Övedssandsten är en sandsten som finns i Skåne och som tillhör den yngsta delen av kambrosilur.

Tulestationens huvudentré i Stockholm.

Övedssandsten går i dagen vid Övedskloster, Klinta och Ramsåsa. Vid Övedskloster bröts sandsten redan på 1750-talet till byggnadssten. I början av 1900-talet utvidgades verksamheten, efter det att AB Öwedsklosters sandstensbrott bildats, men på grund av minskad efterfrågan är driften nedlagd sedan många år. Stenen bröts i en underjordsgruva. Övedssanstenen är ljusröd och har en varm färgton. Den är lätt att bearbeta som ornamentsten har också använts som fasadsten. Ett tidigt exempel är Övedsklosters slott, ritat av Carl Hårleman, för vilket stenen användes till huvudbyggnadens fasad.

AnvändningRedigera

KällorRedigera