Segertoner (1960)

pingströrelsens sångbok

Segertoner från 1960 är pingströrelsens sångbok , som Lewi Petrus var huvudredaktör för. Den utgavs av Förlaget Filadelfia.[1] I förordet uppger han att numreringen i stort sett följer föregående upplaga (Segertoner 1930) men att 78 sånger "utmönstrats" medan 230 nya sånger tillkommit vilket innebär att denna utgåva innehåller 602 sånger

Segertoner
En samling andliga sånger för enskilt och offentligt gudstjänstbruk
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Förlag för förstautgåvanFiladelfia
Utgivningsår1960
Del i serie
Ingår i serieSegertoner
Föregås avSegertoner 1930
Efterföljs avLevande sång (1984)

I redaktionen ingick också Karl-Erik Svedlund, Daniel Hallberg och Lennart Jernestrand.

Innehåll i nummerordning

redigera

Sång 1 — 100

redigera
 1. Store Gud, du är god Josepha Gulseth - översatt från norska
 2. Jag var borta ifrån Herren
 3. Det är så gott att om Jesus sjunga av Anders Nilsson
 4. O, fröjd utan like, som Jesus mig gav av Lewi Pethrus
 5. Lova Herren du, hans egna köpta skara av Andrew L Skoog
 6. Saliga visshet, Jesus är min av Fanny Crosby
 7. O, det finns ingen vän lik Jesus av Peter Bilhorn - Nathanael Cronsioe
 8. Stäm in i änglars kor av J Allen
 9. Glad som fågeln på sin gren i lunden av Nils Frykman
 10. Fast i Herrens sanning stå av P P Bliss - T Truvé
 11. Jag inträtt i Kanaan Mrs C H Morris
 12. O, segrare från Golgata av Lewi Pethrus
 13. Fram till seger emot synd och värld från engelskan av Algot Hed
 14. Jag lyfter mina händer av J Arrhenius
 15. Närmare, Gud, till dig av Sarah F Adams - översättning J Stadling
 16. Skurar av nåd skola falla av D W Whittle
 17. Kom huldaste förbarmare av A C Rutström
 18. Jag funnit har en reningsflod av Phoebe Palmer
 19. Behåll min själ från dag till dag översatt av Carl Hedeen
 20. Från det slaktade Guds Lamm av Olof Hedeen
 21. Vem som helst kan bli frälst av Nils Frykman
 22. En underbar, underbar tillflykt av Lewi Pethrus
 23. Vill du från syndernas börda bli fri? av L E Jones
 24. Guds rena Lamm, oskyldig av Nic. Decius
 25. Låt mig få höra om Jesus av Fanny Crosby
 26. Gå i Herrens vingård, käre broder av J B Carlin - Fredrik Engelke
 27. Det är ett fast ord av Joël Blomqvist
 28. Så ömt och så vänligt ljöd Frälsarens röst E K Bradford - från norskan av Lewi Pethrus
 29. Kom, o kom, du betryckta själ av G F Root - John Ongman
 30. O, öppna ditt hjärta för Herren av okänd sv. förf. - Emil Gustafson
 31. Emedan blodet räcker till av August Östlund
 32. Härlig är jorden av B S Ingemann
 33. Jag är en främling här av E T Cassel
 34. Han kärleksfullt mig sökte av W Spencer Walton
 35. Härligt nu skallar frälsningens bud av Josef Grytzell
 36. En gång jag av lagen blev tuktad och skrämd av T B Barratt - Otto Witt
 37. Nu är syndens boja krossad av Elisha Hoffman
 38. Vill du äga Jesus och bli fri från alla band av C S Nusbaum
 39. Köpt ifrån jorden av R Edhelberg
 40. Vid min bröders hjordar av Lewi Pethrus
 41. När vi vandra med Gud av J H Sammis
 42. Fruktar jag, min tro blir svag av Ada R Habershon - Carl Hedeen
 43. Såsom floden strömmar av Francis R Havergal - Lewi Pethrus
 44. När ditt mod sviktar av Eric Bergquist
 45. Jag är en kristen och vill det vara av Josef Grytzell
 46. Herre, se, vi vänta alla av Eric Bergquist, vers 4-5 av Elias Hane
 47. Jesus, du vår gode herde av D A Thrupp
 48. När Jesus uppstått ur sin grav av Elias Hane
 49. Se, det vitnande fältet nu väntande står ur Väckelse- och Lovsånger
 50. Tänk, vilken underbar nåd av Gud av Eric Bergquist - bearbetad av D H-g
 51. Nu midnattstimmen inne är av Elias Hane
 52. Stå upp, stå upp för Jesus av George Duffield
 53. Oss ett härligt rike väntar av D W Whittle - John Ongman - D H-g
 54. När jag från mödans och prövningens land av Chas H Gabriel - R Edhelberg
 55. Du Guds frälsta pilgrimsskara av Josef Grytzell
 56. När mitt livsverk är ändat av Fanny J Crosby
 57. När jag i tron min Jesus ser Brita Knös
 58. Städse på Sion jag tänker av T B Barratt
 59. Jag skall se min Herre Jesus ur Sånger till Herrens lof
 60. Invid porten står av Katharina E Purvis
 61. Det ljusnar nu, det gryr till dag av C Hyllestad översatt från norskan av Lewi Pethrus
 62. Den kraft, som föll på pingstedag av Mrs C H Morris
 63. Väktare, när få vi skåda Sions morgon gladelig av Sidney S Brewer
 64. All min fröjd jag har i Jesus av Thorwald Løwø
 65. Vår Gud giver löften av S C Kirk
 66. En Frälsare, härlig, jag äger Mrs Frank A Breck
 67. Jesus min herde, har omsorg om mig av Göte Strandsjö
 68. Ingen lik Jesus i lust och smärta av Johnson-Oatman
 69. Till Jesus varje dag mitt hjärta drages W C Martin
 70. Löftena kunna ej svika av Lewi Pethrus
 71. Aldrig tröttna vi att sjunga av Fanny Crosby
 72. Sjung, o mitt hjärta! av Sixten Sjöberg
 73. På Golgata kors min Frälsare led av Henrik Schager
 74. Vak upp, hör väkten ljuder av Frans Michael Franzén
 75. Såsom lösen för min själ av C Austin Milles
 76. Friad från lagen frälsning jag funnit P P Bliss
 77. Vilken Frälsare jag har av Charlotte G Homer
 78. Alla tvivel bär till Jesus av J C Morgan
 79. Strid för sanningen! Strid mot fienden! av William F Sherwin
 80. Vid basunens ljud J H Kurzenknabe
 81. Den, som tror på Herren av Mrs C H Morris
 82. Jag har hört om Herren Jesus hur han gick på stormigt hav av Mrs S Z Kaufmann
 83. Kom som du är till din Jesus av T S Barratt
 84. Eld från himlen, kom! av T S Barratt
 85. Här en källa rinner av William Cowper - Betty Ehrenborg-Posse
 86. Från berg till berg, från dal till dal av W H Clark - John Ongman
 87. Gör det lilla du kan Lina Sandell
 88. Hur ljuvligt det är att möta Kirsten D Hansen - Jakob Byström bearbetad 1959
 89. En blick på den korsfäste giver dig liv av Amelia M Hull
 90. Säg känner du det underbara namnet av Allan Törnberg
 91. Upp kamrater, sen baneret fladrande framgår av P P Bliss
 92. O Jesus, jag ej glömma kan av Edward P Hammond - Albert Johansson
 93. Till härlighetens land av J O Wallin
 94. Sök ej Kristus bland de döda av P P Bliss
 95. Kärlek från vår Gud av J Schjörring
 96. Vid levande källan jag vilar så nöjd av Emil Gustafson
 97. Framåt, Kristi stridsmän av S Baring Gould - Anna Ölander
 98. Jag är frälst, Mig Herren frälsat av S L Oberholtzer - John Ongman
 99. Du arma själ, som fridlös går av Olof Hedeen
 100. På underbara vägar går av William Cowper

Sång 101 — 200

redigera
 1. Hela världen fröjdens Herran av J Frank - Jakob Arrhenius - Jesper Svedberg
 2. Jag tågat från Egypten upp till löftets land av Mrs M J Harris
 3. Min blodige konung på korsträdets stam av Fr E Falk
 4. Var hälsad sköna morgonstund av Johan Olof Wallin
 5. Just som jag är av Charlotte Elliot - Betty Ehrenborg-Posse
 6. Jag kan icke räkna dem alla av Lina Sandell
 7. O, du dyrköpta själ av Paulina[förtydliga]
 8. Förlossningen är vunnen av Elisabet Cruciger - Olaus Petri - Johan Åström
 9. Klippa, du som brast för mig av A M Toplady
 10. O, du saliga av J D Falk
 11. Jesu, du min fröjd och fromma av okänd tysk förf, - Jakob Arrhenius
 12. Se, mängden mot Golgata skrider av Hj Hansen - översatt från norskan av Conrad Björkman
 13. O, var äro de av E E Rexford
 14. Om någon mig åtspörja vill av dansk förf. - Fredrik Engelke
 15. Sjung evangelium om Jesus av Philip Phillips - Erik Nyström
 16. Måste jag då gå så tomhänt? av C C Luther
 17. Dröjer du än, o broder? av G F Root - John Ongman - D. H-g
 18. När invid korset jag böjde mig av E A Hoffman - John Ongman
 19. Har du hört förtäljas om Jesu död av T Dennis - Otto Witt
 20. Underbar kärlek så stor av J M Driver
 21. Nu stämmen upp en fröjdesång om frälsning av Philip Paul Bliss
 22. Gå, Sion, din konung att möta av Erik Nyström
 23. Guds kärleksflod så full av frid av A Playle
 24. En gång skörden är slut av Samuel Smith - Bearbetad av D. H-g
 25. Medan allting ler och blommar av Lina Sandell
 26. Min själ var förskräckt för Guds stränghet och makt av H J Zelley
 27. Det är en, som har dött i stället för mig av Carrie A Breck
 28. En frälsare dyrbar är Jesus av Fanny Crosby
 29. Jesus för världen givit sitt liv av Lina Sandell
 30. Det finns en underbar källa av Herman Steffensen - Bearb. D. H-g
 31. Evad dig möter, käre vän av Carl Lundgren
 32. Jag vill hava Jesus med mig av Lizzie Edwards
 33. Jag vill börja med dig, o min Jesus av Conrad Björkman
 34. Jag vill sjunga om min Jesus av Philip Paul Bliss
 35. Allenast i hopp till Gud av Jonas Petersen
 36. Trygg gemenskap här av E A Hoffman
 37. Jesus, som av andras sorger av Emil Gustafson bearb.
 38. Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla av William L Thompson
 39. Många år jag gick på syndens väg av William R Newell
 40. Jesusnamnet, tag det med dig av Lydia Baxter - Daniel Hallberg
 41. Hjärtans Jesus, i ditt hjärta Ur Sions nya sånger
 42. O, hur saligt att få vandra av Joël Blomqvist - Per Ollén
 43. Så älskade Gud världen all av Betty Ehrenborg-Posse
 44. Det finns ett hem av Adolf Edgren
 45. Har du mod att följa Jesus av Lina Sandell
 46. Var jag går, i skogar, berg och dalar av okänd sv. förf. - C O Rosenius
 47. Lov, ära och pris dig vår Fader och vän av William P Mackay
 48. Hör, o min själ, hur änglasången skallar av F W Faber
 49. Värj din tro, din ungdoms krafter av Christoffer Hansen
 50. Kämpar för vår konung äro vi av John Fredricson
 51. Det finns en källa fylld med blod av O Cowper
 52. Tidstecknen visa, att Herren är nära bearbetad av Lewi Pethrus
 53. Vill salig och lycklig du bliva av Svea Bergholtz-Grönlund
 54. Det är en ros utsprungen av okänd tysk förf. - Tekla Knös
 55. Vår Gud är oss en väldig borg av Martin Luther - Olaus Petri - Johan Olof Wallin
 56. Jesus, blott i dina sår av okänd författare
 57. Låt oss sprida solsken av E E Hewitt - O Bodien
 58. När du kastas redlöst kring på livets hav av Johnson Oatman Jr
 59. Det klappar på där ute H V 5:2, H V 5:3, H V 2:4-5, H V 2: 14, 1 Tess 4: 17. Från Schibboleth[förtydliga] översatt av Lewi Pethrus
 60. Bereden väg för Herran av F M Franzén
 61. I ären tempel av Mrs C H Morris - D. H-g
 62. O Jesus, min Jesus, mitt hjärta intag av Emil Gustafson
 63. Ensam Jesus kom från himlens tempelgårdar av J A Broberg
 64. Vad ljus över griften! av F M Franzén
 65. Då min farkost bräcklig, svag av W C Martin
 66. Herren står vid hjärtats dörr av okänd förf.
 67. Hur underlig är du i allt vad du gör av Emil Gustafson
 68. Närmre, ja närmre, tätt till ditt bröst av Mrs C H Morris
 69. O, att bli lik dig, Frälsare dyre av T O Chisholm
 70. Så den ädla säden av Knowles Shaw
 71. Du tog din plats på Fadrens högra sida av Lewi Pethrus
 72. Endast i Gud hav din ro av okänd förf.
 73. Kommen alla i som liden av Thoro Harris - Daniel Hallberg
 74. Säll är den, som hoppas uppå Herren av Emil Gustafson
 75. Klädd i Guds frälsning jag står översatt från norskan
 76. O, sprid det glada bud av Frances Bottome
 77. Det var i Jesu dyra blod min synd försvann av Mrs C H Morris - Otto Witt
 78. Vi äro skördemän åt Gud av Chas H Gabriel
 79. Skynda till Jesus, tveka ej mer! av G F Root - Erik Nyström
 80. Ännu finns rum i Lammets fröjdesal av Horatius Bonar
 81. Se, korset det står fast, Halleluja av Horatius Bonar
 82. Var är du? Var är du? av Lina Sandell
 83. Vill du ej söka att rädda själar av Fred P Morris
 84. Hela vägen Jesus leder mig Chas H Gabriel
 85. Mera av Jesus Gud mig lär av E E Hewitt - Viktor Witting
 86. Jag törstar, och jag längtar att äga mer av Gud av A J Kelly - Lewi Pethrus
 87. Upp min tunga, att lovsjunga av V Fortunatus - J O Wallin
 88. Jubla nu, mitt sälla hjärta av Emil Gustafson
 89. Välkommen var ibland de frälstas skara av T H Barratt - D Hallberg
 90. Förr var mitt hjärta bundet av W C Martin - Otto Witt
 91. Djupt i synd jag sjunken var av James Rowe - Otto Witt
 92. Guds nåd är mig nog okänd förf. översatt från danskan av Otto Witt
 93. Kom hit, var törstig själ av T B Barratt - R Edhelberg
 94. Vem kan läka hjärtesåren av John Appelberg
 95. Vid Golgata jag stod en dag av E O Excell - Otto Witt
 96. Se, från helgedomen flyter Tempelkällans klara flod av K.G. Sjölin
 97. Vid mitt hjärta så länge min Frälsare stod av Ada R Habershon - Otto Witt
 98. En fullkomlig frälsning var dag och var stund i Jesus jag äger av Mrs C H Morris - Paul Ongman
 99. Fast vid korset blev han naglad av Robert Harkness - Otto Witt - D Hallberg
 100. Intet jag äger, som icke jag fått av James M Gray - Otto Witt

Se även

redigera

Källor

redigera

Fotnoter

redigera