Eufemism

mildrande eller förskönande ut­tryck

Eufemismer (av grekiskans ἐυφήμη eufeme "fint tal", sammansättning av εὖ eu "väl, bra" och φήμη feme "ord, tal") är förskönande, förmildrande eller beslöjande omskrivningar, ofta för saker som anses oangenäma, anstötliga eller tabu.

Stilfigurer
·
DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio
·
JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke
·
ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma
·
STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon
·
TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi
·
UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi
·
UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis
·
ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

Anledningar till bruk av eufemismerRedigera

Anledningar till bruket av eufemismer kan vara medlidande, artighet eller blygsamhet. En eufemism kan vara ett uttryck för politisk korrekthet, och kan användas eftersom den äldre eller mer gängse termen är nedlåtande eller oartig. Det kan också användas som maktmedel för att genom namnbyte och omskrivningar dölja eller skapa acceptans för kontroversiella saker. För ett och samma begrepp kan det finnas flera olika termer som är eufemismer, neutrala eller nedlåtande och som ibland används parallellt.

Med tiden kan det ske en glidning så att eufemismen ses som neutral och så att behov av en ny eufemism uppstår. Det idag neutrala begreppet "intellektuell funktionsnedsättning" är en eufemism för det tidigare använda ordet "utvecklingsstörning", som innan dess var en eufemism för det föråldrade begreppet "idiot", vilket var en eufemism för "sinnesslö".[1] Att behov av nya eufemismer uppstår återkommande när gamla begrepp fått negativ laddning kallas på engelska ”the euphemism cycle”,[2] eller med Steven Pinkers uttryck ”the euphemism treadmill”[3] (eufemismekorrhjulet), men en etablerad svensk beteckning på fenomenet finns ej.

1900-talet har inneburit en reaktion mot vissa eufemismer som därmed har blivit kontroversiella, som positiv särbehandling/kvotering (affirmative action[4] ) för omvänd diskriminering, och förbättrade förhörstekniker (enhanced interrogation techniques[5]) för tortyr, medan nya eufemismer har tillkommit, som gästarbetare, lokalvårdare och friställa.[6]

Att vid religiösa konflikter kalla religiösa grupper för folkgrupper kan också anses vara en eufemism.[källa behövs] Att kalla protestanter för lojalister och katoliker för republikaner var ett sätt att påvisa att konflikten i Nordirland inte bara vara religiös utan även identitetspolitisk, och av något slags hänsyn till religionerna få det att låta som att religion inte var en av flera orsaker bakom[källa behövs]. Konflikter mellan sunni- och shiamuslimer benämns ibland som "etnisk rensning" vilket är en eufemism för "religiös rensning" då det helt och hållet[källa behövs] handlar om religiösa konflikter.

Många ord är eufemismer i vissa sammanhang men normala i andra; till exempel kan "tjej" ses som en eufemism om ordet används om en medelålders kvinna,[källa behövs] medan det är en neutral beteckning på en flicka i tonåren. Vad som skall anses som en eufemism är ibland oklart. En term som uppfattas som neutral av en person kan uppfattas som en eufemism av en annan person. Ibland konstrueras löjeväckande eufemismer, möjligen som ett sätt att raljera över bruket av eufemismer eller som ett sätt att vara nedlåtande under sken av att visa respekt.

Typer av eufemismerRedigera

Noaord är omskrivningar för ord som enligt folktro har varit tabu, exempelvis "Hin håle" för "Satan". Många noaord har nästan helt ersatt det ursprungliga ordet – ett exempel är "varg" som eufemism för "ulv". Ämnen som varit tabu på ett mer världsligt plan – framför allt naturbehov, sexualitet och döden – har gett upphov till etikettsmässiga eufemismer, till exempel "gå bort" för "dö" och "framliden" för "avliden". Vetenskapliga beteckningar (till exempel "transpirera" för "svettas") har också använts som eufemismer.[källa behövs]

Exempel på eufemismerRedigera

Miljöarbetare eller sopgubbe, en annons 2015-06-17 av Adecco.[7]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Idiot, Svenska Akademiens ordbok
  2. ^ Sharon Henderson Taylor (1974). ”Terms for Low Intelligence” (på engelska). American Speech 49: sid. 197–207. doi:10.2307/3087798. 
  3. ^ Steven Pinker (5 april 1994). ”The Game of the Name (op‑ed)” (på engelska). The New York Times. https://stevenpinker.com/files/pinker/files/1994_04_03_newyorktimes.pdf. Läst 2 december 2022. 
  4. ^ affirmative action som eufemism:
  5. ^ Enhanced interrogation som eufemism:
  6. ^ ”eufemism - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/eufemism. Läst 11 januari 2023. 
  7. ^ ”Platsannons Adecco”. s16.postimg.org. Arkiverad från originalet den 17 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150617123912/http://s16.postimg.org/odgktywc5/eufemism.png. Läst 17 juni 2015.