Vad än dig möter, käre vän

(Omdirigerad från Evad dig möter, käre vän)

Vad än dig möter, käre vän (Urspr. Ehvad dig möter, käre vän) är en så kallad läsarsång av Carl Lundgren, med det uppmuntrande körtexten:

Och det skall ske, att vem som helst
av Herren nåd begär,
skall från all synd och död bli frälst
och vara där han är.

Carl Lundgren reste omkring och sjöng med hjälp av sitt psalmodikon, och det är troligt att även denna sång från början är en solosång. Texten består av fem 4-radiga verser samt den fyra rader långa körtexten till den första versen. Emil Gustafson valde bibelordet Apostlagärningarna 2: 21 "Hvar och en som åkallar Herrens namn skall varda frälst." för denna psalmtext i sin psalmbok Hjärtesånger 1895.

Publicerad iRedigera

Enbart körsångstexten Och det skall ske att vem som helst av Herren nåd begär är publicerad i

Texten till Vad än dig möter, käre vän finns på Wikisource.