Tautologi (språkvetenskap)

stilistisk term för en omsägning av samma sak
Uppslagsordet ”Kaka på kaka” leder hit. För TV-programmet, se Kaka på kaka (TV-program). För det satslogiska begreppet, se Tautologi (logik).

Tautologi (grekiska tauto logos, 'samma ord', uttalas /tafto-/)[1] är inom stilistiken en omsägning av samma sak, ibland populärt kallat tårta på tårta eller kaka på kaka. Det är ett flitigt använt stilmedel i till exempel Ordspråksboken.

Stilfigurer

DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio

JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke

ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma

STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon

TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi

UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi

UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis

ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

Tautologier kan i lexikal bemärkelse vara sammansättningar av ett vardagligt och ett främmande ord med samma eller likartad betydelse (till exempel basketkorg, salsa-sås, schlagerhit, underrättelseinformation, naanbröd, katanasvärd, kebabkött, makirulle och chaite), eller en initialförkortning och ett vanligt ord (till exempel CD-skiva, ISBN-nummer, hiv-virus, IT-teknik, RAM-minne och LCD-display), se tautologisk sammansättning. Tautologin kan även bestå av flera ord eller sträcka sig över flera satser, som i ordspråket "Stolthet går före undergång. Högmod går före fall"[2]. Sådana stilmedel var vanliga från antiken till barocken, men har sedermera avtagit i frekvens i skönlitteraturen. Till tautologi räknas ibland kontaminationen ("orsaken beror på").

Oxymoronen skulle kunna sägas vara motsatsen till en tautologi. Vad som skiljer tautologier och pleonasmer är oklart, och olika handboksförfattare använder olika definitioner.

Se även

redigera

Referenser

redigera

Vidare läsning

redigera