Öppna huvudmenyn

I en kostnads-effekt-analys jämförs kostnader med någon form av effekt eller "output", ofta i form av en kvot mellan effekt och kostnad. Denna kvot kallas vanligen ICER (incremental cost effectivness ratio).

TillämpningsområdenRedigera

I hälsoekonomiska sammanhang beräknas vanligen kostnaden per QALY (kvalitetsjusterade levnadsår), exempelvis baserar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) sina beslut på sådana analyser. TLV har inget specifikt gränsvärde för vad som är en rimlig kostnad per QALY.

Se ävenRedigera