Kommendörkapten (förkortning: kk) är en tjänstegrad inom flottan motsvarande överstelöjtnant och som internationellt är på nivån OF-4. Enligt författaren Ian Fleming var James Bond kommendörkapten.

Sverige

redigera

Kommendörkapten (förkortning: kk) infördes i Sverige 1824 och från 1866 delades den upp på kommendörkapten 1:a graden (Kk1) respektive kommendörkapten 2:a graden (Kk2). Uppdelningen upphörde dock 1972 då kommendörkapten 1:a graden blev kommendörkapten och kommendörkapten 2:a graden blev örlogskapten.[1] Kommendörkapten motsvarar överstelöjtnant i amfibiekåren, flygvapnet och armén.

Vanliga befattningar som en svensk kommendörkapten innehar är divisionschef i flottan, stabschef vid flottilj eller sektionschef i högre stab. Fartygscheferna på flottans Visbykorvetter liksom på signalspaningsfartyget HMS Orion brukar vara kommendörkaptener. En officer kan utnämnas till kommendörkapten efter att ha genomgått Försvarshögskolans tvååriga högre stabsutbildning.

Gradbeteckning efter 2003

redigera

Gradbeteckningen i dess nuvarande form har burits sedan 2003 och ändrades då för att få ett mer internationellt utseende. Idag består den av tre st 12,6 mm guldgalon och en ögla av samma galon. Gradbeteckning på ärm bärs till innerkavaj samt mässdräkt i flottan. Då örlogskapten är en taktisk officersgrad bärs mössmärke för taktisk officer i flottan på skärmmössa och båtmössa.

Gradbeteckning före 2003

redigera

Före 2003 bar kommendörkapten fyra st 11 mm guldgaloner och en ögla av samma galon. Efter 2003 liknar denna gradbeteckning tre st 11 mm guldgaloner och en ögla av samma galon.

Finland

redigera

I den finländska marinen är kommendörkapten (finska: Komentajakapteeni) en militär grad som motsvaras av örlogskapten i Sverige och inom de finländska landstridskrafterna och luftvapnet av major.

Motsvarigheten till svenska kommendörkapten heter i Finland kommendör.

Internationella jämförelser

redigera

Graden är inplacerad i NATO-nivån OF-4, vilket motsvarar följande tjänsteställningar i olika länders försvarsmakter.

OF-4 Land/Försvarsmakt Grad Gradbeteckning
  USA:s flotta Commander  
  Brittiska flottan Commander  
  Tysklands flotta Fregattenkapitän  
  Frankrikes flotta Capitaine de Frégate  
  Norges marinförsvar Kommandørkaptein  
  Danmarks flotta Kommandørkaptajn  
  Finlands marin Komentaja

Kommendör

 

Referenser

redigera
  1. ^ Tjänsteställning inom krigsmakten. Statens offentliga utredningar. "1967:15". Stockholm: Försvarsdepartementet. 1967. sid. 25. https://filedn.com/ljdBas5OJsrLJOq6KhtBYC4/forarbeten/sou/1967/sou-1967-15.pdf .

Se även

redigera