En formation eller geologisk formation är den grundläggande enheten inom litostratigrafin.[1] En formation består av ett antal strata som har en jämförbar litologi, facies eller andra liknande egenskaper. Tjockleken på formationen är inte av betydelse för indelningen. Formationer kan delas in i olika led. Flera formationer kan tillsammans bilda en grupp. Typsektioner (stratotyper) i en formation beskriver formationens grundläggande sammansättning, eftersom tunna kalkstenslager är mycket annorlunda från det omgivande skiffer i t.ex. Alunskifferformationen.

Ett geologiskt tvärsnitt av Grand Canyon. De svarta siffrorna är grupper av formationer och de vita är formationer

Ett exempel på en geologisk formation är Hell Creek Formation i USA.

Exempel på svenska bergartsformationer är Alunskifferformationen, Kläppeformationen, File Hajdarformationen och Bergekalksten.

ReferenserRedigera