Dysfemism

omskrivning som syftar till att vara nedsättande

En dysfemism eller kakofemism är en pejorativ omskrivning som syftar till att vara mer nedsättande, vulgär eller stötande än ursprungsordet, i motsats till en eufemism. Dysfemismer används oftast som satir eller sarkasm. Några exempel är giftpinne för cigarett, snigelpost för post och dumburk för TV-mottagare.

Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

En synonym för nedsättande tillnamn är öknamn. Motsatsen är smeknamn eller eufemism.

Öknamn på yrkenRedigera

  • Lapplisa – kvinnlig parkeringsvakt
  • P-nisse – manlig parkeringsvakt
  • Dörrslusk – entrévärd
  • Hjärnskrynklare – psykoterapeut
  • Kotknackare – kiropraktor
  • Lagvrängare – advokat

OrtnamnRedigera

OrtsboöknamnRedigera

Ortsboöknamn är nedvärderande benämningar som invånarna i olika bygder har eller har haft på varandra. Personer från Ångermanland kallades till exempel för kråkor och medelpadingarna för grisar. Vanligast var sockenboöknamn, av vilka över tusentalet är kända och upptecknade i Sverige, exempelvis V. Vingåkers vargar och Ö. Vingåkers rävar i Södermanland samt Söderby starar, Karls kajor, Estuna kråkor, Lohärads korpar och Malsta skjuror i Uppland.

  • Fiskmåsar, badjävlar – öknamn på Stockholmare på semesterorter.

Vidare läsningRedigera

  • Ejdestam, Julius, i Folkminnen och folktankar (1942)
  • Ejdestam, Julius, Svenskt folklivslexikon (1975)