Klintehamn-Roma Järnväg (KlRJ) var en smalspårig järnvägGotland med spårvidden 891 mm omfattande en 23 kilometer lång sträckning från Klintehamn till Roma vid Gotlands Järnväg. Huvudsyftet med banan var att underlätta transporten av sockerbetor till sockerbruket i Roma, och av socker och andra produkter från sockerbruket till hamnen i Klintehamn, men banan fyllde även en väsentlig funktion för persontrafiken.

Klintehamn-Roma Järnväg
Klintehamns station med bussar.jpg
Klintehamns station 1947.
Allmänt
PlatsGotland
SträckaKlintehamn-Roma
Anslutande linjerSydvästra Gotlands Järnväg
Gotlands Järnväg
Slite-Roma Järnväg
Klinte Järnväg
Organisation
Invigd1898
Nedlagd1953
ÄgareSvenska staten 1947–
Infrastruktur­förvaltareGotlands Järnvägar (statligt) 1947–1948
Statens Järnvägar 1948–
Tekniska fakta
Längd23 kilometer
Antal spårenkelspår
Spårvidd891 millimeter (smalspår)
Största lutning10 
Minsta kurvradie300
Högsta hastighet30 km/h
Linjekarta
km
Unknown BSicon "exLSTR"
Gotlands JärnvägVisby
Unknown BSicon "exABZg+r"
Slite-Roma JärnvägSlite
Unknown BSicon "exBHF"
Romakloster(Roma)
Unknown BSicon "exABZgl"
Gotlands JärnvägHemse
Unknown BSicon "exHST"
2,1 Stenstu 1899-
Unknown BSicon "exHST"
4,1 Torpet
Unknown BSicon "exBHF"
6,1 Isums 1898-
Unknown BSicon "exBHF"
8,1 Hogrän 1898-
Unknown BSicon "exBHF"
10,4 Bander 1898-
Unknown BSicon "exBHF"
12,9 Skogs 1898-
Unknown BSicon "exBHF"
14,8 Tjuls 1898-
Unknown BSicon "exBHF"
18,0 Sanda 1898-
Unknown BSicon "exHST"
20,7 Varbos 1899-
Unknown BSicon "exABZg+l"
Klinte Järnväg
Unknown BSicon "exENDEaq" Unknown BSicon "exABZgr"
Klintehamn Hamn
Unknown BSicon "exBHF"
23,2 Klintehamn 1898-
Unknown BSicon "exLSTR"
Sydvästra Gotlands JärnvägHablingbo
Källor[1][2][3]
Tidtabell från 1930.

Historia

redigera

Gotlands Järnväg beviljades 1876 koncession[4] på en järnväg mellan Visby och Hemse med bibanor till Klintehamn och Ronehamn men beslutade att inte bygga bibanorna. Det dröjde till mitten på 1890-talet innan planerna på en järnväg till Klintehamn återuppstod när Roma sockerbruk öppnades 1894.[5] Banan projekterades och kostnadsberäknades till 430 000 kronor. Klintehamn-Roma Järnvägsaktiebolag med ett aktiekapital av 216 000[6] kronor erhöll koncession den 31 december 1897 och samtidigt ett statslån på 214 000 kronor. Banan öppnades för allmän trafik den 21 september 1898 men provisorisk godstrafik hade börjat 1897. Kostnaden för banan, lok och vagnar var 330 000 kronor.

Kajen vid Klintehamn anslöts till Klintehamn station i början på 1900-talet i samband med att hamnen muddrades.[7]

För trafiken anskaffades två tanklok från Karlstads Mekaniska Werkstad, två personvagnar, en postvagn och 36 godsvagnar. Ett ånglok köptes 1936 från Motala Verkstad. För att minska kostnaderna för persontrafiken köptes 1945 två motorvagnar med släp från Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad. När bolaget köptes av Svenska staten 1947 bestod fordonsflottan av fem ånglok, två rälsbussmotorvagnar med släp, fyra personvagnar, fyra postvagnar, 75 godsvagnar.

KlRJ trafikerade den korta Klinte Järnväg som utgick ifrån Klintehamn mot Klinteby mellan 1910 och 1916.

När Sydvästra Gotlands Järnväg (SGJ) från Klintehamn till Hablingbo öppnades 1924 ingicks ett avtal med KlRJ om trafikering och underhåll. SGJ fick ekonomiska problem och riksgäldskontoret förordade en fusion med KlRJ som skedde den 1 januari 1927. Samtidigt ingicks en överenskommelse om gemensam trafikförvaltning, Trafikförvaltningen Slite-Klintehamn, med Slite-Roma Järnväg (SlRJ) som varade till 1940.

Svenska staten köpte KlRJ den 1 juli 1947 och bolaget gick in i det statligt ägda bolaget Gotlands Järnvägar. Den 1 juli 1948 införlivades KlRJ i Statens Järnvägar. Eftersom linjen gick med förlust lades den ner den 10 juni 1953. Undantaget var sockerbetestransporterna som fortsatte till hösten 1955. Järnvägen revs mellan 1957 och 1959.

Källor

redigera

Vidare läsning

redigera