Kulturlager är inom arkeologi benämningen på ett jordlager som har lämningar efter och bär spår av mänsklig aktivitet.

Jordlager i ett schakt i Sogndal, Norge.

Ett kulturlager är ett fyndförande, kulturavsatt, eller kulturpåverkat stratum (skikt). Med strata avses här jordlager och jordmånshorisonter, där de förra utgör depositionella, och de senare postdepositionella bildningar. I Sverige har begreppet främst diskuterats inom den historiska arkeologin som oftare måste hantera komplexa stratigrafier.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Beronius-Jörpeland, L., 1992: The Formation of Occupation Layers as an Archeological Source. Rescue and Research. Red. Kyhlberg, O., RAÄ Arkeologiska undersökningar Skrifter No 2.
  • Heimdahl, J., 2003: Den urbana naturen. Synen på urbana kulturlager i mötet mellan arkeologi och kvartärgeologi. META 2003, 3: 3-19.
  • Heimdahl, J. 2005: Urbanised Nature in the Past. Site formation and Environmental Development in Two Swedish Towns, AD 1200-1800. Thesis in Quaternary Geology 5. Stockholm University. Stockholm.
  • Järpe, A., Redin, L. & Wahlöö, C., 1979: Ett standardiserat beteckningsschema för sektionsritning. Fornvännen 74. Stockholm.
  • Larsson, S., 2000: Stadens dolda kulturskikt. Lundaarkeologins förutsättningar och förståelsehorisonter uttryckt genom praxis för källmaterialsproduktion 1890-1990. Archaelogica lundensia Investigationes de Antiqvitatibus Urbis Lundae IX. Lunds Universitet. Lund.
  • Tagesson, G., 2000: Bodde dom där nere? Om kulturlagerbildning och avfallshantering i stormaktstidens Norrköping. Att tolka stratigrafi. Det tredje nordiska stratigrafimötet, Åland 1999. Eriksdotter, G., Larsson, S. & Löndahl, V., (eds.), Meddelanden från Ålands högskola Nr 11. Mariehamn: Ålands högskola.