 3. ^ [a b] Navneet Magon och Sanjay Kalra, The orgasmic history of oxytocin: Love, lust, and labor, Indian Journal of Endocrinology and Metabolism Volume : 15 2011, Page : 156-161
 4. ^ Viero C et al, REVIEW: Oxytocin: Crossing the bridge between basic science and pharmacotherapy, CNS Neurosci Ther. 2010 Oct;16(5):e138-56
 5. ^ Gimpl G och Fahrenholz F, The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation, Physiol Rev. 2001 Apr;81(2):629-83
 6. ^ ”Amning, Sjukvårdsrådgivningen”. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. https://archive.is/20130418024744/http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/Mat-och-naring/Amning/. Läst 27 februari 2013. 
 7. ^ [a b] Uvnäs-Moberg K. Oxytocin may mediate the benefits of positive social interaction and emotions, Psychoneuroendocrinology. 1998 Nov;23(8):819-35
 8. ^ Gordon, Ilanit, et al. "Oxytocin, cortisol, and triadic family interactions." Physiology & behavior 101.5 (2010): 679-684.
 9. ^ Quirin, Markus, Julius Kuhl, and Rainer Düsing. "Oxytocin buffers cortisol responses to stress in individuals with impaired emotion regulation abilities." Psychoneuroendocrinology 36.6 (2011): 898-904.
 10. ^ [a b] Cardoso, Christopher, et al. "Intranasal oxytocin attenuates the cortisol response to physical stress: a dose–response study." Psychoneuroendocrinology 38.3 (2013): 399-407.
 11. ^ Dölen, Gül, et al. "Social reward requires coordinated activity of nucleus accumbens oxytocin and serotonin." Nature 501.7466 (2013): 179-184.
 12. ^ Leslie J. Seltzer et al, Social vocalizations can release oxytocin in humans, Proc. R. Soc. B 2010 277, 2661-2666
 13. ^ Andrea Burri et al, The acute effects of intranasal oxytocin administration on endocrine and sexual function in males, Psychoneuroendocrinology Volume 33, Issue 5, June 2008, Pages 591-600
 14. ^ Anil Kumar Mysore Nagaraj et al, Biology of Sexual Dysfunction, Online J Health Allied Scs. 2009;8(1):2
 15. ^ Chanda, Mona Lisa, and Daniel J. Levitin. "The neurochemistry of music." Trends in cognitive sciences 17.4 (2013): 179-193.
 16. ^ Michael Kosfeld et al, Oxytocin increases trust in humans, Nature Vol 435|2 June 2005
 17. ^ Peter Kirsch et al, Oxytocin Modulates Neural Circuitry for Social Cognition and Fear in Humans, The Journal of Neuroscience, December 7, 2005, 25(49):11489-11493
 18. ^ Ertuğrul EŞEL, Neurobiology of Motherhood, Türk Psikiyatri Dergisi 2010
 19. ^ McCarthy MM, Estrogen modulation of oxytocin and its relation to behavior, Adv Exp Med Biol. 1995;395:235-45
 20. ^ Frances Champagne et al, Naturally occurring variations in maternal behavior in the rat are associated with differences in estrogen-inducible central oxytocin receptors, PNAS October 23, 2001 vol. 98 no. 22 12736-12741
 21. ^ Caldwell JD et al, Oxytocin facilitates the sexual receptivity of estrogen-treated female rats, Neuropeptides. 1986 Feb-Mar;7(2):175-89
 22. ^ Elabd, Christian, et al. "Oxytocin is an age-specific circulating hormone that is necessary for muscle maintenance and regeneration." Nature communications 5 (2014).
 23. ^ Norman, Greg J., et al. "Oxytocin increases autonomic cardiac control: moderation by loneliness." Biological psychology 86.3 (2011): 174-180.
 24. ^ Kemp, Andrew H., et al. "Oxytocin increases heart rate variability in humans at rest: implications for social approach-related motivation and capacity for social engagement." PloS one 7.8 (2012): e44014.
 25. ^ Maier, Silvia Ursula. "Effects of Oxytocin on prosocial behaviour and autonomic nervous system in patients with Borderline Personality Disorder." MEi: CogSci Conference 2011, Ljubljana. 2011.
 26. ^ Jankowski, Marek, et al. "Oxytocin in the heart regeneration." Recent patents on cardiovascular drug discovery 7.2 (2012): 81-87.
 27. ^ Alizadeh, Ali Mohammad, and Parasto Mirzabeglo. "Is oxytocin a therapeutic factor for ischemic heart disease?." Peptides 45 (2013): 66-72.
 28. ^ Sivukhina, E. V., et al. "Comparison of vasopressin and oxytocin expressions in the hypothalamo-neurohypophysial system of patients with chronic heart failure." Hormone and metabolic research 42.01 (2010): 56-60.
 29. ^ Modahl C et al, Plasma oxytocin levels in autistic children, Biol Psychiatry. 1998 Feb 15;43(4):270-7
 30. ^ Beckmann H et al, Vasopressin--oxytocin in cerebrospinal fluid of schizophrenic patients and normal controls, Psychoneuroendocrinology. 1985;10(2):187-91
 31. ^ http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19620228000019&DocTypeID=6#caution

Källor redigera

 • Boron W. Medical Physiology updated ed. (2005) Elsvier Sunders ISBN 1-4160-2328-3
 • Uvnäs-Moberg, Kerstin; Petersson, Maria: Oxytocin - biokemisk länk för mänskliga relationer, Mediator av antistress, välmående, social interaktion, tillväxt, läkning... , Läkartidningen nr 35 2004, volym 101, sid 2634-2639 länk Fullständiga referenser till artikeln

Externa länkar redigera