Pars pro toto ('Latin: [ˈpars proː ˈtoːtoː] ), är ett retoriskt formgrepp eller Trop (retorik)latin som betyder ungefär ''delen (får gälla) för helheten''.[1][2] Detta begrepp används i tal eller text och utgår ifrån att åhöraren redan på förhand känner till kopplingen mellan delen som representant för den helhet som den refererar till. Delen' brukar därför vara ett objekt, namn, plats eller koncept som antingen är allmänt känt eller fysiskt sammankopplat till den helhet som den därmed får representera.

Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Detta begrepp skiljer sig ifrån merism (som är ett juridiskt begrepp) eftersom merism syftar till en helhet sammanslagen av en rad liknande 'delar'. Den skiljer sig likaledes från metonymi som enbart använder sig av ett ''namnbyte'' som en sorts ordlek på ett snarlikt vis såsom Pars pro toto. Detta begrepp skiljer sig även ifrån synekdoke eftersom synekdoke kan använda sig av både Pars pro toto som dess motsats, totum pro parte (som alltså gäller för när helheten får representera delen). Ett tydligt exempel på Pars pro toto i dagligt tal är när man exempelvis låter ett objekts mest minimala egenskap få representera själva objektet, som exempelvis ''har du eld?'', där eld får betyda tändsticka eller en tändare. Vardagligt slang tenderar alltså ofta vara en form av Pars pro toto eftersom slang ofta använder förenklingar och hänvisar till en gemensam förståelse av språket genom att byta ut ord eller begrepp som en social form av att associera till en gemenskap.

Utöver objekt så är karaktäristiska egenskaper lika populära i vardagligt tal, såsom: rörelser (att ''flyga'' istället för åka med ett flygplan): färger (''ta den röda på dig idag'' där den röda jackan åsyftas på grund av sin färg): form (''ge mig stickan'' istället för linjal, där formen räcker för att åhöraren ska koppla vad som åsyftas till) o.s.v.

Länder, ortsnamn eller platser är de kanske mest frekventa användningsområdena genom Pars pro toto i vardagligt bruk. Vanliga exempel på detta är att säga England istället för Storbritannien, Bryssel istället för EU, Rom istället för romerska imperiet; romerska republiken eller romerska civilisationen som helhet.

MotsatsRedigera

Pars pro toto nämns nästan aldrig enskilt från sin motsats, totum pro parte. Detta beror kanske på att dessa två troper fungerar likadant men behandlar varandras exakta motsatser: alltså gäller totum pro parte när helheten får fungera som representant för delen, även om det är delen man syftar till. Utöver de tydliga likheterna i användningsområde och form så har dock dessa två troper ingenting med varandra och göra, och ska inte blandas ihop. Det är dock väldigt lätt att förväxla dessa två: ofta så kan man bli lurad att tro att när vi i folkmun säger Amerika när vi egentligen menar USA, så skulle detta vara ett skolexempel på en Pars pro toto: men Amerika är den större helheten, eftersom det egentligen syftar till inte bara en utan två hela kontinenter. Alltså är detta exemplet egentligen en totum pro parte.

ExempelRedigera

Att säga Holland när man menar Konungariket Nederländerna.

Påven, eller Rom när man egentligen menar Romerskt-katolska kyrkan.

Ryssen istället för Sovjetunionen eller den Ryska federationen.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Pars pro toto”. www.Merriam-Webster.com. https://www.merriam-webster.com/dictionary/pars%20pro%20toto. Läst 18 mars 2020. 
  2. ^ Grinde Lindqvst, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. sid. 288