Lerskiffer är en sedimentär eller metamorf[1], tät, olikfärgad bergart som bildas genom att lerpartiklar samlats på botten av havsdjup. Partiklarna pressas samman av sin egen tyngd och av vattenmassornas tyngd och övergår (förstenas) då via diagenes från sediment till en sedimentär bergart. Denna botten kan senare komma upp till ytan genom tektoniska rörelser.

Lerskiffer
Lerskiffer
KategoriSedimentär bergart
FärgOlikfärgad
SpaltningLättkluven
Hårdhet (Mohs)2
StreckfärgGrå till gulvit
Specifik vikt2,6–3,5
Lerskiffer täckt med stenmoss.

Egenskaper redigera

Lerskiffret består oftast av kristallina fragment av olika lermineral. Bergartens skiffrighet har uppkommit genom tryck. Sammanfaller denna skiffrighet med lagringen kan stenen lätt klyvas i skivor. När skiffrigheten bildar vinkel med lagringen är sammanhållningen större och lerskiffren inte lika lättkluven. Om man repar ytan med metall får man ett grått streck.

Lerskiffer är ofta fossilförande och kan innehålla exempelvis brachiopoder, trilobiter eller växtfossil.

Användning redigera

Lerskiffer förekommer i flera former, som funnit användning inom olika områden:

Bland metamorfa skiffrar märks främst Fyllit och Glimmerskiffer.[1]

Källor redigera

  • Meyers varulexikon, Forum, 1952
  • Bonniers naturguide – Bergarter, 2005

Noter redigera

  1. ^ [a b] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord skiffer)