Förste sergeant är en underofficersgrad med olika tjänsteställning i olika arméer.

Belgien redigera

1ste sergeant är en grad i den belgiska armén med Nato-kod OR6. 1ste Sergeant-chef är en grad i belgiska armén som också har Nato-kod OR6.

NATO-kod Markstridskrafterna Luftstridskrafterna Sjöstridskrafterna Sjukvårdstjänsten
OR-6 Förste sergeant
nederländska: 1ste Sergeant-chef
franska: 1e Sergent-chef

  Förste sergeant
nederländska: 1ste Sergeant-chef
franska: 1e Sergent-chef

  Förste sergeant
nederländska: Meester-chef
franska: Maître-chef

  Förste sergeant
nederländska: 1ste Sergeant-chef
franska: 1e Sergent-chef

 
OR-6 Förste sergeant
nederländska: 1ste Sergeant
franska: 1e Sergent

  Förste sergeant
nederländska: 1ste Sergeant
franska: 1e Sergent

  Förste sergeant
nederländska: Meester
franska: Maître

  Förste sergeant
nederländska: 1ste Sergeant
franska: 1e Sergent

 

Förste sergeant är en grad i det belgiska brandförsvaret som innehas av styrkeledare.

Brandkårerna
Brandmästare
nederländska: 1ste Sergeant
franska: 1e Sergent

 

Brasilien redigera

Primeiro Sargento (förste sergeant) är en grad i de brasilianska delstatliga gendarmerierna.

Polícia Militar do Estado
 

Colombia redigera

Sargento Primero (förste sergeant) är en grad i den colombianska armén som motsvarar fanjunkare i Sveriges försvarsmakt.

Ejercito Nacional de Colombia

 
Sargento Primero

Danmark redigera

Graderna OR5-7 i den danska försvarsmakten.

Nato
kod -
Hæren Søværnet Flyvevåbnet
OR-7 Oversergent - Oversergent Oversergent
OR-6 saknar motsvarighet - - saknar motsvarighet - - saknar motsvarighet --
OR-5 Sergent - Sergent Sergent -

Estland redigera

Vanemveebel (förste sergeant (egentligen äldre väbel) är en grad i den estniska armén. Tabellen visar graderna OR5-7 i den estniska armén.

Nato
kod
Maavägi
OR-7 Vanemveebel  
OR-6 Veebel  
OR-5 Nooremveebel  

Mexiko redigera

Sargento Primero (förste sergeant) är en grad i den mexikanska armén och flygvapnet.

Ejército Mexicano Fuerza Aerea
Mexicana
   

Nederländerna redigera

Sergeant der 1e klasse (förste sergeant) är en grad i den nederländska armén med Nato-kod OR6. Nedan visas graderna OR5-7 i den nederländska försvarsmaktens fyra försvarsgrenar, armén, flygvapnet, marinen och gendarmeriet.

Nato
kod -
Koninklijke
Landmacht
Koninklijke
Luchtmacht
Koninklijke
Marine
Koninklijke
Marechaussee
OR-7 Sergeant majoor   Sergeant majoor   Sergeant majoor   Opperwachtmeester -  
OR-6 Sergeant
der 1e klasse
  Sergeant
der 1e klasse
  Sergeant   Wachtmeester
der 1e klasse -
 
OR-5 Sergeant   Sergeant   saknar motsvarighet - - Wachtmeester  
  • I armén bärs graderna Opperwachtmeester, Wachtmeester der 1e klasse respektive Wachtmeester vid kavalleriet och artilleriet. -
  • I marinen bärs graderna Schipper respektive Bootsman i operativ och nautisk tjänst och Sergeant-Majoor Marinier respektive Sergeant Marinier vid amfibiekåren (Korps Mariniers).

Portugal redigera

Primeiro-sargento (förste sergeant) och Primeiro-subsargento (förste undersergeant) är grader i den portugisiska försvarsmakten med Nato-kod OR5 respektive 6. Tabellen visar graderna i Nato-kod OR 5-7 i den portugisiska marinen.

Nato
kod
Marinha de Guerra
OR-7 Sargento-Adjutante
OR-6 Primeiro-sargento
OR-5 Segundo-Sargento
OR-5 Primeiro-subsargento
OR-5 Segundo-subsargento

Rhodesia redigera

First Sergeant (förste sergeant) var en grad för afrikansk personal i British South Africa Police, polisen i Sydrhodesia och Rhodesia. [1]

Singapore redigera

First Sergeant (förste sergeant) är en specialistgrad inom Singapores försvarsmakt. Vid stridande enheter ges förste sergeanter ofta ansvar över enskilda enheter med understödsvapen.

Spanien redigera

Sargento Primero (förste sergeant) är en spansk underofficersgrad. Tabellen visar graderna OR5-7 i den spanska armén, det spanska flygvapnet och i Guardia Civil. Cabo Mayor (OR5) är en underbefälsgrad.

Nato-kod Ejercito de Tierra
Ejercito del Aire
Guardia Civil
OR-7 Sargento Primero
Fanjunkare
 
OR-6 Sargento
Förste sergeant
 
OR-5 Cabo Mayor
Sergeant
 

Sverige redigera

Förstesergeant var mellan 2009-2019 en specialistofficersgrad i den svenska försvarsmakten med kod OR 6. Förstesergeant hade kompetensområdet gruppchef, instruktör, operatör mm.

USA redigera

First Sergeant i den amerikanska armén och marinkåren är en underofficersbefattning i lönegrad E-8 (motsvarar Nato-kod OR-8), som motsvarar befattningen kompaniadjutant och graden förvaltare. I flygvapnet är First Sergeant motsvarande befattning som kan innehas av underofficerare i lönegraderna E-7 till E-9 (motsvarande Nato-koderna OR-7--OR-9. Befattningstecknet är en romboid.

Armén
OR-8 Förvaltare
Marinkåren
OR-8 Förvaltare
Flygvapnet
OR-7 Fanjunkare
Flygvapnet
OR-8 Förvaltare
Flygvapnet
OR-9 Flottiljförvaltare
         

Österrike redigera

Oberwachtmeister (förste sergeant (egentligen övervaktmästare)) är en grad i den österrikiska försvarsmakten. Tabellen visar graderna OR 5-7 i Bundesheer.

Nato
kod
Grad Typbefattning [2]
OR-7 Stabswachtmeister   Plutonchef
Ställföreträdande plutonchef
OR-6 Oberwachtmeister   Gruppchef
OR-5 Wachtmeister   Gruppchef

Noter redigera

  1. ^ 'AP Rank Structure Arkiverad 1 maj 2012 hämtat från the Wayback Machine.2012-0525.
  2. ^ Die Militärische Hierarchie http://www.bmlv.gv.at/karriere/offizier/info/images/pdf/hierarchie_n.jpg 2009-02-07