Näringsminister är den minister i ett lands regering som vanligtvis ansvarar för näringslivsutveckling, konkurrenspolitik, innovations- och teknologipolitik samt regional utveckling. Näringsministern leder ett näringsdepartement eller näringsministerium och bistås i detta av en tjänsteman som vanligtvis är politiskt tillsatt och i flera länder innehar titeln statssekreterare. Äldre svenskt namn på näringsminister är industriminister. Näringsministern kan ha ansvar för arbetsmarknads-, handels-, energi- eller kommunikation/infrastrukturfrågor också. Vanligen sorterar dessa frågor dock under annan minister, ibland dock placerad på samma ministerium som näringsministern.

I Europeiska kommissionen är motsvarande ämbete kommissionären med ansvar för näringsliv och företagande. I Europeiska unionens råd möts näringsministrarna i formationen Rådet för konkurrenskraft.

Olika länders motsvarigheter till Näringsminister redigera

Land Minister Ministerium
  Danmark Økonomi- og Erhvervsminister Økonomi- og Erhvervsministeriet[1]
  Finland Näringsminister Arbets- och näringsministeriet[2]
  Sverige Näringsminister Näringsdepartementet
  Storbritannien Secretary of State for Business, Innovation and Skills Department for Business, Innovation and Skills (BIS)[3]
  Tyskland Bundesminister für Wirtschaft und Technologie Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
  USA Secretary of Commerce Department of Commerce

Se även redigera

Fotnoter redigera