Socialminister eller hälsominister är den minister i ett lands regering som ansvarar för socialpolitiken, till exempel barn- och familjepolitik, socialtjänstpolitik inklusive handikapp- och äldrepolitik, sjuk- och hälsovård, socialförsäkringar, folkhälsa, etc. Socialministern leder ett socialdepartement eller socialministerium och bistås i detta av en tjänsteman som vanligtvis är politiskt tillsatt och i flera länder innehar titeln statssekreterare.

Socialministerns ansvarsområde har vuxit i samband med välfärdsstatens utbyggnad och idag är politikområdet vanligen uppdelat på flera ministrar, ibland dock placerade på samma ministerium eller departement (i till exempel Sverige och Finland).

I Europeiska kommissionen är motsvarande ämbeten kommissionärerna med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering respektive hälsa- och konsumentpolitik. I Europeiska unionens råd möts social- och hälsoministrar med flera i formationen Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

Olika länders motsvarigheter till socialminister redigera

Land Minister Ministerium
  Danmark Socialminister Socialministeriet[1]
Indenrigs- og sundhedsminister (Inrikes- och hälsominister) Indenrigs- og Sundhedsministeriet[2]
  Finland Social- och hälsovårdsminister Social- och hälsovårdsministeriet[3]
Omsorgsminister
  Frankrike Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville
(Minister med ansvar för arbete, sociala frågor, familjepolitik, solidaritet och städer)
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille,
de la Solidarité et de la Ville[4]
Ministre de la Santé et des Sports (Hälso- och idrottsminister) Ministère de la Santé et des Sports [5]
  Norge Helse- og omsorgsminister Helse- og omsorgsdepartementet[6]
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet[7]
  Sverige Socialminister Socialdepartementet
Barn- och äldreminister
Socialförsäkringsminister
Socialtjänstminister
  Storbritannien Secretary of State for Health (Hälsominister) Department of Health [8]
Secretary of State for Children, Schools and Families (Minister för barn-, skol- och familjepolitik) Department for Children, Schools and Families[9]
  Tyskland Bundesminister für Arbeit und Soziales (Arbets- och socialminister) Bundesministerium für Arbeit und Soziales[10]
Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Familje-, äldre-, kvinno- och ungdomsminister) Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend[11]
Bundesminister für Gesundheit (Hälsominister) Bundesministerium für Gesundheit [12]
  USA Secretary of Health and Human Services (Hälso- och socialtjänstminister) Department of Health and Human Services[13]

Se även redigera

Referenser redigera