Integrationsminister är en minister i några länders regeringar som ansvarar för integrationspolitiken. I Sverige har posten tidvis (2003-2010) benämnts integrations- och jämställdhetsminister, men mellan 2010 och 2014 återinförde Alliansregeringen integrationsminister, Erik Ullenhag, som sorterade under Arbetsmarknadsdepartementet. 2014 valde regeringen Löfven att inte tillsätta en Integrationsminister.

I Danmark är benämns motsvarigheten minister for flygtninge, indvandrere og integration[1] och i Norge barne-, likestillings- og inkluderingsminister.[2]

I Finland och Tyskland ansvarar migrations- och Europaminister respektive inrikesministern för integrationsfrågor.

Se även

redigera

Fotnoter

redigera