-grafi, av grekiskans grafein, "skriva", efterled som betyder "beskrivning". Ett ord som slutar med "grafi" kan syfta på en lära (geografi), en teknik (stenografi) eller en förteckning (diskografi).