Levande sång är ett tillägg till Segertoner 1960, utgiven 1984.[1] Numreringen i tillägget börjar med nummer 605 och innehåller 70 sånger.

Levande sång
Komplement till Segertoner
Originalspråksvenska
Genrepsalmbok
Förlag för förstautgåvanFiladelfia
Utgivningsår1984
Del i serie
Ingår i serieSegertoner
Föregås avSegertoner 1960
Efterföljs avSegertoner 1988

Lovsång och tillbedjan

redigera
605 Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
606 Lova Herren, sol och måne
607 Lova Gud i himmelshöjd Text 
608 Halleluja! Sjung om Jesus Text 
609 Store Gud, ditt namn ske pris
610 Värdigt, värdigt är Guds lamm
611 Jesus, vi prisar ditt namn

Fader och son

redigera
612 Du finns här
613 Låt oss glada och i tro
614 Måne och sol
615 Helig, helig, helig
616 Kristus vandrar bland oss än
617 Jesus är min vän den bäste Text 
618 Kristus är världens ljus
619 För att du inte tog det gudomliga

Församlingen

redigera

Gemenskap

redigera
620 Lågorna är många
621 Gud, ditt folk är vandringsfolket

Vittnesbörd

redigera
622 Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
623 Mitt i en värld av mörker

Tjänst

redigera
624 Blott i det öppna
625 Dela med dig, dela med dig
626 Jag är döpt i Jesu namn
627 Jag har beslutat att följa Jesus Text 

Nattvarden

redigera
628 Kom låt oss alla samlas
629 När vi delar det bröd som han oss ger
630 Vi lyfter våra hjärtan Text 

Årets tider

redigera
631 Hosianna, Davids son Text 
632 Kristus kommer – Davids son
633 Gläd dig, du Kristi brud Text 
634 Kristus är kommen
635 Det folk som vandrar i mörkret
636 Vid Betlehem en vinternatt

Fastetiden

redigera
637 O huvud, blodigt, sårat
638 Se, vi gå upp till Jerusalem
639 Livet vann, dess namn är Jesus
640 Var glad, för Kristus lever
641 De trodde att Jesus var borta
642 Dina händer är fulla av blommor
643 Det är sant att Jesus lever
644 När pingstens dag bröt fram
645 En vänlig grönskas rika dräkt Text 

Dagens tider

redigera
646 Nu är det morgon
647 Var dag är en sällsam gåva

Att leva av tro

redigera

Omvändelse - Överlåtelse

redigera
648 Frälsare på korsets stam
649 Öppna din dörr för Jesus
650 O salighet, o gåtfullhet
651 Förundrad jag hör ett glädjens bud
652 Du har nu sökt i många, många år

Sökande - Tvivel

redigera
653 Jag har ofta frågor, Herre
654 Gud, för dig är allting klart

Trygghet - Glädje

redigera
655 Glad att få leva
656 Att vara Guds barn
657 Guds källa har vatten tillfyllest, en gåva av strömmande liv
658 Vilken underbar trygghet jag nu har
659 Så vid som havets vida famn

Efterföljd - Helgelse

redigera
660 Mitt liv vill jag leva i sällskap med Jesus
661 Det finns ingen som kan ge liv som Jesus
662 Låt mig växa stilla
663 Lär mig Jesus ödmjuk vara
664 Där två eller tre är församlade
665 Herre, till dig får jag komma

Tillsammans i världen

redigera
666 Guds kärlek oss styrka ger
667 Guds kärlek är som stranden och som gräset
668 Gemenskap

Framtid och hopp

redigera
669 Det finns djup i Herrens godhet
670 De skall gå till den heliga staden
671 Var Du min framtid, jag ber dig o Gud
672 Nu vilar ett hjärta
673 Min Frälsare lever, jag vet att han lever
674 I de saligas land

Se även

redigera

Segertoners utgåvor:

Källor

redigera

Fotnoter

redigera