Börringe–Östratorps Järnväg

nedlagd järnvägslinje i Sverige

Börringe-Östratorps Järnväg (BÖJ) tillkom 1887 sedan Börringe-Anderslövs Järnväg (BAJ) förlängts via Jordberga och Klagstorp till Östratorp (sedan 1950 kallat Smygehamn). Järnvägens i särklass viktigaste uppgift blev transport av sockerbetor till sockerbruket i Jordberga, persontrafiken var av ringa omfattning och högst olönsam. BÖJ förstatligades år 1941 och när betfrakten på järnvägen minskade efter andra världskriget blev det därför snart aktuellt med nedläggning. All persontrafik på banan, liksom godstrafiken Klagstorp – Smygehamn upphörde 1957, godstrafiken BörringeAnderslöv 1959 och Anderslöv – Jordberga 1960. Den sista återstående godstrafiken, Klagstorp – Jordberga upphörde 1974.

Börringe stationshus

Vidare läsning redigera

  • Nihlén, Knut (1934). Börringe-Östratorps järnvägsaktiebolag. Ystad: Centraltr. Libris 1349658 

Externa länkar redigera