Mall:Nordisk territorialhistoria

Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

Detta är den huvudsakliga navigationsrutan till artikelserien Nordisk territorialhistoria. Det finns även följande varianter:

Mall:Nordisk territorialhistoria - Svenska besittningar
Mall:Nordisk territorialhistoria - Svenska kolonier
Mall:Nordisk territorialhistoria - Danska kolonier
Mall:Nordisk territorialhistoria - Norska kolonier