Arbetsmarknadsminister eller arbetsminister är den minister i ett lands regering som till exempel ansvarar för arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Arbetsmarknadsministern leder ett arbetsmarknadsdepartement eller arbetsmarknadsministerium och bistås i detta av en tjänsteman som vanligtvis är politiskt tillsatt och i flera länder innehar titeln statssekreterare.

I Europeiska kommissionen är motsvarande ämbete kommissionären med ansvar för sysselsättning, socialpolitik. I Europeiska unionens råd möts arbetsmarknadsministrar med flera i formationen Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

Olika länders motsvarigheter till arbetsmarknadsminister redigera

Land Minister Ministerium Nuvarande ämbetsinnehavare
  Australien Minister for Jobs and Industrial Relations Department of Jobs and Small Business Kelly O'Dwyer
  Danmark Beskæftigelsesminister (sysselsättningsminister) 1942-2001 var titeln Arbejdsminister Beskæftigelsesministeriet[1] Ane Halsboe-Jørgensen
  Filippinerna Secretary of Labor and Employment Department of Labor and Employment

Kagawaran ng Paggawa at Empleyo

Silvestre Bello III
  Finland Arbetsminister Arbets- och näringsministeriet[2] Arto Satonen
  Frankrike Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (ekonomi-, industri- och sysselsättningsminister) Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi[3]
Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville
(minister för arbete, sociala frågor, familjepolitik, solidaritet och städer)
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille,
de la Solidarité et de la Ville[4]
  Italien Ministri del lavoro e delle politiche sociali Ministero del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio
  Norge Arbeidsminister Arbeidsdepartementet[5] Tonje Brenna
  Singapore Minister of Manpower Ministry of Manpower Josephine Teo
  Storbritannien Secretary of State for Work and Pensions (arbets- och pensionsminister) Department for Work and Pensions [6] Mel Stride
  Sverige Arbetsmarknadsminister Arbetsmarknadsdepartementet Johan Pehrson
  Tyskland Bundesminister für Arbeit und Soziales (arbets- och socialminister) Bundesministerium für Arbeit und Soziales[7] Hubertus Heil
  USA Secretary of Labor (arbetsminister) Department of Labor[8] Julie Su

Se även redigera

Fotnoter redigera