Örlogskapten

taktisk officersgrad i många försvarsmakters flottor

Örlogskapten (från örlog, fornnordiskt ord för krig) är en taktisk officersgrad i många försvarsmakters flottor. Graden är placerad in under NATO-koden OF-3.

Sverige redigera

Örlogskapten (förkortning: örlkn) är sedan 1972 en taktisk officer i svenska flottan med tjänsteställning över kapten och under kommendörkapten. Mellan 1866 och 1972 hette motsvarande grad kommendörkapten av 2. graden och kommendörkapten hette kommendörkapten av 1. graden.[1] Graden är inplacerad som OF-3 (NATO-kod "Officers"). Graden i dess utformning idag har burits sedan 2003 för att få ett mer internationellt utseende. Motsvarande tjänstegrad i armén, amfibiekåren och flygvapnet är major.

Graden översätts till Lieutenant Commander på engelska.

Gradbeteckning efter 2003 redigera

I flottan används sedan 2003 en 12,6 mm galon, en 6,3 mm galon och en ögla av 12,6 mm galon. Gradbeteckning på ärm bärs till innerkavaj samt mässdräkt i flottan. Då örlogskapten är en taktisk officersgrad bärs mössmärke för taktisk officer i flottan på skärmmössa och båtmössa.

Gradbeteckning före 2003 redigera

Före 2003 bar örlogskapten två 12,6 mm galoner, en 6,3 mm galon och en ögla av 12,6 mm galon. Detta ändrades 2003 för att få ett mer internationellt utseende.

Internationella jämförelser redigera

Graden är inplacerad i NATO-nivån OF-3, vilket motsvarar följande grader nedan i olika länders försvarsmakter.

OF-3 Land/Försvarsmakt Grad Gradbeteckning
  USA:s flotta Lieutenant Commander  
  Brittiska flottan Lieutenant Commander  
  Tysklands flotta Korvettenkapitän  
  Frankrikes flotta Capitaine de Corvette  
  Norges marinförsvar Orlogskaptein  
  Danmarks flotta Orlogskaptajn  
  Finlands marin Komentajakapteeni

Kommendörkapten

 

Referenser redigera

  1. ^ Tjänsteställning inom krigsmakten. Statens offentliga utredningar. "1967:15". Stockholm: Försvarsdepartementet. 1967. sid. 25. https://filedn.com/ljdBas5OJsrLJOq6KhtBYC4/forarbeten/sou/1967/sou-1967-15.pdf .

Se även redigera