Geolog är titeln för en person som utövar geologi som yrke eller hobby. Bland många uppgifter kan i yrket ingå berggrundskartering och prospektering. Geolog är ingen skyddad titel i Sverige, men för att arbeta som geolog krävs ofta en akademisk examen.

Geologen av Carl Spitzweg.

Ordet "geolog" är belagt i svenskan sedan 1818.[1]

Några berömda geologer redigera

Framstående svenska geologer redigera

Referenser redigera