Kom, huldaste förbarmare är en psalm av Anders Carl Rutström, skriven år 1754. Har tidigare ofta använts som inledningssång vid gudstjänster, inte minst för att den är så kort, endast två 7-radiga verser.! Som så ofta hos denne författare är texten full av mer eller mindre bibliskt bildspråk, och här liknas gudstjänsten vid en betesplats för den gode Herdens får. Predikanten Emil Gustafson valde bibelcitatet Jag är dörren för fåren Johannesevangeliet 10. att inrama denna text med i sin psalmbok Hjärtesånger.

Melodin är en tysk folkvisa från Wittenberg 1533, Din spira, Jesus, sträckes ut.

Publicerad iRedigera

Texten till Kom, huldaste förbarmare finns på Wikisource.