Uppslagsordet ”Kaka på kaka” leder hit. För TV-programmet, se Kaka på kaka (TV-program). För det satslogiska begreppet, se Tautologi (logik).

Tautologi (grekiska tauto logos, 'samma ord', uttalas /tafto-/)[1] är inom stilistiken en omsägning av samma sak, ibland populärt kallat tårta på tårta eller kaka på kaka. Det är ett flitigt använt stilmedel i till exempel Ordspråksboken.

Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Tautologier kan i lexikal bemärkelse vara sammansättningar av ett vardagligt och ett främmande ord med samma eller likartad betydelse (till exempel basketkorg, salsa-sås, schlagerhit, underrättelseinformation, naanbröd, kebabkött, makirulle och chaite), eller en initialförkortning och ett vanligt ord (till exempel CD-skiva, ISBN-nummer, hiv-virus, IT-teknik, RAM-minne och LCD-display), se tautologisk sammansättning. Tautologin kan även bestå av flera ord eller sträcka sig över flera satser, som i ordspråket "Stolthet går före undergång. Högmod går före fall"[2]. Sådana stilmedel var vanliga från antiken till barocken, men har sedermera avtagit i frekvens i skönlitteraturen. Till tautologi räknas ibland kontaminationen ("orsaken beror på").

Oxymoronen skulle kunna sägas vara motsatsen till en tautologi. Vad som skiljer tautologier och pleonasmer är oklart, och olika handboksförfattare använder olika definitioner.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Frågelådan”. Institutet för språk och folkminnen. 19 oktober 2015. http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan.html?url=-27634753%2Fcgi-bin%2Fsrfl%2Fvisasvar.py%3Fsok%3Dtautologi%26svar%3D25986&sv.url=12.c17e514db30bb2a810ea. Läst 7 december 2016. 
  2. ^ Ordspråksboken

Vidare läsningRedigera