Lista över nedlagda svenska järnvägar

Wikimedia-listartikel

Nedlagda järnvägar är sådana som inte har någon trafik (turisttrafik med dressin kan förekomma). I många fall är banorna upprivna.

Flera av banorna har haft olika namn i olika tider. Det är ofta svårt att skilja mellan banors namn och deras historiska trafikbolags namn, vilket blir problematiskt när ett bolag som är intimt förknippat med den bana som varit dess ursprungliga senare har också tagit över också en eller flera andra och kanske fått ett eget nät. Järnvägssträckningar i listan kan således ha haft andra namn varpå man kan ifrågasätta vilket som är mest "rätt". Banorna är angivna med namn och spårvidd.