Militära grader, särskilda grader och civila tjänsteklasser i den Ryska federationen

Militära grader, särskilda grader och civila tjänsteklasser i den Ryska federationen visar den officiella hierarkiska ordningen inom den Ryska federationens krigsmakt, ordningsmakt och civila statsförvaltning. Sedan 2011 är graderna och tjänsteklasserna vid de tre strukturerna koordinerade och man kan därför av graden eller klassen inom en struktur utläsa vilken tjänsteställning som motsvaras i de andra strukturerna.

Militära graderRedigera

Militära grader i den Ryska federationen är av två typer, lantmilitära grader och sjömilitära grader.

Lantmilitära graderRedigera

Sjömilitära graderRedigera

Särskilda graderRedigera

Särskilda grader är av fyra typer, för polisväsendet, inrikesväsendet, justitieväsendet och tullväsendet.

PolisväsendetRedigera

JustitieväsendetRedigera

 • Federala undersökningskommittén
 • Inrikesministeriet
  • Utredande organ

InrikesväsendetRedigera

 • Inrikesministeriet
  • Federala migrationsmyndigheten
  • Inrikesministeriets övriga uniformerade organ
 • Justitieministeriet
  • Federala fångsvårdsmyndigheten
 • Katastrofministeriet
  • Statliga brandförsvaret (utom dess militära personal)
 • Fältjägarkåren
 • Federala myndigheten för den Ryska federationens nationalgardestrupper (utom dess militära personal)

TullväsendetRedigera

 • Federala tullmyndigheten

Civila tjänsteklasserRedigera

Civila tjänsteklasser är av två typer, allmänna tjänsteklasser och justitietjänsteklasser.

Allmänna tjänsteklasserRedigera

Allmänna tjänsteklasser används av den ryska statsförvaltningen i allmänhet.

JustitietjänsteklasserRedigera

 • Justitieministeriet
  • Justitieministeriets personal (utom federala fångvårdsmyndigheten)
 • Ryska federationens generalprokurator

TjänsteställningstabellRedigera

Nr Allmänna tjänsteklasser
för Ryska federationens
statsförvaltning
Militära grader Särskilda grader för polisväsendet, inrikesväsendet, justitieväsendet och tullväsendet Justitietjänsteklasser
1 Verkligt statsråd 1. klassen Armégeneral, Flottamiral
Generalöverste, Amiral
General vid Ryska federationens polis, Verkligt statsråd vid Ryska federationens tullväsende
Generalöverste vid polisväsendet, inrikesväsendet, justitieväsendet, tullväsendet
Verkligt justitiestatsråd
Verkligt justitiestatsråd 1. klassen
2 Verkligt statsråd 2. klassen Generallöjtnant, Viceamiral Generallöjtnant vid ... Verkligt justitiestatsråd 2. klassen
3 Verkligt statsråd 3. klassen Generalmajor, Konteramiral Generalmajor vid ... Verkligt justitiestatsråd 3. klassen
4 Statsråd 1. klassen Överste, Kapten av 1. rangen Överste vid ... Justitiestatsråd 1. klassen
5 Statsråd 2. klassen Överstelöjtnant, Kapten av 2. rangen Överstelöjtnant vid ... Justitiestatsråd 2. klassen
6 Statsråd 3. klassen Major, Kapten av 3. rangen Major vid ... Justitiestatsråd 3. klassen
7 Råd 1. klassen Kapten, Kaptenlöjtnant Kapten vid ... Justitieråd 1. klassen
8 Råd 2. klassen Äldre löjtnant Äldre löjtnant vid ... Justitieråd 2. klassen
9 Råd 3. klassen Löjtnant Löjtnant vid ... Justitieråd 3. klassen
10 Referent 1. klassen Yngre löjtnant Yngre löjtnant vid ... Jurist 1. klassen
11 Referent 2. klassen Äldre fänrik Äldre fänrik vid ... Jurist 2. klassen
12 Referent 3. klassen Fänrik Fänrik vid ... Jurist 3. klassen
13 Sekreterare 1. klassen Militärmästare, Skeppsöverbåtsman
Äldre sergeant, Överbåtsman
Militärmästare vid ...
Äldre sergeant vid ...
-
14 Sekreterare 2. klassen Sergeant, Båtsman 1. graden
Yngre sergeant, Båtsman 2. graden
Sergeant vid ...
Yngre sergeant vid ...
-
15 Sekreterare 3. klassen Korpral, Övermatros
Menig, Matros
Menig vid ... -

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Övriga källorRedigera