Militära grader i Ryska federationen

Militära grader i Ryska federationen visar den officiella hierarkiska ordningen inom den Ryska federationens militär.

Lantmilitära graderRedigera

Lantmilitära grader används av Ryska armén, Ryska flygvapnet, Ryska luftburna stridskrafterna, Ryska strategiska robotstridskrafterna, Ryska rymdstridskrafterna, Ryska flottan (marinflyget, marininfanteriet, kustartilleriet och basförbanden samt gemensamma personalkårer som mariningenjörskåren, marinläkarkåren m.m.), Inrikesministeriets högsta ledning (även om de inte är militärer), Ryska federationens inrikestrupper (utom marinförbanden), Ryska federationens federala säkerhetstjänst, Ryska federationens gränsbevakning, Federala skyddstjänsten, Ryska federationens underrättelsetjänst, Katastrofministeriets civilförsvarstrupper, militär personal i det statliga brandförsvaret, militäråklagare och militärdomare.

En militärperson som tillhör ett gardesförband använder ordet garde som del av sin grad; gardeskapten, gardessergeant. Medicinalofficerare, veterinäroficerare och justitieofficerare lägger till en beteckning efter sin grad; kapten vid medicinalväsendet, major vid veterinärväsendet, överste vid justitieväsendet.

OfficerareRedigera

Gradbeteckningar i Ryska arméns utförande
Generalspersoner Övriga officerare


                       
                       
                       
Ма́ршал Росси́йской Федера́ций генера́л а́рмий генера́л-полко́вник генера́л-лейтена́нт генера́л-майо́р полко́вник подполко́вник майо́р капита́н ста́рший лейтена́нт лейтена́нт мла́дший лейтена́нт
Marskalk Fältmarskalk Armégeneral General Generalöverste General-
löjtnant
Generallöjtnant General-
major
Generalmajor Brigad-
general
Överste Överste-
löjtnant
Major Kapten Äldre löjtnant Premiärlöjtnant Löjtnant Löjtnant Yngre löjtnant Fänrik
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1

Övriga graderRedigera

Gradbeteckningar i Ryska arméns utförande
Fänrikar Sergeanter Manskap
Paraddräkt
Daglig dräkt
               
Fältdräkt                
Militära grader ста́рший пра́порщик пра́порщик старшина́ ста́рший сержа́нт сержа́нт мла́дший сержа́нт ефре́йтор рядово́й
Översättning
Svensk motsvarighet
Äldre fänrik
-
Fänrik
-
Militärmästare
Fanjunkare
Äldre sergeant
Förste sergeant
Sergeant
Sergeant
Yngre sergeant
Korpral
Korpral
Vicekorpral
Menig
Menig
Menig 1kl
NATO-kod WO-2 WO-1 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-1/2

Sjömilitära graderRedigera

Sjömilitära grader används av den ryska flottans fartygsförband, marina förband i Ryska federationens inrikestrupper och Ryska federationens kustbevakning. En militärperson som tillhör ett gardesfartyg lägger ordet garde före sin militära grad: gardeskaptenlöjtnant, gardesbåtsman.

OfficerareRedigera

Gradbeteckningar i Ryska flottans utförande
NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-1 OF-1
Underärmar                      
Axelklaffar                      
Militär grad
Översättning
Svensk motsvarighet
Адмирал флота
Flottamiral
Amiral
Адмирал
Amiral
Viceamiral
Вице-адмирал
Viceamiral
Konteramiral
Контр-адмирал
Konteramiral
Flottiljamiral
Капитан 1-го ранга
Kapten av 1. rangen
Kommendör
Капитан 2-го ранга
Kapten av 2. rangen
Kommendörkapten
Капитан 3-го ранга
Kapten av 3. rangen
Örlogskapten
Капитан-лейтенант
Kaptenlöjtnant
Kapten
Старший лейтенант
Äldre löjtnant
Löjtnant
Лейтенант
Löjtnant
Löjtnant
Младший лейтенант
Yngre löjtnant
Fänrik

Övriga graderRedigera

Gradbeteckningar i Ryska flottans utförande
NATO-kod WO-2 WO-1 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-1/2
Axelklaffar                
Militär grad
Översättning
Svensk motsvarighet
Старший мичман
Äldre fänrik
-
Мичман
Fänrik
-
Главный корабельный
старшина
Skeppsöverbåtsman
Fanjunkare
Главный старшина
Överbåtsman
Förste sergeant
Старшина
1 статьи
Båtsman 1. graden
Sergeant
Старшина
2 статьи
Båtsman 2. graden
Korpral
Старший матрос
Äldre matros
Vicekorpral
Матрос
Matros
Sjöman
Sjöman 1. kl

TruppslagsteckenRedigera

                   
Infanteriet Rysslands flygvapen Signaltrupperna Pansartrupperna Luftvärnsrobottrupperna Artilleri CBRN-trupper Flygvapnets radartrupper Rysslands strategiska robotstridskrafter Rysslands rymdstridskrafter
                   
Arméluftvärnet Rysslands luftanfallstyrkor Transporttrupperna Järnvägstrupperna Militärmusiken Militärgeografer Auditörer Medicinalofficerare Veterinärofficerare Ingenjörstrupperna

KällorRedigera

Se ävenRedigera