En förenklad strukturformel eller skelettformel är en notation för organisk kemi. Det förenklade ligger i att kol- och väteatomer inte skrivs ut explicit - kolatomer antas istället implicit finnas i alla noder i strukturen där inte annat anges, och väteatomer förmodas sedan förekomma i den utsträckning övriga atomer (givet deras position i strukturen) så kräver.

Den förenklade strukturformeln för escitalopram

Den enklaste förenklade strukturformeln, ett rakt streck, representerar alltså två kolatomer som sitter ihop med varandra samt tre väteatomer per kolatom, det vill säga etan (C2H6).

Strukturformler Andra framställningar
Elektronformel Valensformel Nattaprojektion Skelettformel Konstitutionsformel Summaformel Empirisk formel
Metan existerar inte CH4 CH4 CH4
Propan CH3–CH2–CH3 C3H8 C3H8
Ättiksyra CH3–COOH C2H4O2 CH2O
Vatten existerar inte existerar inte H2O H2O