Danmarks regering utför de exekutiva funktionerna i Danmark. Det är monarkens uppgift att utnämna en statsminister baserat på de folkvalda representanterna i Folketinget. Monarken utser i praktiken alltid den som har bredast stöd i parlamentet till statsminister, vilket bekräftas genom en så kallad støtteerklæring (förtroendeomröstning) i Folketinget.

Danmarks statsskick
Danmarks riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlag
Danmarks rikes grundlag
Lagstiftande makt
Folketinget
Monarken
Verkställande makt
Monarken
Regeringen
Statsministern
Ministerier
Dömande makt
Domstolsväsen
Administrativ indelning
Regioner
Kommuner

Liksom i andra parlamentariska system är den verkställande makten – alltså regeringen – direkt ansvarig inför Folketinget. Danmark tillämpar principen om negativ parlamentarism, det vill säga regeringen kan inte sitta kvar om en majoritet av församlingen i Folketinget motsätter sig regeringen. Det är en av orsakerna till att Danmark ofta haft minoritetsregeringar.

Ministerier redigera

I Danmark är den verkställande makten fördelat mellan ett antal regeringsdepartiment kallat ministerier. Antalet departiment är inte fastställt i lag. Varje ministerium har en minister som är enskilt ansvarig och fungerar som dess chef. Antalet ministrar regleras inte i lag utan är helt upp till statsministern. Ministrarna är i teorin likställda och får inte fatta beslut inom andra ministrars ansvarsområden, däremot åtnjuter statsministern en särställning: han är primus inter pares (”främst bland likar”). Statsministern är den som leder regeringens arbete och är den officiella regeringschefen. Danmark har ingen tradition av viceministrar eller andra underordnade ministrar.

Tillsättning och regeringstyper redigera

Statsministern utses av Folketinget på förslag av monarken. Statsråden utses av statsministern, därefter underställs regeringen i sin helhet för godkännande av Folketinget genom støtteerklæring (förtroendeomröstning). För att hitta statsministerkandidaten bedömer monarken vilken kandidat som har bredast stöd i den parlamentariska församlingen.[1] Ministrarna i den kommande regeringen har i regel en parlamentarisk förankring men det finns inget som tvingar statsministern att välja bland Folketingets ledamöter. Varje minister är enskilt ansvarig och fungerar som chef inom respektive ministerium uppdraget avser.[2]

Regeringen är direkt underställd Folketinget. Danmark tillämpar principen om negativ parlamentarism: I det fall en majoritet av parlamentet motsätter sig regeringen kan inte regeringen sitta kvar. Principen är en av orsakerna varför Danmark ofta haft minoritetsregeringar.[3] För att bli invald i Folketinget krävs endast 2 procent av valmanskårens avlagda röster, vilket har medfört att det i Danmarks parlament finns väldigt många småpartier. Konsekvenserna av detta är att det varit svårt att blida majoritetsregeringar och därför har regeringshistorien präglats av koalitionsregeringar, minoritetsparlamentarism och täta regeringsskiften.[4]

Om regeringen består av ett eller flera partier (koalitionsregering) som tillsammans har 90 eller fler folketingsmandat, är regeringen en majoritetsregering. Om ett sådant regeringsunderlag inte kan skapas måste istället en minoritetsregering bildas. Eftersom regeringen alltid behöver stöd för sina propositioner i Folketinget, behöver en minoritetsregering alltid stöd från minst ett annat parti, ett så kallat stödparti. Om flera samverkande partier tillsammans bildar regering kallas det koalitionsregering, medan en regering som endast har statsråd från ett parti kallas enpartiregering. Om en regering innehåller företrädare från alla eller nästan alla riksdagspartier, kallas den ibland för samlingsregering. Senast Danmark hade en samlingsregering var under Andra världskriget när Danmark var ockuperat av Nazityskland. Till skillnad från Sverige ingick Danmarks kommunistiska parti i regeringsunderlaget medan Sveriges kommunistiska parti hölls utanför.

Nuvarande regering redigera

Regeringen Frederiksen II är Danmarks nuvarande regering, och leds av statsminister Mette Frederiksen. Det är en koalitionsregering bestående av Socialdemokratiet, Venstre och nybildade Moderaterne.

Ministären redigera

Totalt ingår 23 ministrar i regeringen, varav elva från Socialdemokratiet, sju från Venstre och fem från Moderaterne.

Ämbete Minister Tillträdde Avgick Parti
Statsminister Mette Frederiksen15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Vice statsminister
(inte seperat ministerpost)
 Jakob Ellemann-Jensen15 december 20226 februari 2023Venstre
 Troels Lund Poulsen6 februari 20231 augusti 2023Venstre
 Jakob Ellemann-Jensen1 augusti 202323 oktober 2023Venstre
 Troels Lund Poulsen23 oktober 2023innehar fortfarande ämbetetVenstre
Försvarsminister Jakob Ellemann-Jensen15 december 20226 februari 2023Venstre
 Troels Lund Poulsen[n 1]6 februari 2023[5]1 augusti 2023Venstre
 Jakob Ellemann-Jensen1 augusti 202322 augusti 2023Venstre
 Troels Lund Poulsen22 augusti 2023innehar fortfarande ämbetetVenstre
Utrikesminister Lars Løkke Rasmussen15 december 2022innehar fortfarande ämbetetModeraterne
Finansminister Nicolai Wammen15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Ekonomiminister Troels Lund Poulsen15 december 20229 mars 2023Venstre
 Stephanie Lose[n 2]9 mars 2023[6]1 augusti 2023Venstre
 Troels Lund Poulsen1 augusti 202322 augusti 2023Venstre
 Jakob Ellemann-Jensen22 augusti 202323 oktober 2023Venstre
 Troels Lund Poulsen23 oktober 202323 november 2023Venstre
 Stephanie Lose23 november 2023innehar fortfarande ämbetetVenstre
Inrikes- och hälsominister Sophie Løhde15 december 2022innehar fortfarande ämbetetVenstre
Justitieminister Peter Hummelgaard15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt15 december 2022innehar fortfarande ämbetetModeraterne
Näringsminister Morten Bødskov15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Minister för utvecklingssamarbete
och global klimatpolitik
 Dan Jørgensen15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Miljöminister Magnus Heunicke15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Arbetsmarknadsminister Ane Halsboe-Jørgensen15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Barn- och utbildningsminister Mattias Tesfaye15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Minister för invandring och integration Kaare Dybvad Bek15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Skatteminister Jeppe Bruus15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Livsmedels-, jordbruks- samt fiskeminister Jacob Jensen15 december 2022innehar fortfarande ämbetetVenstre
Kyrkominister, landsbygdsminister
och minister för nordiskt samarbete
 Louise Schack Elholm15 december 202223 november 2023Venstre
 Morten Dahlin23 november 2023innehar fortfarande ämbetetVenstre
Transportminister Thomas Danielsen15 december 2022innehar fortfarande ämbetetVenstre
Minister för forskning och högre utbildning Christina Egelund15 december 2022innehar fortfarande ämbetetModeraterne
Social- och bostadsminister Pernille Rosenkrantz-Theil15 december 2022innehar fortfarande ämbetetSocialdemokratiet
Jämställdhets- och digitaliseringsminister Marie Bjerre15 december 202223 november 2023Venstre
 Mia Wagner23 november 20237 december 2023Venstre
 Marie Bjerre7 december 2023innehar fortfarande ämbetetVenstre
Äldreminister Mette Kierkgaard15 december 2022innehar fortfarande ämbetetModeraterne
Minister för klimat-, energi- och försörjning Lars Aagaard15 december 2022innehar fortfarande ämbetetModeraterne
 1. ^ Troels Lund Poulsen var tillförordnad försvarsminister under Jakob Elleman-Jensens sjukskrivning från 6 februari 2023 till 1 augusti 2023.
 2. ^ Stephanie Lose var tillförordnad ekonomiminister (formell titel: minister utan portfölj) från 9 mars 2023 till 1 augusti 2023.

Ministärer och regeringar redigera

Regeringar från 1848 till idag redigera

I diagrammet nedan framställs regeringsperioderna från 1848 till idag för de olika regeringsbildarna (diagrammet visar alltså inte varje enskild regeringsbildning). Uppdelningen är efter ideologisk färg där konservativa regeringar (i olika varianter) har mörkblå färg, liberala ljusblå, socialistiska/socialdemokratiska röd och socialliberala grön. I det fall ideologisk riktning är okänd eller politiskt parti inte är vid makten anges färgen som gul.


Officiella regeringar redigera

Danmarks regeringar namnges enligt regeringsbildarens namn. Mellan åren 1848 till 1941 kallades regeringarna för ministärer men efter 1942 används termen regering. När regeringarnas namn består av akronymer kommer regeringsbildarens partis beteckning först följt av varje parti efter storleksordning.

Färgkoder: Center-vänster: Socialistisk / Socialdemokratisk Center: Socialliberal Center: Liberal / De Nationalliberale Center-höger: Konservativ / moderat Obunden / oklart
Vid koalitionsregering anger färgen statsministerns partitillhörighet.
Danska regeringar och regeringschefer[7]
Regering/ministär Statsminister / regeringschef Period Parti(er) Regeringstyp Notering
Moltke I   Adam Wilhelm Moltke 22 mars 184816 november 1848 Konservativ, De Nationalliberale Samlingsregering Marsministeriet, var en samlingsregering på grund av Slesvig-holsteinska kriget (Treårskrigen).
Moltke II   Adam Wilhelm Moltke 16 november 184813 juli 1851 Konservativ Novemberministeriet
Moltke III   Adam Wilhelm Moltke 13 juli 185118 oktober 1851 Konservativ Juliministeriet
Moltke IV   Adam Wilhelm Moltke 18 oktober 185127 januari 1852 Konservativ Oktoberministeriet
Bluhme I   Christian Albrecht Bluhme 27 januari 185221 april 1853 Januariministeriet
Ørsted   Anders Sandøe Ørsted 21 april 185312 december 1854 Konservativ
Bang   Peter Georg Bang 12 december 185418 oktober 1856 De Nationalliberale
Andræ   Carl Christopher Georg Andræ 18 oktober 185613 maj 1857 Konservativ, De Nationalliberale Koalitionsregering
Hall I   Carl Christian Hall 13 maj 18572 december 1859 De Nationalliberale
Rotwitt   Carl Eduard Rotwitt 2 december 185924 februari 1860 Bondevennernes Selskab
Hall II   Carl Christian Hall 24 februari 186031 december 1863 De Nationalliberale
Monrad   Ditlev Gothard Monrad 31 december 186311 juli 1864 Millionen
Bluhme II   Christian Albrecht Bluhme 11 juli 18646 november 1865 Konservativ
Frijs   Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs 6 november 186528 maj 1870
Holstein-Holsteinborg   Ludvig Holstein-Holsteinborg 28 maj 187014 juli 1874 Nationale Godsejere, De Nationalliberale
Fonnesbech   Christen Andreas Fonnesbech 14 juli 187411 juni 1875 Nationale Godsejere, De Nationalliberale
Estrup   Jacob Brønnum Scavenius Estrup 11 juni 18757 augusti 1894 Højre
Reedtz-Thott   Tage Reedtz-Thott 7 augusti 189423 maj 1897 Højre
Hørring   Hugo Egmont Hørring 23 maj 189727 april 1900 Højre
Sehested   Hannibal Sehested 27 april 190024 juli 1901 Højre
Deuntzer   Johan Henrik Deuntzer 24 juli 190114 januari 1905 Venstre
Christensen   Jens Christian Christensen 14 januari 190512 oktober 1908 Venstre
Neergaard I   Niels Thomasius Neergaard 12 oktober 190816 augusti 1909 Venstre
Holstein-Ledreborg   Ludvig Holstein-Ledreborg 16 augusti 190928 oktober 1909 Venstre
Zahle I   Carl Theodor Zahle 28 oktober 19095 juli 1910 De Radikale
Berntsen   Klaus Berntsen 5 juli 191021 juni 1913 Venstre
Zahle II   Carl Theodor Zahle 21 juni 191330 mars 1920 De Radikale
Liebe   Otto Liebe 30 mars 19205 april 1920 Expeditionsregering Påskekrisen var en politisk kris som uppstod i slutet av mars 1920. Krisen berodde på oenlighet om Jyllands gränsdragning där socialdemokraterne stöttade De Radikale-regeringen medan den borgerliga oppositionen i Folketinget och kung Kristian X stod emot.[8][9]
Friis   Michael Petersen Friis 5 april 19205 maj 1920 Expeditionsregering Påskekrisen
Neergaard II   Niels Thomasius Neergaard 5 maj 19209 oktober 1922 Venstre
Neergaard III   Niels Thomasius Neergaard 9 oktober 192223 april 1924 Venstre
Stauning I   Thorvald Stauning 23 april 192414 december 1926 Socialdemokratiet Minoritetsregering
Madsen-Mygdal   Thomas Madsen-Mygdal 14 december 192630 april 1929 Venstre Minoritetsregering
Stauning II   Thorvald Stauning 30 april 19294 november 1935 Socialdemokratiet, De Radikale Majoritetskoalition Ministeriet Stauning-Munch
Stauning III   Thorvald Stauning 4 november 193515 september 1939 Socialdemokratiet, De Radikale Majoritetskoalition
Stauning IV   Thorvald Stauning 15 september 193910 april 1940 Socialdemokratiet, De Radikale Majoritetskoalition
Stauning V   Thorvald Stauning 10 april 19408 juli 1940 Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, De Radikale Samlingsregering 9 april, Nazityskland ockuperar Danmark
Stauning VI   Thorvald Stauning 8 juli 19404 maj 1942 Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, De Radikale Samlingsregering
Buhl I   Vilhelm Buhl 4 maj 19429 november 1942 Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, De Radikale Samlingsregering Vilhelm Buhl tvingades att lämna statsministerposten efter påtryckning av nazisterna.
Scavenius   Erik Scavenius 9 november 19425 maj 1945 De Radikale, Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti Samlingsregering Regeringen Scavenius avgick i praktiken den 29 augusti 1943, när den vägrade gå med på fler eftergifter till tyskarna. Kung Kristian X vägrade dock godkänna avskedsansökan, varför den formellt kvarstod fram till 5 maj 1945, även om den alltså upphörde att fungera 1943.
Buhl II   Vilhelm Buhl 5 maj 19457 november 1945 Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, De Radikale, Dansk Samling, Danmarks Kommunistiske Parti Samlingsregering Befrielsesregeringen, ockupationen av Danmark är över.
Kristensen   Knud Kristensen 7 november 194513 november 1947 Venstre Minoritetsregering
Hedtoft I   Hans Hedtoft 13 november 194730 oktober 1950 Socialdemokratiet Minoritetsregering
Eriksen   Erik Eriksen 30 oktober 195030 september 1953 Venstre, Det Konservative Folkeparti Minoritetskoalition
Hedtoft II   Hans Hedtoft 30 september 19531 februari 1955 Socialdemokratiet Minoritetsregering
Hansen I   Hans Christian Svane Hansen 1 februari 195528 maj 1957 Socialdemokratiet Minoritetsregering
Hansen II   Hans Christian Svane Hansen 28 maj 195721 februari 1960 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Danmarks Retsforbund Majoritetskoalition Trekantsregeringen
Kampmann I   Olfert Viggo Fischer Kampmann 21 februari 196018 november 1960 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Danmarks Retsforbund Majoritetskoalition
Kampmann II   Olfert Viggo Fischer Kampmann 18 november 19603 september 1962 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre Minoritetskoalition
Krag I   Jens Otto Krag 3 september 196226 september 1964 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre Minoritetskoalition
Krag II   Jens Otto Krag 26 september 19642 februari 1968 Socialdemokratiet Minoritetsregering Efter Folketingsvalet 1966 bildade Socialdemokraterna majoritet med Socialistisk Folkeparti (SF), även kallat Det røde kabinet. Det var första gången det fanns en arbetarmajoritet i Folketinget.[10][11]
Baunsgaard   Hilmar Tormod Ingolf Baunsgaard 2 februari 196811 oktober 1971 Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre Majoritetskoalition
Krag III   Jens Otto Krag 11 oktober 19715 oktober 1972 Socialdemokratiet Minoritetsregering
Jørgensen I   Anker Henrik Jørgensen 5 oktober 19726 december 1973 Socialdemokratiet Minoritetsregering
Hartling   Poul Hartling 19 december 197329 januari 1975 Venstre Minoritetsregering Valet 1973 kallas för Jordskredsvalget. Fem nya partier kom in i Folketinget och Venstre bildar regering med 12,3 procent av valmanskårens röster.
Jørgensen II   Anker Henrik Jørgensen 13 februari 197530 augusti 1978 Socialdemokratiet Minoritetsregering
Jørgensen III   Anker Henrik Jørgensen 30 augusti 197826 oktober 1979 Socialdemokratiet, Venstre Majoritetskoalition SV-regeringen, detta är den enda gången, bortsett från samlingsregeringen som (s) och (v) regeringssamarbetat.
Jørgensen IV   Anker Henrik Jørgensen 26 oktober 197930 december 1981 Socialdemokratiet Minoritetsregering
Jørgensen V   Anker Henrik Jørgensen 30 december 198110 september 1982 Socialdemokratiet Minoritetsregering
Schlüter I   Poul Holmskov Schlüter 10 september 198210 september 1987 Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti Minoritetskoalition Firkløverregeringen
Schlüter II   Poul Holmskov Schlüter 10 september 19873 juni 1988 Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti Minoritetskoalition Firkløverregeringen
Schlüter III   Poul Holmskov Schlüter 3 juni 198818 december 1990 Det Konservative Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre Minoritetskoalition KVR-regeringen
Schlüter IV   Poul Holmskov Schlüter 18 december 199025 januari 1993 Det Konservative Folkeparti, Venstre Minoritetskoalition KV-regeringen, regeringen hade 10 färre mandat än det största partiet Socialdemokraterne.
Nyrup Rasmussen I   Poul Nyrup Rasmussen 25 januari 199327 september 1994 Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne, Det Radikale Venstre, Kristeligt Folkeparti Minoritetskoalition Rødkløverregeringen
Nyrup Rasmussen II   Poul Nyrup Rasmussen 27 september 199430 december 1996 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne Minoritetskoalition
Nyrup Rasmussen III   Poul Nyrup Rasmussen 30 december 199623 mars 1998 Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Minoritetskoalition SR-regeringen
Nyrup Rasmussen IV   Poul Nyrup Rasmussen 23 mars 199827 november 2001 Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre Minoritetskoalition SR-regeringen
Fogh Rasmussen I   Anders Fogh Rasmussen 27 november 200118 februari 2005 Venstre, Det Konservative Folkeparti Minoritetskoalition VK-regeringen, högerregeringen är beroende av Dansk Folkepartis stöd i parlamentet, något som gäller under alla VK-regeringar.
Fogh Rasmussen II   Anders Fogh Rasmussen 18 februari 200523 november 2007 Venstre, Det Konservative Folkeparti Minoritetskoalition VK-regeringen
Fogh Rasmussen III   Anders Fogh Rasmussen 23 november 20075 april 2009 Venstre, Det Konservative Folkeparti Minoritetskoalition VK-regeringen
Løkke Rasmussen I   Lars Løkke Rasmussen 5 april 20093 oktober 2011 Venstre, Det Konservative Folkeparti Minoritetskoalition VK-regeringen
Thorning-Schmidt I   Helle Thorning-Schmidt 3 oktober 20113 februari 2014 Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti Minoritetskoalition SRS-regeringen
Thorning-Schmidt II   Helle Thorning-Schmidt 3 februari 201428 juni 2015 Socialdemokraterne, Radikale Venstre Minoritetskoalition SR-regeringen
Løkke Rasmussen II   Lars Løkke Rasmussen 28 juni 201528 november 2016 Venstre Minoritetsregering V-regeringen
Løkke Rasmussen III   Lars Løkke Rasmussen 28 november 201627 juni 2019 Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti Minoritetskoalition VLAK-regeringen
Frederiksen I   Mette Frederiksen 27 juni 201915 december 2022 Socialdemokraterne Minoritetsregering S-regeringen
Frederiksen II   Mette Frederiksen 15 december 2022 – pågår fortfarande Socialdemokraterne, Venstre, Moderaterne Majoritetskoalition SVM-regeringen

Inofficiella regeringar redigera

Scavenius regering slutade sitt arbete 29 augusti 1943 men var formellt regering fram till 5 maj 1945. I praktiken sköttes rikets förvaltning av ministeriernas chefer medan Frihedsrådet allt mer kom att framträda som en alternativ regering.

"Regering" Period Parti(er) Notering
Departementschefstyret 29 augusti 19435 maj 1945 Ämbetsmannaledd
Danmarks frihedsråd 29 augusti 19435 maj 1945 Danmarks Kommunistiske Parti, Dansk Samling, diverse motståndsorganisationer Frihedsrådet

Referenser redigera

Fotnoter
 1. ^ ”Regering” (på danska). Den store danske. http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Danmarks_statsforfatning/regering?highlight=regeringer. Läst 5 november 2010. 
 2. ^ ”Minister” (på danska). Den store danske. http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Moderne_demokrati_og_konstitutionelt_monarki/mindretalsregering. Läst 5 november 2010. 
 3. ^ ”Mindretalsregering” (på danska). Den store danske. http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Moderne_demokrati_og_konstitutionelt_monarki/mindretalsregering. Läst 5 november 2010. 
 4. ^ ”Danmarks Historia”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/danmark/historia?i_h_word=majoritetsregering. Läst 5 november 2010. [död länk]
 5. ^ ”Danmarks försvarsminister Jakob Ellemann-Jensen är sjukskriven”. https://www.newsoresund.se/danmarks-forsvarsminister-jakob-ellemann-jensen-ar-sjukskriven/. Läst 2 maj 2023. 
 6. ^ ”Stephanie Lose bliver ny minister”. https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-03-09-stephanie-lose-bliver-ny-minister. Läst 2 maj 2023. 
 7. ^ ”Regeringer siden 1848” (på danska). Statsministeriet. http://www.stm.dk/_a_1620.html. Läst 5 november 2010. 
 8. ^ ”Påskekrisen”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/p%C3%A5skekrisen. Läst 5 november 2010. 
 9. ^ ”Påskekrisen” (på danska). Den store danske. http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/P%C3%A5skekrisen_1920. Läst 5 november 2010. 
 10. ^ ”Det røde kabinet” (på danska). Den store danske. http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_efter_1945/det_r%C3%B8de_kabinet. Läst 5 november 2010. 
 11. ^ ”Det røde kabinet” (på danska). Venstres Webbskola. Arkiverad från originalet den 7 augusti 2007. https://web.archive.org/web/20070807192446/http://skoleweb.venstre.dk/index.php?id=1991. Läst 5 november 2010. 
Tryckta källor

Externa länkar redigera